Rozhovor so Solomiiou Kalenych, našou novou ukrajinskou pedagogickou posilou

Vnímaš, že sú deti z Ukrajiny iné ako slovenské deti?
Deti sú deti 🙂 nepoviem, že sa veľmi líšia. Majú podobné záujmy a podobné hry. Ako väčšina detí majú svojich miláčikov, ktorých veľmi milujú. Som presvedčená, že už čoskoro nájdu veľa slovenských kamarátov a kamarátok.

Ako by sme im vedeli pomôcť? Ako im lepšie porozumieť?
Potrebujú čas. Nemôžeme ich nútiť, aby začali rozprávať, hrať sa a komunikovať okamžite. Niekedy môže sa stať, že odmietajú našu pomoc, ale to len preto, lebo sa ešte boja ju prijať. Musíme byť opatrní a nájdeme spoločný jazyk.

Čítať celý článok

Rozhovor s Marianou Aljou – Slovenkou bývajúcou na Ukrajine, ktorá so svojimi synmi utiekla pred vojnou do Martina

Ako ste sa dostali do Martina? Aká bola cesta?
Dlho sme sa rozhodovali, či odísť z Ukrajiny. A keď padlo rozhodnutie, že ideme, ostala najbezpečnejšia cesta z Odesy na juh k rumunským hraniciam, potom trajekt cez Dunaj, do Rumunska. Po ceste sme mali šťastie na dobrých ľudí, ktorí nás viezli vo svojich autách.

V Brašove (Rumunsko) ma už čakal brat so švagrinou, to sme už vedeli, že ďalej bude cesta v pohode.

Čítať celý článok

Na slovíčko s Ivetou Krajčirovičovou – riaditeľkou Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenci

Rozhovor pripravili žiaci z redakčnej rady žiackeho online Journalu.

Ako prebieha vyučovanie vo vašej škole? Používate špeciálne metódy?
Vyučovanie v našej škole je samozrejme iné, ako je vzdelávanie v ktorejkoľvek inej škole, dokonca nie je možné ho prirovnať ani k vzdelávaniu v špeciálnych školách pre žiakov s mentálnym postihnutím. Naši žiaci majú k mentálnemu postihnutiu pridružené aj zrakové a sluchové postihnutie, v mnohých prípadoch aj postihnutie telesné, autizmus a iné. Tieto diagnózy im v značnej miere narúšajú bežné zaradenie sa do každodenného života a bránia im žiť plnohodnotný život. Vo veľkej miere ovplyvňujú aj výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Mnoho žiakov sa nedokáže bez pomoci inej dospelej osoby premiestniť ani z jednej miestnosti do druhej, potrebujú pomoc pri sebaobslužných a hygienických návykoch, pri orientácii v priestore, v motorike, na vyučovaní. Pomoc a podpora pre našich žiakov je potrebná neustále.

Čítať celý článok

Rozhovor so Zuzanou Lackovou

Zuzana Lacková je novou učiteľkou na Evanjelickej spojenej škole. Učí psychológiu, anglický jazyk a ruský jazyk.

Keby sme sa na vás spýtali vašich kolegov, čo by nám o vás povedali?
Najlepšie by bolo, opýtať sa ich. Neviem, poznáme sa krátko.

Aká je vaša definícia úspechu?
Za každých okolností ostať sám sebou a byť rešpektovaný.

Čítať celý článok

Marec, knihy a my

Počas veľkých prestávok od 17.3 do 31.3 sa vystriedalo jedenásť učiteľov pri čítaní kníh podľa vlastného výberu. Čítačky s názvom Kniha na dnes ponúkli zaujímavé ukážky, ktoré sa čítali nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. V priestoroch tzv. chill out zóny ste mohli počuť o Mužovi menom Ove, o Mengeleho dievčati, o Forrestovi Gumpovi či zážitkoch Borisa Filana z knihy Tri opice.

Čítať celý článok

ZAMUN

Four students of EGMT participated in the 2022 edition of Zilina Model United Nations, held from 23-25 March at Mestsky Urad in Zilina.

Čítať celý článok

Naši študenti na Olympiáde kritického myslenia

Naše gymnázium sa môže pýšiť šikovnými študentkami a študentmi, ktorí sa dobrovoľne zapájajú do rôznych súťaží počas celého školského roka.

V stredu 23. marca 2022 sa týchto osem študentov gymnázia zúčastnilo na krajskom kole olympiády kritického myslenia:

Čítať celý článok

Finančná gramotnosť

Naša škola sa každoročne zapája do projektov organizácie Junior Achievement JA Slovensko, ktorých cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť mladých ľudí. V ZŠ sú vyučované projekty Ja a peniaze, JA Viac ako peniaze a na EGMT JA Viac ako peniaze.

Veľmi obľúbenou akciou je Innovation Camp, ktorý sa organizuje len raz ročne a zúčastnia sa ho len vyžrebované školy. Aj tohto roku sa na nás usmialo šťastie, a tak v utorok 22.3. sme cestovali do Banskej Bystrice. Študenti 1. BG Emma Belláková, Adam Samuel Marko, Emil Martinka a Rastislav Hvizdák sa popasovali s výzvou, ako by sa dala zvýšiť finančná gramotnosť detí a mládeže. Súťažilo 15 miešaných tímov žiakov 9. ročníka a stredných škôl z celého Slovenska. Študenti opäť získali cenné skúsenosti, nadviazali nové kontakty a boli spokojní, že sa mohli IC zúčastniť.

Alena Buľovská
koordinátor finančnej gramotnosti ESŠ

Olympiáda z biológie

Do krajského kola biologickej olympiády kategórie A tento rok postúpili Róbert Petráško a Klaudia Morgošová, obaja z V. AG. V kategórii B nás reprezentoval Vincent Talapka z IV. AG.

Krajské kolo prebehlo formou online testu 23. 3. 2022 a netrpezlivo očakávame výsledky.

Miroslav Škoviera

Plavecký výcvik v 6. ročníku

Jedného slnečného poobedia sme mali poslednú vyučovaciu hodinu výtvarnú výchovu. Zrazu nám spolužiak oznámil, že ideme na plavecký výcvik do Dolného Kubína do aquaparku. Zdalo sa nám to neuveriteľné. Dlho sme spolu nikde neboli, všetky spoločné akcie nám za posledné dva roky prekazil nepredvídateľný koronavírus. Boli sme veľmi nadšení a nedočkaví. Teraz konečne prišla príležitosť ísť na plavecký výcvik so všetkými spolužiakmi!

Čítať celý článok