ERASMUS + PROJEKT

V dňoch 31.7.-9.8. 2023 som sa zúčastnila výmeny mládeže, projektu Erasmus+ s témou “Would you survive?” (Prežil/a by si?). Konal sa v malom meste Selema v Litve.

Čítať celý článok

Historické úspechy – Turčianske hry mládeže

Hádzaná – zmiešané družstvo

Obrovská gratulácia patrí našim dievčatám, ktoré na Turčianskych hrách mládeže vyhrali v hádzanej historické prvé miesto.

Hádzaná – zmiešané družstvo

Gratulujeme našim dievčatám, ktoré po veľkom boji získali na nedávnych Turčianskych hrách mládeže vo volejbale skvelé 3. miesto!

GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY!

Promócie maturantov

Svätodušný pondelok bol pre našu školu výnimočným dňom. A to nielen kvôli oslave jedného z najvýznamnejších kresťanských sviatkov, ale aj preto, že sme sa rozlúčili s absolventmi,

Čítať celý článok

MATURITY

Naši tohtoroční piataci majú ústne maturity úspešne za sebou. Maturity sa konali v termíne od 22.5. do 26.5. z 13 predmetov. Maturity sa zúčastnilo 56 študentov z piateho ročníka.

Čítať celý článok

Míľa nádeje

Deň 26.4. sa niesol v duchu pomoci a športu. V rámci sociálneho projektu Láskou proti násiliu, sme organizovali bežecké podujatie pod názvom Míľa nádeje.

Čítať celý článok

Finále Biblickej olympiády v Prešove

Celoslovenské kolo biblickej olympiády sa uskutočnilo v piatok 28. apríla v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Našu školu na ňom reprezentovali študenti Jakub Lauček, Rebeka Lisá, Adrian Natanael Kacian a Emka Evinová. Ani skoré ranné vstávanie a trojhodinová cesta vlakom neubrali nič z vysokého súťažného nasadenia našich žiakov, ktoré po absolvovaní online testu prinieslo ovocie v podobe zisku dvoch druhých miest, o ktoré sa pričinili tretiačka Emka Evinová a gymnazista Jakub Lauček. Študentom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Dušan Haško

Finále súťaže Duchovná pieseň

Po trojročnej online súťaži sa opäť v Aule Biblickej školy v Martine uskutočnil ďalší ročník súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zišli sa tu deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode korepetítorov, pedagógov a rodičov už na deviatom ročníku súťaže. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa našej školy.

Čítať celý článok