Chvíle pri dobrej poviedke z vydavateľstva Perfekt

Dobrých poviedok pre deti a mládež nikdy nie je dosť. Obzvlášť tých, ktoré okrem estetickej hodnoty ukrývajú etické posolstvo. Práve túto požiadavku má na zreteli vydavateľstvo Perfekt ako organizátor Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti. Zdanlivo obyčajná súťaž v poviedkovej tvorbe ponúka aj pridanú hodnotu. Umožňuje žiakom súťažné, ešte nepublikované, poviedky (tento rok aj básne) čítať, hodnotiť a hlasovať o najlepšiu z nich. Víťazná poviedka získa Cenu dieťaťa 2021.

Čítať celý článok

Olympiáda v anglickom jazyku

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Víťazi kategórie 1A a 1B postupujú do okresného kola, víťazka kategórie 1C do krajského kola.
Ďakujeme aj Rodičovskému združeniu pri ESŠ Martin za vecné ceny a Jurajovi Borcovanovi za diplomy.

 

Toto sú mená najlepších troch v každej kategórii:

Kategória 1A
1. miesto Nina Beláková
2. miesto Tereza Froľová
3. miesto Adam Vadkerti

Kategória 1B
1. miesto Michal Balko
2. miesto Eva Žiaková
3. miesto Sofia Čajková

Kategória 1C
1. miesto Nina Claire Štaffenová
2. miesto Veronika Hrivnáková
3. miesto Alexandra Rišianová

Ľuboš Froľo

Nové vedomosti na HVAJ

Aj túto jeseň sa piataci a šiestaci na hodinách humanitných vied v angličtine snažili preukázať svoje vedomosti o sviatkoch a ich oslavách, o živote v praveku zaujímavou formou. Zapojili do projektov celú fantáziu, spolužiakov a pravdepodobne aj členov rodiny 🙂

Posúďte sami.
Jana Merchant

Vianočný pozdrav od I.B

Je úžasné mať takých kreatívnych, vtipných, milých kolegov. Dojali, ale aj rozosmiali ma vianočné pozdravy a chcem sa Vám poďakovať !
Zároveň by som sa chcela s Vami podeliť o videjko 1.B, ktoré bolo odoslané ako vianočný pozdrav rodičom.

V mene učiteľov aj z prvých ročníkov, veľké ĎAKUJEM patrí Maťkovi B. za jeho trpezlivosť, ochotu, technické zručnosti a Miliške za scenár besiedok hneď pre niekoľko tried, hudobný doprovod a vyysoookééé pracovné nasadenie.

Požehnané a pokojné sviatky Vám prajem!
Gabriela Dobrovolná

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku ZŠ

V mesiacoch november a december sme realizovali školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si mohli preveriť svoje jazykové zručnosti a schopnosti v písomnej a ústnej forme.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich odvahu, vedomosti a chuť sa učiť. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole olympiády.

Vyhodnotenie ZŠ
1. miesto – Anna Mária Chalupková
2. miesto – Eva Žiaková
3. miesto – Samuel Berník

Spracovala
Ľubica Paulíková

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku GYM

V mesiacoch november a december sme realizovali školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si mohli preveriť svoje jazykové zručnosti a schopnosti v písomnej a ústnej forme.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich odvahu, vedomosti a chuť sa učiť. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole olympiády.

Vyhodnotenie GYM
1. miesto – Timea Spišáková
2. miesto – Alexandra Malá
3. miesto – Terézia Beclerová, Timotej Spišák

Spracovala
Ľubica Paulíková

Olympiáda ľudských práv

Školské kolo olympiády ľudských práv sa na našej škole uskutočnilo 7. a 9.12.2021. Žiaci súťažili v písomnom a ústnom kole, ktoré boli zamerané na problematiku ľudských práv a ich dodržiavania. Výsledky súťaže:

1. miesto Zuzana Novotná IV.BG
2. miesto Michal Kisel IV.AG
3. miesto Jakub Lauček IV.BG

Zuzana Novotná postupuje na krajské kolo olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.

Roman Minek

Predstavujeme Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici

„Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom” Micheáš 7,8

Tento citát vás privíta na stránke školy, s ktorou sme tento rok nadviazali spoluprácu v rámci školského sociálneho projektu Srdcom vidíš, počuješ. Práve tma a ticho sprevádzajú celý život detí i dospelých, o ktorých sa starajú učitelia a pracovníci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici.

Čítať celý článok