Akadémia veľkých diel alebo Ostaň s nami po škole!

Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Odhaľ nový pohľad na seba a svet, ktorý ti ponúkajú veľké diela. Poď diskutovať so svojimi spolužiakmi, lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť diskutovať.

Toto sú výzvy, s ktorými prichádza na našu škola Akadémia veľkých diel. Akadémiu organizuje Kolégium Antona Neuwirtha a v tomto školskom roku sa nám podarilo zapojiť do jeho programu spolu so školami z celého Slovenska.

Akadémia ponúka našim študentom online knižnicu, preberanie kratších nadčasových diel na seminároch, kde sa diskutuje o témach a otázkach, ktoré diela otvárajú. Na stretnutiach sa čítajú diela veľkých autorov, pozerajú kvalitné filmy, spoznávajú významné obrazy, počúva sa zaujímavá hudba.
Ak by ste mali záujem pripojiť sa, rozšíriť si svoje vedomosti, spoznať nových ľudí ale aj sám seba, tak kontaktujte niektorého z vyučujúcich – Eriku Raffajovú, Romana Mineka, Jozefa Sopoligu alebo Monika Záborskú.