Chvíle pri dobrej poviedke z vydavateľstva Perfekt

Dobrých poviedok pre deti a mládež nikdy nie je dosť. Obzvlášť tých, ktoré okrem estetickej hodnoty ukrývajú etické posolstvo. Práve túto požiadavku má na zreteli vydavateľstvo Perfekt ako organizátor Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti. Zdanlivo obyčajná súťaž v poviedkovej tvorbe ponúka aj pridanú hodnotu. Umožňuje žiakom súťažné, ešte nepublikované, poviedky (tento rok aj básne) čítať, hodnotiť a hlasovať o najlepšiu z nich. Víťazná poviedka získa Cenu dieťaťa 2021.

Čítať celý článok

Predstavujeme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici

„Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom” Micheáš 7,8

Tento citát vás privíta na stránke školy, s ktorou sme tento rok nadviazali spoluprácu v rámci školského sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ. Práve tma a ticho sprevádzajú celý život detí i dospelých, o ktorých sa starajú učitelia a pracovníci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.

Čítať celý článok

Akadémia veľkých diel

Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Odhaľ nový pohľad na seba a svet, ktorý ti ponúkajú veľké diela. Poď diskutovať so svojimi spolužiakmi, lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť diskutovať.

Čítať celý článok

Dobrý pastier na ESŠ

V utorok 9. novembra na našu školu zavítal vynikajúci katolícky kňaz pán Vladimír Maslák z Kláštora pod Znievom, ktorý so sebou priviedol aj svojho zverenca Michala Pallu. Pán farár Maslák už 13 rokov pracuje ako duchovný správca v o.z. Dobrý pastier, ktorá poskytuje prístrešie, stravu, pomoc a prácu pre 600 mužov, 100 žien a 20 detí. Môžeme povedať, že pán farár je srdcom tejto charitatívnej organizácie, ktorá pôsobí aj v okolitých obciach.

Viac o ich činnosti sa môžete dozvedieť cez Video s pánom Maslákom a Michalom Pallom.

Ak by ste chceli aj vy pripraviť vianočný balíček vecí, ktorý si nájde pod stromčekom niekto, kto je v núdzi a svoj domov našiel v Dobrom pastierovi, spravíte krásnu vec. Viac informácií nájdete aj na stránke Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.
Mgr. Ľuboš Froľo

Záleží nám na komplexnom rozvoji našich žiakov

Rozhovor s Jozef Sopoligom, riaditeľom Evanjelického gymnázia v Martine.

Jozef, z vlastnej skúsenosti učiteľa aj rodiča viem, že na našej škole sa snažíte vnímať a rozvíjať gramotnosť vašich žiakov komplexne. Tento rozvoj škola realizuje prostredníctvom konkrétnych projektov prispôsobených pre jednotlivé stupne školy a druhy gramotnosti. Keď si len v krátkosti zaspomínam, vybavujú sa mi projekty a aktivity zamerané na finančnú, čitateľskú, mediálnu, počítačovú a kultúrnu /hudobná, výtvarná/ gramotnosť. Zabudol som na niečo?

Čítať celý článok

Tri svadby a jeden krst

Koncom leta a začiatkom školského roka sme mali v našom pedagogickom aj nepedagogickom zbore niekoľko radostných udalostí. Naše tri kolegyne – Simonka Ujčeková, Lucka Remeňová a Katka Meniarová si zmenili priezviská. Odteraz ich budete stretávať pod menami Lilgeová, Glejteková a Topoli. Jednu vec však majú predsa len spoločnú – všetky tri sa sobášili v našom Evanjelickom kostole v Martine. Pri príležitosti sobáša Katky Topoli bol pokrstený aj jej prvorodený syn Boris.

Všetkým trom, rovnako ako aj malému Boriskovi, prajeme veľa radosti a Božieho požehnania.

Natália Kacianová, školská farárka a 3x sobášiaca 😉

 

Webinár o našich sociálnych aktivitách v rómskej komunite v Martine

Školský výbor a Výbor misie Evanjelickej cirkvi v tomto školskom roku zorganizoval sériu vzdelávacích webinárov.

Posledným z nich bol webinár s názvom „NIE JE ANI ŽID ANI GRÉK… ANI BIELY ANI RÓM…“ (SKÚSENOSTI A INŠPIRÁCIE Z TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKEJ KOMUNITE), ktorého lektorom bol náš učiteľ EVN Tomáš Gulán spolu s našou absolventkou Zuzkou Kubíkovou.

ZÁZNAM CELÉHO WEBINÁRA

Rada školy

Dňa 24.5.2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine. V úvode riaditeľ školy oboznámil členov s funkciou a štatútom rady školy. Následne prebehla voľba predsedu a podpredsedu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený Mgr. Milan Kubík a za podpredsedu bola tiež jednohlasne zvolená MUDr. Janka Hošalová Matisová.

Čítať celý článok