Krabice požehnania pre ukrajinu IV

ECAV na Slovensku v spolupráci s Luteránskou cirkvou Krista služobníka v Houstone, Texas (USA) Vás po roku už štvrtýkrát srdečne pozýva do spolupráce na dôležitom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine „Krabice požehnania IV.“

Čítať celý článok

Začína to Antigonou

Návšteva divadla sa teší u študentov veľkej obľube. Okrem nášho Slovenského komorného divadla zavítame občas do Mestského divadla v Žiline.

Čítať celý článok

Dejepisná exkurzia do múzea SNP

Žiaci štvrtého ročníka sa 9.5.2024 zúčastnili dejepisnej exkurzie do múzea SNP v Banskej Bystrici. Pred múzeom sme hodnotili tanky a delá druhej svetovej vojny a v samotnom múzeu sme analyzovali zbrane a výstroj, ktorá sa používala v prvej a hlavne druhej svetovej vojne.

Čítať celý článok

Dobrodružstvo na cvičnej výprave DofE

Skupina 28 odvážnych študentov a 2 učiteľov sa vydala na vzrušujúcu dvojdňovú cvičnú výpravu DofE! V pondelok večer si postavili svoje stany v Príbovciach v blízkosti evanjelického kostola, kde sa museli podeliť o miesto s 5 zvedavými ovcami. Napriek tejto neočakávanej spoločnosti si užívali príjemnú noc pod hviezdami.

Čítať celý článok

Divadlo Žilina

9.5.2024 sme sa so skupinou žiakov z gymnázia zúčastnili predstavenia, ktoré si pripravilo Mestské divadlo v Žiline. Choroba zaútočila aj na milovníkov divadla a preto sme nemali ľahkú úlohu, museli sme nájsť 6 náhradníkov. Aj keď by ste tomu neverili, našli sa. Večerným vlakom do Žiliny odišlo s pani učiteľkami Froľovou, Raffajovou a Ruskovou, 13 nedočkavých divákov.

Čítať celý článok

Víťazka esejistickej súťaže „20 ROKOV V EÚ”

Európska únia je aj náš projekt, a o to, čo je naše, sa treba starať. Sme radi, že aj naša škola mala 9. mája zastúpenie na slávnostnom vyhlásení víťazov ESEJISTICKEJ SÚŤAŽE S NÁZVOM „20 ROKOV V EÚ“, ktorú každoročne vyhlasuje poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.

Čítať celý článok

Stretnutie Rady školy

Dňa 2.5.2024 sa konalo v priestoroch školy zasadnutie Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine za účasti 6 členov (ostatní 5 členovia svoju neúčasť dopredu ospravedlnili) s nasledovným programom:

Čítať celý článok

Olympiáda ľudských práv

Andrea Bačeová z IV.AG ako úspešná riešiteľka krajského kola sa zúčastnila CELOŠTÁTNEHO KOLA 26. OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 16. – 18. 4. 2024 v Omšení pri Trenčíne. Súťaž sa skladala z dvoch základných kôl, kde žiaci obhajovali pred komisiou svoju esej a riešili rôzne modelové ľudsko-právne problémy. Andrea bola úspešnou riešiteľkou, získala 80 z maximálneho počtu 100 bodov.

Roman Minek

Exkurzia v OSVIENČIME

Hovorí sa, že história sa opakuje, a preto by sme sa mali poučiť z predošlých chýb a neustále si ju pripomínať. Svet a dnešnú spoločnosť tvorili okrem mierových udalostí aj konflikty, ako napríklad Druhá svetová vojna či Holokaust.

Čítať celý článok