Stretnutie Rady školy

Dňa 2.5.2024 sa konalo v priestoroch školy zasadnutie Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine za účasti 6 členov (ostatní 5 členovia svoju neúčasť dopredu ospravedlnili) s nasledovným programom:

Čítať celý článok

Pavol Bartoš

Náš výnimočný učiteľ a zástupca pre 2. stupeň Pavol Bartoš bol ocenený mestom Martin. Ocenili ho za inovácie a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality v oblasti budovania kultúry, ktorá u žiakov podporuje myslenie a porozumenie, zodpovedný a profesionálny prístup k práci, budovanie dobrých vzťahov a šírenie dobrého mena školy.

Čítať celý článok

Miroslav Škoviera

Každé gymnázium na Slovensku by chcelo mať vo svojom pedagogickom kolektíve takého odborníka a človeka, akým je Miroslav Škoviera. Pri príležitosti dňa učiteľov bol našim zriaďovateľom VD ECAV ocenený

Čítať celý článok

Alenka Buľovská

Pani učiteľka Buľovská je jednou z mnohých výnimočných učiteľov, ktorých naša škola má. Pri príležitosti dňa učiteľov bola našim zriaďovateľom VD ECAV ocenená

Čítať celý článok

Deň rodiny

Počas Dňa rodiny čakajú na deti aj rodičov rôzne atrakcie ako zorbing, vodný futbal, nafukovací hrad, stolný tenis, kreatívne ručné práce, bude divadlo, zahrá kapela a prídu aj sokoliari. Občerstvenie pre všetkých bude zabezpečené. Tešíme sa na spoločne strávený čas!

Jarný zber papiera

Počas apríla bude na našej škole prebiehať jarný zber papiera. Cieľom súťaže je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Troch najšikovnejších žiakov s najvyšším množstvom odovzdaného papiera z našej školy odmeníme. Zvážený a zviazaný papier do 20 kg s menom a triedou žiaka môžete nechať vo vstupnej hale Zborového domu. Množstvá nad 20 kg Vás prosíme odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner. Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.

 

Valentínska kvapka krvi

V stredu 14. februára sa aj naša škola zapojila do 29. ročníka Valentínskej kvapky krvi, kampane Slovenského Červeného kríža zameranej na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň, ktorá sa tradične spája s témou lásky mala v tomto roku slogan: Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.

Čítať celý článok

Podpora rodičovského združenia

Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy každoročne podporuje viaceré školské akcie a projekty. V roku 2024 a 2025 podporíme okrem pravidelných aktivít aj vybudovanie stojiska pre bicykle.

Čítať celý článok

Street children

Cestovanie láka mnohých ľudí a možno aj ty snívaš, že raz pôjdeš na to alebo ono miesto. Ja som ako dieťa snívala o tom, že navštívim Južnú Ameriku. Počas štúdia na vysokej škole sa môj sen splnil. Mala som možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckeho programu v Ekvádore a strávila som tam 8 týždňov. Program sa volal Street children a úlohou dobrovoľníkov bolo tráviť čas s deťmi ľudí, ktorí pracovali a predávali na trhoch. Ak by sme deťom túto možnosť nedali, trávili by svoj čas iba na uliciach alebo medzi stánkami.

Čítať celý článok