Úvodník

Milí kolegovia, kolegyne, rodičia a žiaci.

Povedal som si, že napriek zložitej a komplikovanej situácii, v ktorej sa nachádzame a ktorú sprevádza informačný chaos, prekvapivé zvraty a nepredvídateľnosť, nebudem (na)dávať na papier svoju frustráciu.

Rovnako ako my prežívame svoje vlastné frustrácie z chaosu okolo nás, možno takto nejako prežíval Boh frustráciu zo svojho vyvoleného národa. Ježiš to popisuje v obraznej reči podobenstva o vinici. Majiteľ vinice posiela svojich sluhov, aby mu správcovia vinohradu vydali podiel z úrody. Poslal najprv jedného, toho zabili, potom druhého a tretieho a tí skončili rovnako. Až nakoniec majiteľ vinice zúfalo zvolá: ‚Čo mám robiť?! ‘, a následne si odpovedá a pristupuje k činu: ‚Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu.‘

Boh musel byť riadne frustrovaný zo svojho vyvoleného národa, keď napriek všetkému, ako sa snažil s nimi zrozumiteľne komunikovať cez usmernenia k zmysluplnému životu alebo prostredníctvom bohoslužby, v ktorej vytvoril priestor na udržiavanie spoločenstva s ním, mu neporozumeli. Biblické príbehy Starej zmluvy sú plné príkladov neporozumenia týchto Božích zámerov. Napríklad posielal k nim aj prorokov – svedomie národa, ktorí upozorňovali na to, keď sa Izraelci spreneverili svojmu povolaniu, vzdialili sa od Božích usmernení alebo sa uchýlili k modlám. Týchto prorokov často zneuctili, odmietli alebo dokonca zabili.

Akt hlbokej frustrácie z toho, ako židovský národ nechápe Božie zámery, mení Boh na akt lásky: po všetkých tých prorokoch nakoniec posiela svojho Syna. Len aby pochopili, ako ich má rád a ako mu záležím na tom, aby On mal účasť na ich životoch. Práve o tom sú Vianoce, ktoré každoročne slávime. Napriek tomu, že sa často správame ako nepoučiteľní, opakujúc rovnaké chyby, nám Boh v narodenom Ježišovi názorne ukazuje svoju lásku. Vo svojej láske k nám posiela to najdrahšie, čo má, veriac, že v tejto vtelenej láske mu konečne porozumieme. Toto je Božia komunikácia prostredníctvom činov, aktov lásky, či obete až za cenu vydania toho najdrahšieho, čo Boh má. Niet lepšej komunikácie, ako je táto.

Aj v našej neľahkej situácii môže byť Božie konanie vzorom pre nás ako komunikovať s okolím, ako sa nenechať strnúť k hnevu, ako si zachovať nádej, ako prejaviť dobrú vôľu a ostať ľuďmi dobrej vôle, ktorí šíria pokoj. Prajem sebe aj Vám, aby sme aj naše frustrácie pretavili do činov lásky, k čomu nás pozývajú aj tohtoročné „lock-downové“ Vianoce. Nech aj počas týchto Vianoc zaznie: „Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle.”

Požehnané Vianoce a všetko dobré v novom roku 2021.

Jozef Sopoliga, riaditeľ