Nezabudnuteľná spomienka

V živote človeka prídu stretnutia a vstúpia do nich ľudia na krátku či dlhšiu chvíľu, na ktoré a ktorých si bude pamätať už navždy. Nie ani tak preto, čo sa počas toho stretnutia udialo, čo daný človek povedal alebo možno niekedy ani to, aký významný človek to bol ale pre pocit a dobro, ktoré sme počas toho okamihu cítili.

Čítať celý článok

Rozhovor s Evou Uličnou

Pôsobíte ako mentorka v Regionálnom centre podpory učiteľov v Martine. Čomu konkrétne sa venujete?

Minulý rok sme začínali spolu s Rožňavou ako pilotné centrum.

Čítať celý článok

Na slovíčko s Lukášom Latinákom

25. mája navštívil našu školu so svojím literárno-dramatickým pásmom Lukáš Latinák, ktorý našich študentov previedol netradičným spôsobom vybranými dielami svetovej a slovenskej literatúry.

Čítať celý článok

Návšteva z Francúzska

Po Veľkej noci nás navštívila naša bývalá pani učiteľka Ľudmila Sartorisová, ktorá u nás učila francúzsky a anglický jazyk. Teší nás, že na nás nezabúda a pri kávičke sme jej položili pár otázok.

Čítať celý článok

Rozhovor s Marianou Aljou – Slovenkou bývajúcou na Ukrajine, ktorá so svojimi synmi utiekla pred vojnou do Martina

Ako ste sa dostali do Martina? Aká bola cesta?
Dlho sme sa rozhodovali, či odísť z Ukrajiny. A keď padlo rozhodnutie, že ideme, ostala najbezpečnejšia cesta z Odesy na juh k rumunským hraniciam, potom trajekt cez Dunaj, do Rumunska. Po ceste sme mali šťastie na dobrých ľudí, ktorí nás viezli vo svojich autách.

V Brašove (Rumunsko) ma už čakal brat so švagrinou, to sme už vedeli, že ďalej bude cesta v pohode.

Čítať celý článok

Na slovíčko s Ivetou Krajčirovičovou – riaditeľkou Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenci

Rozhovor pripravili žiaci z redakčnej rady žiackeho online Journalu.

Ako prebieha vyučovanie vo vašej škole? Používate špeciálne metódy?
Vyučovanie v našej škole je samozrejme iné, ako je vzdelávanie v ktorejkoľvek inej škole, dokonca nie je možné ho prirovnať ani k vzdelávaniu v špeciálnych školách pre žiakov s mentálnym postihnutím. Naši žiaci majú k mentálnemu postihnutiu pridružené aj zrakové a sluchové postihnutie, v mnohých prípadoch aj postihnutie telesné, autizmus a iné. Tieto diagnózy im v značnej miere narúšajú bežné zaradenie sa do každodenného života a bránia im žiť plnohodnotný život. Vo veľkej miere ovplyvňujú aj výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Mnoho žiakov sa nedokáže bez pomoci inej dospelej osoby premiestniť ani z jednej miestnosti do druhej, potrebujú pomoc pri sebaobslužných a hygienických návykoch, pri orientácii v priestore, v motorike, na vyučovaní. Pomoc a podpora pre našich žiakov je potrebná neustále.

Čítať celý článok

František Neupauer

Zakladateľ OZ Nenápadní hrdinovia, ktoré stojí za viacerými projektami. Prostredníctvom nich odovzdáva skúsenosti generácii mladých ľudí od tých, ktorých odvaha, vytrvalosť, utrpenie a statočnosť nám vydobyli slobodu od totalitného komunistického režimu. V súčasnosti je historikom Ústavu pamäti národa a riaditeľom Nadácie Antona Srholca ANTÓNIO.

Čítať celý článok