Prianie od rodičov ku Dňu učiteľov

Dobrý deň, pani učiteľka,
dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako i dúfam všetkých rodičov našej triedy, poprial k dnešnému sviatku všetkých učiteľov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v súčasnej špecifickej dobe. Vieme veľmi dobre, ako je to náročné učiť naše ratolesti dištančne, ale bohužiaľ nám nič iné neostáva a musíme to spoločne vydržať a zvládnuť. Verím, že sa čoskoro vrátime do normálu, aby sme mohli pokračovať štandardným spôsobom výuky a života.

Prosím, odovzdajte môj pozdrav aj pánovi riaditeľovi, vedeniu školy a celému učiteľskému zboru.

S pozdravom

R. Salcer, zástupca rodičov 3.BG

Peter Petras: Na chodníku chodník

Hlavná postava Peter Petras odchádza do Tatier tráviť svoje posledné prázdniny. Po hádke s otcom kvôli reparátu z ruštiny, trojke zo správania a posunutej maturite na september zistí, že majú odlišný pohľad na svet.

Čítať celý článok

Ako sme online kolážovali na hodine literatúry

Koláž je predovšetkým označenie pre výtvarnú techniku nalepovanie rozličných materiálov, predovšetkým z papiera a tkanín. Na jej tvorbu sa používajú stránky z časopisov, farebný alebo priesvitný papier, celofán, atď, ale dá sa použiť akýkoľvek materiál, ktorý možno nalepiť na plochý povrch.

Čítať celý článok

(Fictional) Graduation Speech 2024

Hi, my name is Petra and this is my graduation speech.

At first I wanted to write about something that all of my schoolmates can relate to, about something positive and touching. But the truth is I couldn’t. I barely know my schoolmates because of Corona and if I did it would change nothing because even though we all go to the same school and to the same classes we all experience high school differently. For some is the best time of their life and for some the exact opposite.

Čítať celý článok

CORONASHIP

The ruthless killer of these days is called COVID- 19. The illness has already taken 2.67 million human lives, but it also gave life to one specific friendship. Ours. Maybe it sounds a little selfish, but it’s also important to see the better side of this situation. Human beings need more optimism when something really bad is going on. We also need someone who may stay close to us, someone with whom we can share our suffering, depression, but also someone with whom we may be able to find the good side of bad things. We need these people because otherwise we can´t survive.

Čítať celý článok

COLOURS

Red, yellow, green, blue.
Reflection of light. Reflection of us.
Red colour is angry but also passionate.
It’s the colour of love and its dangerous.
Green is jealous but soothing.
Its healthy and healing.
Blue is sad and trustworthy.
Yellow is bold and confident.
Yellow is sunshine and happiness.
It’s a smile with dimples.
I want to be yellow.
I want to be bold and confident.
I want to be a sunshine and happiness.
I want to be a smile with dimples.
I really do.
But I am not.
And that’s okay.
It’s okay,
because when I can’t be yellow
there still is a whole rainbow of colours I can be.

D.S., študentka II.BG

SEEKER

Báseň Seeker je napísaná z dvoch uhlov pohľadu a jej význam sa mení podľa toho, či ju čítame zhora nadol, alebo zdola nahor. V ktorej z týchto dvoch možností ste našli sami seba?