Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku GYM

V mesiacoch november a december sme realizovali školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si mohli preveriť svoje jazykové zručnosti a schopnosti v písomnej a ústnej forme.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za ich odvahu, vedomosti a chuť sa učiť. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole olympiády.

Vyhodnotenie GYM
1. miesto – Timea Spišáková
2. miesto – Alexandra Malá
3. miesto – Terézia Beclerová, Timotej Spišák

Spracovala
Ľubica Paulíková