“Veľa cudzincov nevie, že máme vlastný jazyk, rozprávame po ukrajinsky”

Projekt Srdcom vidíš ďalej, ktorý nás tento školský rok sprevádzal rôznymi aktivitami, sa pomaly končí. Počas viacerých mesiacov sa žiaci našej školy mohli dozvedieť viac o Ukrajine, jej geografických zvláštnostiach, zvykoch, pamiatkach, aj o kulinárskych špecialitách. Zaujímavou a aj neoddeliteľnou súčasťou týchto prezentácií bol aj minikurz ukrajinčiny, ktorý pre našich žiakov pripravovala Solomia Kalenych, ukrajinská študentka anglického jazyka a filozofie na FF UMB v Banskej Bystrici, za čo jej patrí tiež naša vďaka. Napriek tomu, že nám pandémia nedovolila osobne sa s ňou stretnúť, veríme, že ju nasledujúci školský rok budú môcť spoznať naši žiaci na hodinách ruského alebo anglického jazyka osobne. Zatiaľ si aspoň prečítajte pár informácií, ktoré poskytla našim gymnaziálnym študentkám v interview.

Čítať celý článok

ÚVODNÍK – Neskôr

Už vyše roka počúvame, že školstvo má byť v našej krajine jednou z hlavných priorít. Mám dojem, že priority sú iba na papieri, riešenia problémov sa odkladajú, poctivá diskusia sa nahrádza verejným osočovaním a seba prezentovaním. Tú veľkú snehovú guľu – problém s názvom vzdelávanie našich detí, ako spoločnosť iba tlačíme pred sebou, a ona nám medzičasom narástla do nadrozmernej veľkosti.

Čítať celý článok

Jakub Vojt

Po absolvovaní nášho gymnázia viedla moja cesta do Nórska, kde som na University of Bergen vyštudoval 2-ročný program zameraný na nórsky jazyk, históriu a kultúru. Môj ďalší plán na University of Bergen v celku narušila pandémia a moje ďalšie kroky viedli k štúdiu na Univerzite Komenského.

Čítať celý článok

Kam autobus nechodí, zvezieme sa vlakom alebo na výlete za Dedom Lesoňom – 7. časť

Ak ste nečítali predchádzajúce časti, nájdete ich tu: 1. časť :: 2. časť :: 3. časť :: 4. časť  ::  5. časť  ::  6. časť

 

Autobusové linky

Zároveň so štandardným prostredím Autobus sa žiaci od prvého ročníka zoznamujú s autobusovými linkami. Tie vedú postupne k uchopeniu pojmu GRAF, pričom zastávky predstavujú uzly takého grafu a cesty medzi nimi hrany grafov. Teória grafov je však pre naše deti ešte hudbou budúcnosti. Napriek tomu je vynikajúce postupne si budovať základy jednoduchou hrou. Pamätáte si, keď ste si ako deti dávali hádanky a kreslili ste obrázky „jedným ťahom“? V jednotlivých úlohách sa pritom postupne objavujú aj otázky deliteľnosti, kombinatorické situácie a podobne.

Čítať celý článok

Elodie – dievča, ktoré ťaží kobalt

Posledné slnečné lúče poháňali vyčerpaných robotníkov do práce. Bol to signál, že ak chcú dostať svoju biednu výplatu, musia sa so svojou prácou ešte poriadne poponáhľať, no pre mladú robotníčku Elodie bolo zapadajúce slnko vyslobodením. A tiež pre ňu znamenalo, že akonáhle dozbiera vrece plné úlomkov kobaltu, môže aspoň na pár hodín zabudnúť na prácu. Vedela, že spolu so zapadnutým slnkom prichádza úľava, ktorú môže svojmu uťahanému telu dopriať a aspoň pár hodín stráviť sama so svojím dvojmesačným synčekom. Aspoň pár hodín v jej živote neexistovali hŕby kamenia a nepríjemní obchodníci, pre ktorých pracovala.

Čítať celý článok

Všetko, čo som kedy chcel vedieť o … konferenciách MUN

Konferencie MUN (Modelové konferencie zasadnutia OSN) sú formou trávenia voľného času efektívne a náučné. Spoznáte mnoho nových ľudí, vypočujete si rôzne názory na zaujímavú a hlavne aktuálnu problematiku a často sa zabavíte viac, ako by ste mysleli. Otázky a odpovede o tejto aktivite Vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.

Čítať celý článok

Diplomatické návrhy, hľadanie kompromisov či spoznávanie nových ľudí = ZAMUN

Po skúsenostiach z MarMUNu 2020 nás modelové konferencie spojených národov prebiehajúce na školách oslovili až natoľko, že sme sa zúčastnili aj tohtoročnej konferencie v Žiline, napriek tomu, že sa konala iba online. Obaja sme sa prihlásili na rôzne témy – ja som sa sústredila na odvetvie ľudských práv s hlavným problémom Efekty zmien klímy na chudobné komunity,

Čítať celý článok

Olympiády

Alexandra Vojčická zo IV.BG, víťazka kategórie B krajského kola olympiády v španielskom jazyku, sa stala úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola, ktoré sa konalo 10.3.2021 online formou, a obsadila celkove 7. miesto. Blahoželáme!

Jana Stehlíková, učiteľka ŠPJ na gymnáziu

Tretiak Jakub Lauček bol úspešným riešiteľom geografickej olympiády kategórie Z v krajskom kole.

Miroslav Škoviera

V kategórii Z9 matematickej olympiády sme mali zastúpenie z prvákov gymnázia. V okresnom kole, ktoré sa konalo 27.1.2021, nás reprezentovali 4 žiaci a všetci boli úspešní. Jakub Malý (I.BG) sa umiestnil na 4. mieste, Ružena Hlaváčiková (I.AG) na 6. mieste, Jerguš Sňahničan (I.BG) na 9. mieste a Peter Olajec (I.BG) na 12.mieste.

Tešíme sa, že hoci sme na dištančnom vzdelávaní, žiaci majú záujem pracovať na sebe, zlepšovať sa a prinášajú takéto pekné výsledky. Ďakujeme nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí sa aj týmto žiakom venujú a sú im nápomocní. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im do ďalšieho štúdia veľa chuti a požehnania.

Renáta Hrkútová, učiteľka matematiky

Odkaz pre budúce generácie

Zúročiac svoje bohaté skúsenosti so štúdiom na Evanjelickej spojenej škole (a stravovaním v školskej jedálni :P), odchádzajúci maturanti z V.AG a V.BG triedy spísali zrnká múdrosti pre svojich nasledovníkov. Pokiaľ chcete vedieť, ako čo najlepšie stráviť päť rokov na EGMT, pozorne sa začítajte do nasledovných riadkov. Ponúkame vám výber vtipných, zaujímavých, a najmä užitočných postrehov maturantov v ich (takmer) necenzurovanej podobe.

Čítať celý článok