Informácie od rodičovského združenia

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vás v mene Rodičovského združenia Evanjelickej spojenej školy Martin (ZRPŠ) informovali o uskutočnených aktivitách v tomto školskom roku:

Hneď na začiatku po príchode do školy (3.9.2020) sa riešili sťažnosti a podnety rodičov – viac ste sa o tom mohli dočítať v septembrovom a októbrovom NEWS.

Čítať celý článok

Láska, ktorá zahreje telo i dušu

Fantastická vec sa rozbehla v našej krajine – projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Ešte lepšou správou je, že to vyzerá tak, že martinské domovy dôchodcov skutočne budú zaplavené množstvom lásky zhmotnenej do krabíc naplnených drobnými darčekmi od ľudí dobrej vôle, vrátane žiakov a rodičov našej školy.

Čítať celý článok

Pomoc pre seniorov žijúcich v domove dôchodcov Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch

Vážení rodičia,
dovoľte nám oboznámiť Vás s naším zámerom pomôcť seniorom žijúcim v domove dôchodcov Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch, osamelým seniorom z Evanjelického cirkevného zboru v Martine a seniorom navštevujúcim Katolícku charitu v Martine. Radi by sme ich potešili tým, že im doručíme škatuľu vecí bežnej spotreby. Budeme veľmi radi, ak by ste aj vy mohli pomôcť naplniť tento náš zámer.

Žiaci 1. stupňa pripravujú škatule vo svojich triedach spolu so svojimi pani učiteľkami.

Čítať celý článok

Úvodník

Milí kolegovia, kolegyne, rodičia a žiaci.

Povedal som si, že napriek zložitej a komplikovanej situácii, v ktorej sa nachádzame a ktorú sprevádza informačný chaos, prekvapivé zvraty a nepredvídateľnosť, nebudem (na)dávať na papier svoju frustráciu.

Rovnako ako my prežívame svoje vlastné frustrácie z chaosu okolo nás, možno takto nejako prežíval Boh frustráciu zo svojho vyvoleného národa. Ježiš to popisuje v obraznej reči podobenstva o vinici. Majiteľ vinice posiela svojich sluhov, aby mu správcovia vinohradu vydali podiel z úrody. Poslal najprv jedného, toho zabili, potom druhého a tretieho a tí skončili rovnako. Až nakoniec majiteľ vinice zúfalo zvolá: ‚Čo mám robiť?! ‘, a následne si odpovedá a pristupuje k činu: ‚Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu.‘

Čítať celý článok

Princípy Hejného metódy – 3. časť

Ak ste si nevšimli prvú a druhú časť, nájdete ich tu: 1. časť   I   2. časť


Jednoduchšie je kúpiť dieťaťu šľapky, ako naučiť ho zaväzovať šnúrky. Ale pre koho?

Dúfam, že úlohu s koláčmi z minulého čísla ste vyriešili, a určite už máte koláče aj upečené. Minimálne tie vianočné sa už isto aj u vás doma chystajú… Dnes som si pre vás nachystala takúto úlohu:

Čítať celý článok

Terézia Kucbelová

Momentálne študujem svoj tretí ročník bakalárskeho štúdia v odbore grafický dizajn a komunikácia na Westminsterskej univerzite v Londýne. V budúcnosti by som sa rada chcela zamerať na knižný dizajn, ktorý sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov a publikácií. Tiež mám veľmi rada cestovanie a fotografiu a ak by sa mi podarilo tieto moje záľuby prepojiť s dizajnom, bola by som veľmi rada.

Čítať celý článok

Školníkom aj hudobníkom v jednom

Sú ľudia, ktorých stretávame pravidelne, a pritom pre nás dlhodobo ostávajú zahalení tajomstvom. Prípadne sú takí, ktorých tvár je nám síce dobre známa, no o ich pracovnom a osobnom živote nevieme takmer nič. Jedným z týchto zamestnancov našej školy je pre mnohých z nás napríklad Noro Skaličan.

Čítať celý článok

Akú cenu má mier ? (Úvaha)

(Úvahu vybrala porota v literárnej súťaži Ministerstva obrany s témou: „Akú cenu má mier?“ z 300 prác medzi Top 5 v kategórii vysokoškolákov.)

 

Pred časom som na internete zahliadol maľbu bez uvedeného autora. Jej kompozícia bola rozdelená na vrchnú a spodnú časť. V hornej polovici bol zobrazený pohľad na juhoeurópske prístavné mestečko, spolu s plážou a výhľadom na horizont mora. Na útese sa týmto idylickým pohľadom kochali dvaja zamilovaní ľudia, zatiaľ čo sa ich syn vedľa nich zabával so psom. Útes sa tiahol pozdĺž stredovej línie kompozície, stáčal sa a vytváral deliacu obruč medzi hornou a dolnou časťou obrazu. V dolnej polovici sa nachádzala vojenská čata pod ostrou paľbou. Väčšina vojakov na svojich ramenách niesla obruč útesu a spolu s ním aj romantickú atmosféru celej hornej časti. Iní sa ju pokúšali podopierať rukami. Zvyšok čaty sa ich snažil pri ich úsilí kryť a kontrovať paľbe nepriateľa. Po celej spodnej časti obrazu sa tiahla kaluž krvi. Opticky pôsobila ako kontrast k plážovému ideálu mora z hornej polovice. Vojaci mali v tejto krvavej kaluži ponorené nohy a všade pod nimi, aj medzi nimi, sa nachádzali telá ich padlých spolubojovníkov.

 

Táto maľba vo svojom celku dokonale vystihuje, akú ťarchu nesú naše dejiny na pozadí dnešnej relatívne pokojnej Európy. Výsada žiť život a viesť vzťahy v dobe mieru je zaplatená obetou ľudí, ktorí boli ochotní postaviť sa besneniu ľudstva na úkor vlastných životov a vzťahov. Vo väčšine literárnych diel a filmov, týkajúcich sa vojnovej tematiky, sledujeme hlavných hrdinov príbehov, ako na vojnových frontoch žialia pri spomienkach na milované osoby. Nespočíva najvyššia cena mieru práve v šanci prežiť svoj život s láskou, a nie bez nej ? Má mier pre človeka nejakú cenu, ak sám človek žiadnu lásku necíti ?

 

V období spoločenského konfliktu ľudia čelia rôznym účelovým vplyvom mocných. Sú zaťažovaní politickou manipuláciou, ktorá sa v stave konfliktu usiluje vytvoriť všeobecnú atmosféru nenávisti voči opozičnej strane záujmu. Spoločnosť, ktorá každodenne prežíva s pocitom ohrozenia alebo s pocitom nevraživosti voči inej spoločnosti, pripravuje samú seba o sústredenosť a úsilie, ktoré by mohli byť venované kreativite a inováciám. Namiesto napredovania smerom ku všeobecnej prosperite, sa od týchto vízií upúšťa a vytvára sa v spoločnosti obraz o „nepriateľovi“, ktorý jej na ceste k tejto prosperite prekáža. Celý tento proces spôsobuje medzi ľuďmi napätie, tak klesá všeobecná spokojnosť a dochádza k prudkej polarizácii názorov. Na jednej strane sa ocitnú ľudia, ktorí takéto politické machinácie prekuknú. Ich frustrácia pramení z faktu, že skutočná prekážka na ceste k spomínanej prosperite a spokojnosti tkvie úplne v niečom inom, ako je zmýtizovaný spoločný nepriateľ spoločnosti. Spravidla v niečom, čo si vyžaduje odbornejšie a zložitejšie postupy v myslení, než sú tie, ktorými operuje dotyčná vládna moc. Na strane druhej sú tí, v ktorých dlhšiu dobu vrie pocit krivdy z nenaplnených predstáv o ich vlastnom živote. Nič sa pre nich nemohlo stať väčším zadosťučinením ako nájdenie pravého „vinníka“ za všetky tie nespravodlivé útrapy, ktoré im v ich predstavách zabránili. Na rozdiel od prvej spomínanej množiny ľudí, táto druhá sa ponúkanej ilúzii o spoločnom „nepriateľovi“ rozhodla uveriť. Problém nastane vo chvíli, keď sa takto manipulovateľný dav zneužije na násilné politické ciele. Títo ľudia si v opojení davovou psychózou neuvedomujú, že činy, ku ktorým sa uchyľujú, vo vidine „konečného riešenia“ ich problémov, sú v skutočnosti začiatkom ich vlastného konca. Spustia tým kolobeh nenávisti, ktorý sa na začiatku javí ako jednosmerná sila, no časom sa obráti proti nim a otrávi v konečnom dôsledku aj ich blízkych, na ktorých šťastie sa odvolávali, keď so svojimi násilnosťami začínali.

 

Človek, ktorý hľadá vinníka za svoje životné zlyhania, nikdy nenájde mier. Nenávisť a jej prejavy nás vždy na konci vzdialia od schopnosti niekoho milovať a zároveň od príležitosti žiť v mieri, osobnom aj spoločenskom. Otupená schopnosť sebakritického hodnotenia vedie človeka k hnevu voči ostatným a ak sa objaví šikovný demagóg, vyburcuje tento hnev k hromadnej nenávisti voči spoločnému „nepriateľovi“. Nenávisť odhaľuje to najnižšie a najprimitívnejšie v nás. Keď budú mať väčšie slovo tí agresívnejší, než tí rozumnejší, ocitneme sa vo svete násilia. A pod útesmi z maľby v úvode sa nahromadí viac a viac krvi. Hodnotu mieru si ctí podľa mňa iba ten, kto pozná lásku. Preto je najdôležitejšie milovať tých, ktorých je milovať najťažšie.

 

Jakub Somora, absolvent ESŠ

Ako ideály krásy obmedzujú našu slobodu

Lesknúce sa fotky topmodeliek s ladnými ženskými krivkami a váhou pod päťdesiat kíl, hercov s postavou vypracovanou do dokonalosti a súmernou tvárou. To sú ideály krásy, ktoré v sebe máme hlboko zakorenené ako zvieratá svoje inštinkty. Je to teda úplne normálne alebo nie? Samozrejme, každý z nás má svoj vkus, podľa ktorého určuje, čo sa mu páči a čo zase nie, avšak aj ideály krásy majú podobne ako sloboda svoje hranice. Hranice, ktoré ľudstvo už dávno prekročilo.

Ideály krásy v dnešnej dobe nie sú len „názorom“, už pred mnohými rokmi sa stali ťažkými okovami, ktoré spútavajú naše mysle. Ideály krásy sú niečo, čo má na svedomí neustále stúpajúcu krivku ľudí s poruchami príjmu potravy, plastických operácii a nespočetné množstvo sĺz, ktoré denne vyroníme pri pohľade na náš obraz v zrkadle. Sú zodpovedné za ten počet pochybností o našej kráse a jedinečnosti, ktoré si denne pripomíname, za pocit viny, ktorý sa ako prekliatie dostaví za každou ďalšou tabličkou čokolády. Človek pomaly prestáva myslieť na všetko ostatné, a ocitá sa v kolotoči kalorických tabuliek, chudnúcich cvičení a plastických operácií, ktoré zakrývajú všetko, čo je na človeku krásne, a to je naša nedokonalosť, naša ľudskosť. Vtedy sa stávame otrokmi, otrokmi ľudských názorov.

Byť slobodný znamená vyznávať svoje náboženstvo, svoju pravdu a svoje názory bez strachu. Znamená to robiť rozhodnutia, ktoré sú správne podľa nás, nie podľa ostatných. Avšak to povznášajúce slovo „slobodný“ znamená aj obliecť sa podľa vlastného vkusu, nie podľa najnovších trendov, a hlavne milovať svoje telo, hoci možno nezodpovedá našim ideálom krásy.

O dvadsiatom prvom storočí by sa dalo povedať, že je storočie nových názorov a zmien, avšak je zarmucujúce, že je stále pre nás ťažké prijať tak normálne veci ako celulitídu alebo vrásky za svojím spôsobom krásne. Preto je práve dnes čas zmeniť pravidlá. Zmeniť svoje vnímanie ľudskej krásy a vymaniť sa z trýznivých okov. Čas naučiť sa byť slobodný.

Veronika Uhrínová, I.BG