Škola uprostred výziev

Mám pocit, že žijeme v dosť neprehľadnom svete, akoby v hmle. Uvediem zopár príkladov ako sa situácia stáva neprehľadnou oproti predchádzajúcim pár rokom.

Čítať celý článok

Pavol Bartoš

Náš výnimočný učiteľ a zástupca pre 2. stupeň Pavol Bartoš bol ocenený mestom Martin. Ocenili ho za inovácie a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality v oblasti budovania kultúry, ktorá u žiakov podporuje myslenie a porozumenie, zodpovedný a profesionálny prístup k práci, budovanie dobrých vzťahov a šírenie dobrého mena školy.

Čítať celý článok

Miroslav Škoviera

Každé gymnázium na Slovensku by chcelo mať vo svojom pedagogickom kolektíve takého odborníka a človeka, akým je Miroslav Škoviera. Pri príležitosti dňa učiteľov bol našim zriaďovateľom VD ECAV ocenený

Čítať celý článok

Alenka Buľovská

Pani učiteľka Buľovská je jednou z mnohých výnimočných učiteľov, ktorých naša škola má. Pri príležitosti dňa učiteľov bola našim zriaďovateľom VD ECAV ocenená

Čítať celý článok

Je za nami marec

Čím viac chaosu, hluku, stresu pribúda vo svete, tým viac potrebujeme pokoj. Cítime sa dobre len tam, kde nám vnútorné prostredie dodáva istotu a zázemie. Také prostredie sa snažíme vytvoriť pre deti a ich rodičov u nás v škôlke. Niekedy sú dni a aktivity pokojné a tiché, inokedy rozbúrene a dynamické. Sú také, ako život sám.

Čítať celý článok

Deň rodiny

Počas Dňa rodiny čakajú na deti aj rodičov rôzne atrakcie ako zorbing, vodný futbal, nafukovací hrad, stolný tenis, kreatívne ručné práce, bude divadlo, zahrá kapela a prídu aj sokoliari. Občerstvenie pre všetkých bude zabezpečené. Tešíme sa na spoločne strávený čas!

Jarný zber papiera

Počas apríla bude na našej škole prebiehať jarný zber papiera. Cieľom súťaže je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Troch najšikovnejších žiakov s najvyšším množstvom odovzdaného papiera z našej školy odmeníme. Zvážený a zviazaný papier do 20 kg s menom a triedou žiaka môžete nechať vo vstupnej hale Zborového domu. Množstvá nad 20 kg Vás prosíme odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner. Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.

 

Návykové látky. Musia patriť k veku?

V súčasnosti sa ako rodičia pasujeme s rôznymi výzvami. Keď je reč o návykových látkach. Ríbezlák alebo slim cigareta “ako za našich čias” sú len taký slabý odvar. Dnes máme iné požehnané spektrum “výživných” vecí, „vhodných“ na prvé experimentovanie.

Čítať celý článok

Mesiac knihy na našom gymnáziu

Knižný kód EGMT 2024

Aj tento rok sa pani učiteľka Froľová a Ďuricová, nevedeli dočkať vypustenia pripravených záhad a knižných ukážok pre našu školu. 15 pripravených ukážok čakalo každé ráno na chodbe pre čitateľských detektívov.

Čítať celý článok

NEW YORK

V dňoch 16.2.2024 až 25.2.2024 sa 8 žiakov s p. učiteľkou Froľovou zúčastnilo nezabudnuteľného výletu do mesta, o ktorom mnohí snívajú. Tento sen im splnila pani farárka Bosáková.

Čítať celý článok