Bolo nás jedenásť, už je nás len desať… A tiekla pri tom krv!

Avšak dôvodom, prečo jedenásty neprišiel, boli objektívne zdravotné dôvody. A tých desať nijako vážne neutrpelo, napriek skutočnosti, že každý z nás prišiel o takmer pol litra krvi.

Boli sme totiž, ako je už zvykom, darovať krv. Na Národnú transfuziologickú stanicu v Martine sa tentokrát vybrali štyria kolegovia a šiesti študenti gymnázia. Veríme, že aj vďaka nášmu darcovstvu pomôžeme zachrániť životy tých, ktorí budú krv v čase úrazov či operácií potrebovať. Zároveň veríme, že vzbudíme u našich študentov – často prvodarcov – bčiansku uvedomelosť a stanú sa z nich pravidelní darcovia.

Ešte raz veľká vďaka všetkých odvážnym za ochotu vyskúšať si nezištnú pomoc blížnemu (ktorého v tomto prípade vôbec nepoznáme) a za príjemnú spoločnosť. Dúfame, že sa k nám nabudúce (zrejme v polovici mesiaca jún) pridajú ďalší študenti, ktorí medzičasom dovŕšia vek 18 rokov, a taktiež ďalší kolegovia z radov zamestnancov školy. Bolo by vynikajúce, ak by si túto iniciatívu osvojili aj rodičia našich žiakov a išli tak príkladom pre svoje deti!