2% z dane na podporu školy

Nadácia kresťanského vzdelávania dlhodobo zabezpečuje financie potrebné na rozvoj a rast Evanjelickej spojenej školy v Martine. Správca nadácie Bohdan Hroboň: ,,Kvalita každej školy stojí a padá na kvalitných učiteľoch. Nadácia preto podporuje ich profesionálny rast a rozvoj. Môže tak robiť aj vďaka každému, kto na ňu v tomto roku poukázal 2% z dane.

Čítať celý článok

Podpora rodičovského združenia

Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy každoročne podporuje viaceré školské akcie a projekty. V roku 2024 a 2025 podporíme okrem pravidelných aktivít aj vybudovanie stojiska pre bicykle.

Čítať celý článok

Spoločne pomáhame Plamienku

V rámci tohtoročného sociálneho projektu pod názvom Viera, nádej, láska, pomáhame neziskovej organizácii Plamienok. Organizácia pomáha ľuďom v rámci paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny, poskytuje pomoc vážne nevyliečiteľne chorým a deťom, domácu

Čítať celý článok

Street children

Cestovanie láka mnohých ľudí a možno aj ty snívaš, že raz pôjdeš na to alebo ono miesto. Ja som ako dieťa snívala o tom, že navštívim Južnú Ameriku. Počas štúdia na vysokej škole sa môj sen splnil. Mala som možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckeho programu v Ekvádore a strávila som tam 8 týždňov. Program sa volal Street children a úlohou dobrovoľníkov bolo tráviť čas s deťmi ľudí, ktorí pracovali a predávali na trhoch. Ak by sme deťom túto možnosť nedali, trávili by svoj čas iba na uliciach alebo medzi stánkami.

Čítať celý článok

Žiť naplno

Začiatkom roka sa viac ako obyčajne zamýšľame nad tým, ako ďalej. Kladieme si otázky, ako sa mať lepšie, ako sa lepšie učiť, mať viac zážitkov, lepšie zamestnanie, prácu či podnikanie, možno ako mať vyšší príjem, ale tiež ako mať lepšie vzťahy, viac sa pohybovať, či mať lepšiu životosprávu.

Čítať celý článok

Deň otvorených dverí – gymnázium

V mesiaci február, 12.2. – 16.2., nás čakajú Dni otvorených dverí na našej škole. Radi by sme pozvali predovšetkým žiakov, ktorí nemajú skúsenosť s Evanjelickou spojenou školou, žiakov, ktorí nemali možnosť zažiť skvelé prostredie pre štúdium,

Čítať celý článok

Predstavujeme Annu Trusikovú

V septembri posilnila učiteľský zbor Anna Trusiková. Žiakov sprevádza pri poznávaní krás matematiky. Niektorí ju však len stretávame na chodbách. Preto sme ju oslovili, aby sme jej položili pár otázok.

Čítať celý článok

Citujeme, nekradneme

Turčianska knižnica nám už neraz umožnila okoreniť našu výučbu slovenského jazyka a literatúry. Inak tomu nebolo ani teraz, kedy sa tretiaci zúčastnili workshopu, s veľmi záhadným názvom: Citujeme, nekradneme!

Čítať celý článok

Vianočný večierok

Dňa 7. decembra naša škola zorganizovala tradičný vianočný večierok, ktorý sa stal nezabudnuteľným zážitkom pre mnohých prítomných.

Čítať celý článok