Čo nového v Ukrajinskom komunitnom centre?

Rozhovor s absolventkami Zuzkou Kubíkovou (ZK) a Tete Piršelovou (TP) o ich aktivitách v Ukrajinskom komunitnom centre v Martine (KC).

Od 24. februára ubehlo viac ako 100 dní. Krajiny susediace s napadnutou Ukrajinou za ten čas prijali milióny ľudí utekajúcich pred vojnou. V dôsledku tejto situácie začali po celom Slovensku v prvých týždňoch invázie vznikať výdajne potravín a komunitné centrá. V tom martinskom môžete stretnúť aj dve z našich absolventiek, Zuzanu Dagmar Kubíkovú a Teréziu Piršelovú.

Čítať celý článok

Divadlo v divadle

Dramatický krúžok EGMT sa 25.4.2022 zúčastnil krajskej postupovej súťaže s názvom Turčianske javisko, ktorá sa konala v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Súťaže sa zúčastnili neprofesionálne divadelné súbory aktuálne zo 4 regiónov v rámci Žilinského kraja. Následne po súťažnej prehliadke divadelné súbory absolvovali rozborové semináre s odbornou porotou.

Čítať celý článok

Zo stavebného denníka výstavby pareniska

Keď sme raz prechádzali s kolegami areál školy, zastavili sme sa pred nepoužívaným krytom pieskoviska. Ležal zarastený trávou a zavadzal na mieste, kde sme v rámci Prírodovedno-matematického klubu plánovali vytvoriť priestor pre externé experimentálne vyučovanie. Tvar a materiál krytu jednoznačne inšpiroval k recyklácii na niečo využiteľné. Napadlo nám zapustené parenisko. Veď vrchnú časť už máme, stačí iba vykopať vnútorný manipulačný priestor. No, nie celkom. Po prvotnom rýchlom nadšení sme narazili na niekoľko prekážok, ktoré sme museli operatívne aktualizovať. A tak sa zo zapusteného pareniska stalo polozapustené parenisko na vyvýšených podperách (odteraz len parenisko).

Čítať celý článok

Ocenená kolegyňa – Zuzana Staňová

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 20 pedagógov materských, základných škôl a základnej umeleckej školy pôsobiacich na území mesta slávnostne prevzalo ocenenia z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, viceprimátorov Tatiany Červeňovej a Rudolfa Kollára, ako aj predsedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže Bruna Horeckého.

„Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chcem vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej,“ povedal primátor Ján Danko.

Čítať celý článok

Chvíle pri dobrej poviedke z vydavateľstva Perfekt

Dobrých poviedok pre deti a mládež nikdy nie je dosť. Obzvlášť tých, ktoré okrem estetickej hodnoty ukrývajú etické posolstvo. Práve túto požiadavku má na zreteli vydavateľstvo Perfekt ako organizátor Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti. Zdanlivo obyčajná súťaž v poviedkovej tvorbe ponúka aj pridanú hodnotu. Umožňuje žiakom súťažné, ešte nepublikované, poviedky (tento rok aj básne) čítať, hodnotiť a hlasovať o najlepšiu z nich. Víťazná poviedka získa Cenu dieťaťa 2021.

Čítať celý článok

Predstavujeme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici

„Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom” Micheáš 7,8

Tento citát vás privíta na stránke školy, s ktorou sme tento rok nadviazali spoluprácu v rámci školského sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ. Práve tma a ticho sprevádzajú celý život detí i dospelých, o ktorých sa starajú učitelia a pracovníci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.

Čítať celý článok

Akadémia veľkých diel

Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Odhaľ nový pohľad na seba a svet, ktorý ti ponúkajú veľké diela. Poď diskutovať so svojimi spolužiakmi, lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť diskutovať.

Čítať celý článok

Dobrý pastier na ESŠ

V utorok 9. novembra na našu školu zavítal vynikajúci katolícky kňaz pán Vladimír Maslák z Kláštora pod Znievom, ktorý so sebou priviedol aj svojho zverenca Michala Pallu. Pán farár Maslák už 13 rokov pracuje ako duchovný správca v o.z. Dobrý pastier, ktorá poskytuje prístrešie, stravu, pomoc a prácu pre 600 mužov, 100 žien a 20 detí. Môžeme povedať, že pán farár je srdcom tejto charitatívnej organizácie, ktorá pôsobí aj v okolitých obciach.

Viac o ich činnosti sa môžete dozvedieť cez Video s pánom Maslákom a Michalom Pallom.

Ak by ste chceli aj vy pripraviť vianočný balíček vecí, ktorý si nájde pod stromčekom niekto, kto je v núdzi a svoj domov našiel v Dobrom pastierovi, spravíte krásnu vec. Viac informácií nájdete aj na stránke Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.
Mgr. Ľuboš Froľo

Záleží nám na komplexnom rozvoji našich žiakov

Rozhovor s Jozef Sopoligom, riaditeľom Evanjelického gymnázia v Martine.

Jozef, z vlastnej skúsenosti učiteľa aj rodiča viem, že na našej škole sa snažíte vnímať a rozvíjať gramotnosť vašich žiakov komplexne. Tento rozvoj škola realizuje prostredníctvom konkrétnych projektov prispôsobených pre jednotlivé stupne školy a druhy gramotnosti. Keď si len v krátkosti zaspomínam, vybavujú sa mi projekty a aktivity zamerané na finančnú, čitateľskú, mediálnu, počítačovú a kultúrnu /hudobná, výtvarná/ gramotnosť. Zabudol som na niečo?

Čítať celý článok