Rozhovor so Zuzanou Lackovou

Zuzana Lacková je novou učiteľkou na Evanjelickej spojenej škole. Učí psychológiu, anglický jazyk a ruský jazyk.

Keby sme sa na vás spýtali vašich kolegov, čo by nám o vás povedali?
Najlepšie by bolo, opýtať sa ich. Neviem, poznáme sa krátko.

Aká je vaša definícia úspechu?
Za každých okolností ostať sám sebou a byť rešpektovaný.

Aký je váš sen?
Mojím snom je mať moc a silu plniť si sny.

Predstavte si, že ste riaditeľkou našej školy. Aké rozhodnutie by ste prijali?
Rozhodnutie – zrejme to, ktoré by viedlo k ďalším mnohým rozhodnutiam, to vyžaduje práca s ľuďmi.

Čo považujete dnes za najväčšiu výzvu ľudstva?
Viac pokory, vďačnosti, pochopenia voči iným, schopnosť zomknúť sa a hlavne prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Ako by ste chceli, aby si vás ľudia zapamätali?
Ako človeka, ktorý chápe iných, je prísny, ale dokáže byť spravodlivý a ako tú, čo privedie človeka k dverám, ale prejsť musí cez ne sám/sama.

Keby ste mali neobmedzené finančné prostriedky, ako by ste ich využili?
Neobmedzené finančné prostriedky – také niečo existuje? Financie obmedzujú ducha, nútia človeka k voľbe, ktorá nemusí vyhovovať ostatným. Zaujímavé by bolo, keby neboli žiadne financie, možno by sme zostúpili zo svojej zóny komfortu, ale otvorili by sa nám dvere k iným hodnotám.

Čo by ste dnes poradili mladým ľuďom?
To, čo mne kedysi poradil môj starý otec – ísť za svojimi snami, neobzerať sa späť, stáť zodpovedne za svojimi rozhodnutiami, i keď budú stáť niekoľko zakopnutí. Tie určite budú, ale koľko ich bude, je na nich.

Za rozhovor ďakuje Lea Maníková