Akadémia veľkých diel alebo Ostaň s nami po škole!

Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Odhaľ nový pohľad na seba a svet, ktorý ti ponúkajú veľké diela. Poď diskutovať so svojimi spolužiakmi, lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť diskutovať.

Toto sú výzvy, s ktorými prichádza na našu škola Akadémia veľkých diel. Akadémiu organizuje Kolégium Antona Neuwirtha a v tomto školskom roku sa nám podarilo zapojiť do jeho programu spolu so školami z celého Slovenska.

Akadémia ponúka našim študentom online knižnicu, preberanie kratších nadčasových diel na seminároch, kde sa diskutuje o témach a otázkach, ktoré diela otvárajú. Na stretnutiach sa čítajú diela veľkých autorov, pozerajú kvalitné filmy, spoznávajú významné obrazy, počúva sa zaujímavá hudba.
Ak by ste mali záujem pripojiť sa, rozšíriť si svoje vedomosti, spoznať nových ľudí ale aj sám seba, tak kontaktujte niektorého z vyučujúcich – Eriku Raffajovú, Romana Mineka, Jozefa Sopoligu alebo Monika Záborskú.

Tichá trieda

Začiatkom septembra boli žiaci druhého ročníka vďaka divadelnému predstaveniu Tichá trieda na dve hodinky ušetrení od učenia, ale veľa sa z neho naučili. Evanjelické gymnázium v Martine prijalo štedrú ponuku Divadla Jána Palárika z Trnavy ukázať žiakom to, čo možno zažili ich rodičia alebo starí rodičia. Predsa jeden z dôvodov učenia sa histórie je neopakovať staré chyby.

Čítať celý článok

Sociálno-komunikačný tréning v našej škole

Sme veľmi radi, že konečne sme v tomto školskom roku mohli realizovať blokové vyučovanie zamerané na aktuálne problémy triednych kolektívov, poradenstvo a diskusiu s odborníkmi, triednymi učiteľmi a tiež prehĺbenie a upevnenie vzťahov v triedach, či ročníkoch. Jediným mínusom, ktorý vnímame my, učitelia, ale aj naši milí žiaci, je, že kvôli pandemickým opatreniam sme sociálno-komunikačný tréning nerealizovali mimo školského prostredia. Blokové vyučovanie sme rozdelili do dvoch termínov, jeden pre 6. – 7. ročník a druhý osobitne pre 8. – 9. ročník.

Čítať celý článok

Európsky týždeň jazykov na ESŠ

V Európe žije približne 800 miliónov obyvateľov v 47 krajinách a hovoria rôznymi príbuznými alebo vzdialenými jazykmi. Rada Európy so sídlom v Štrasburgu oceňuje túto rozmanitosť a podporuje ľudí, aby sa učili a zbližovali s rôznymi inými národmi a kultúrami. Takto sa cez učenie o iných krajinách môžeme nielen spoznať, ale môžeme si aj viac rozumieť ako ľudia a priatelia.

Európsky deň jazykov sa vždy oslavuje 26. septembra a keďže v kalendári pripadol tento deň na nedeľu, rozhodli sme sa, že my budeme oslavovať počas celého septembrového týždňa. Každá trieda si vybrala svoju krajinu a počas celého týždňa sa snažila ladiť svoje oblečenie v národných farbách tejto krajiny. Taktiež triedy boli vyzdobené vlajkami a symbolmi daného národa a žiaci sa na hodinách naučili pár bežných hovorových fráz a faktov o tejto krajine. V niektorých triedach si žiaci pripravili aj typické jedlo, pretože láska aj k iným národom ide predovšetkým cez žalúdok.

Na našej škole sympatie získali veľké národy ako Nemci, Rusi, Taliani, Španieli, Briti, Francúzi, ale taktiež aj malé krajiny ako Estónsko, Nórsko, Albánsko, Belgicko, Česko. Jedna trieda si dokonca vybrala Japonsko, ktoré bolo vzácnym hosťom medzi nami Európanmi.

Ľuboš Froľo

Škola v prírode

Konečne sa to podarilo aj nám!!! V tejto ťažkej „covid dobe“ plnej neistôt sme sa aj my – 4.B dostali do školy v prírode. Neopísateľná radosť v očiach detí. Otázky, čo nám to prinesie, čo môžeme očakávať, ale hlavne to, že ideme spolu ako trieda, bez rodičov, až na 4 DNI za dobrodružstvom.
Náš týždeň bol naozaj vymodlený. V nádhernom prostredí, obklopení Belianskymi Tatrami, sme si v Ždiari užívali naplno každý deň. Ekolandia, ako sa volala naša ŠVP, mala pre nás pripravený bohatý program – napr. prechádzka nočným lesom, ja a medvede, priateľ medzi stromami a i. S úsmevom sme pozorovali, ako sa v priebehu týždňa menia chute detí – z „vyberavých jazýčkov“ na: „Máte ešte na prídaj, prosím?“ Užili sme si to! Naozaj všetci!
Čas rýchlo plynie, a ani sme sa nenazdali, opäť sme zasadli do školských lavíc. Jedno nás však spája – zážitky či množstvo spomienok na tú NAJ, hoci jedinú, školu v prírode!

Kristína Záborská

 

Výtvarný krúžok v EMŠ

Po dobrých skúsenostiach z minulého školského roku chceme aj tento školský rok rozvíjať jemnú motoriku a manuálne zručnosti našich predškolákov aj prostredníctvom výtvarného krúžku. Deti si okrem toho osvoja prácu s rôznymi materiálmi i jednoduché postupy a výtvarné techniky. Nejedno majstrovské dielo potom poteší oko hrdého rodiča. Čo poviete? Hodné visieť aj u vás doma v obývačke?

Kolektív učiteľov EMŠ

Potulky mestom Martin

V týždni s témou Cestičky do škôlky si naši predškoláci vyrazili do mesta. V prvom rade si zopakovali zásady bezpečnosti chodcov a prakticky si ich vyskúšali. Vnímali nielen dopravné značky, farby, ale i zvuk semaforu a jeho význam pre zrakovo postihnutých ľudí. Prechádzkou v okolí našej škôlky spoznali dôležité orientačné body a významné budovy v okolí EMŠ.

Kolektív učiteľov EMŠ

 

Semafor náš kamarát

Celý druhý septembrový týždeň sa “Žirafky” učili o dopravných prostriedkoch a samozrejme aj o dodržiavaní pravidiel pri cestnej premávke, prechode cez priechod pre chodcov. Nakoniec si vyrobili svoje vlastné dlaňové semafóriky.

Kolektív učiteľov EMŠ

Náboženstvo v EMŠ s Natálkou a Benjaminom

Po minulom roku, kedy sme sa s našou pani farárkou Natálkou Kacianovou stretávali len obmedzene, nás jej prvá návšteva tento školský rok veľmi potešila, a to ešte o to viac, že neprišla sama, ale s p. učiteľom Benjaminom Chandlerom. Pútavou a zábavnou formou deťom priblížili stvorenie sveta i to, kto je naším Stvoriteľom a v spoločnej modlitbe deti ďakovali za to, čo máme a čo Boh stvoril. Tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutia na náboženstve v EMŠ v takejto rozšírenej zostave.

Kolektív učiteľov EMŠ

Tri svadby a jeden krst

Koncom leta a začiatkom školského roka sme mali v našom pedagogickom aj nepedagogickom zbore niekoľko radostných udalostí. Naše tri kolegyne – Simonka Ujčeková, Lucka Remeňová a Katka Meniarová si zmenili priezviská. Odteraz ich budete stretávať pod menami Lilgeová, Glejteková a Topoli. Jednu vec však majú predsa len spoločnú – všetky tri sa sobášili v našom Evanjelickom kostole v Martine. Pri príležitosti sobáša Katky Topoli bol pokrstený aj jej prvorodený syn Boris.

Všetkým trom, rovnako ako aj malému Boriskovi, prajeme veľa radosti a Božieho požehnania.

Natália Kacianová, školská farárka a 3x sobášiaca 😉