Valentínsky ples

Večer 17.2.2023 bol na našej škole iný ako zvyčajne. Svetlá neboli zhasnuté, chodby neboli prázdne a v ušiach sa nám neozývalo hlučné ticho.

Čítať celý článok

ErasmusPlus

ErasmusPlus – v tomto školskom roku sa nám podarilo vypracovať projekt na tému Voda. Našou partnerskou krajinou, ktorá sa s nami bude podieľať na napĺňaní cieľov projektu je Litva.

Čítať celý článok

Návšteva európskeho parlamentu v Štrasburgu

„Budúcnosť Európy mojimi očami“, tak znel názov témy na esejistickú súťaž organizovanú pánom europoslancom Ivanom Štefancom. Andrea Bačeová v nej získala druhé miesto, za ktoré získala cenu, a to dvojdňový zájazd do Štrasburgu spojený s prehliadkou Európskeho parlamentu. Prvý deň patril prehliadke historického centra Štrasburgu a majestátnej katedrály, no a ten druhý sa niesol v duchu Európskej únie a jej dôležitého centra. Európsky parlament ponúka skvelý zážitok a možnosť nahliadnuť ako funguje tak neuveriteľné multikultúrne miesto, kde má priestor na vyjadrenie každý. Súčasťou bola aj diskusia s pánom poslancom či nahrávanie podcastu únia inak. Ako aj samotná študentka A. Bačeová povedala: „Európska únia nie je dokonalá, nič nie je, ale je tak rozdielna no zároveň zjednotená v jednom a to je na tom to najkrajšie.“

Andrea Bačeová, 3.AG

Florbalový turnaj

Školský parlament evanjelického gymnázia zorganizoval už tradičný florbalový turnaj pre žiakov gymnázia. Turnaj sa uskutočnil v piatok 10.2.2023 v športovej hale na Podháji.

Čítať celý článok

Deň otvorených dverí

V týždni od 6.2. do 9.2. sme na gymnáziu privítali 77 žiakov základných škôl, ktorí sa pod vedením našich členov Peer Ministry zúčastňovali na vyučovacích hodinách a ich rodičia mali možnosť stretnúť sa s pánom riaditeľom a absolvovať spoločnú prehliadku školy. Žiaci a ich rodičia veľmi pozitívne hodnotili celkovú atmosféru v škole, kvalitu vyučovacích hodín, ako aj príjemné a pútavé priestory školy, výborne vybavené učebne a odborné učebne.

 

Anna Karenina v Žiline?

Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Mestského divadla v Žiline. Inscenácia predstavovala moderné stvárnenie pôvodného príbehu Anna Karenina. Dejová línia je všetkým známa, a preto sme dokázali inscenáciu sledovať s istými očakávaniami. Z divadla sme odchádzali plný eufórie a pozitívnych emócií.

 

Návšteva Turčianskej knižnice

Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili vzdelávania v Turčianskej knižnici. Vzdelávanie prebiehalo formou hĺbkovej analýzy diela – čítanie prekladu diela, filmové spracovanie, komentáre literárnych kritikov.

Čítať celý článok

Pokračujeme v dobrom diele

V pondelok 16. januára sme pokračovali v sérii spoločných odberov krvi pod názvom Školská kvapka krvi. Teší nás, že záujem o túto spoločnú akciu narastá aj zo strany zamestnancov školy a ešte väčšiu radosť máme z dvoch nových prvodarcov z radov študentov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, vďaka ktorým sme mohli pomôcť 3 litrami krvi a 600 ml krvnej plazmy.

Čítať celý článok