Budovanie spoločenstva

Naša škola sa dlhodobo snaží viesť žiakov k tomu, aby prebrali zodpovednosť za veci okolo seba, za svoje okolie, za spoločenstvo, v ktorom žijú. Či už je to školské spoločenstvo, cirkevné spoločenstvo alebo za život v tomto meste, či v tejto republike.

Čítať celý článok

Erasmus+ training in Amsterdam

In March, I was lucky enough to attend an Erasmus training course in Amsterdam on artificial intelligence in the classroom and critical thinking. One of my main criteria for choosing a course destination was being able to travel there by train, and I thoroughly enjoyed the overnight journey, sharing stories with strangers and waking up in a new country.

Čítať celý článok

Škôlkari u prvákov

Jednou z najpozitívnejších výhod našej škôlky je jednoznačne spolupráca s ESŠ. Veľakrát sme sa už o tom presvedčili na spoločných akciách školy, na spoločných službách Božích, brigádach a podobne.

Čítať celý článok

Je za nami apríl

Rozmýšľala som o tom, v čom je naša práca iná ako ostatné, okrem toho, že učitelia majú najviac dovolenky. Myslím si, že málokto môže v práci búrať stereotypy tak, ako my učitelia.

Čítať celý článok

Zápis do 1. ročníka

V apríli sme my, Žirafky, išli na zápis do 1. ročníka. Čakali nás tam pani učiteľky, ktoré nám dávali všelijaké špeciálne úlohy. Viete prečo? Aby zistili či sme pripravení ísť do 1. ročníka. Napríklad nám dali úlohu poskladať z obrázkov príbeh. Alebo sme mali zobrať napr. 10 kociek a potom k nim priradiť správne číslo.

Za odmenu nám dali malé darčeky: nálepky, lentilky …

Už sa tešíme do školy!

Diktovala, Emka Račeková

Olympiáda ľudských práv

Andrea Bačeová z IV.AG ako úspešná riešiteľka krajského kola sa zúčastnila CELOŠTÁTNEHO KOLA 26. OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 16. – 18. 4. 2024 v Omšení pri Trenčíne. Súťaž sa skladala z dvoch základných kôl, kde žiaci obhajovali pred komisiou svoju esej a riešili rôzne modelové ľudsko-právne problémy. Andrea bola úspešnou riešiteľkou, získala 80 z maximálneho počtu 100 bodov.

Roman Minek

Exkurzia v OSVIENČIME

Hovorí sa, že história sa opakuje, a preto by sme sa mali poučiť z predošlých chýb a neustále si ju pripomínať. Svet a dnešnú spoločnosť tvorili okrem mierových udalostí aj konflikty, ako napríklad Druhá svetová vojna či Holokaust.

Čítať celý článok

ZAMUN

Six current students of EGMT and one former student participated at Zilina Model United Nations 2024 (ZAMUN) from 11th-13th April.

Čítať celý článok

Duchovná pieseň

Desiaty ročník súťaže Duchovná pieseň sa na našej škole konal 4.4.2024. Viac ako 40 súťažiacich v piatich vekových kategóriách predviedlo svoj spevácky talent 4-člennej porote, ktorá mala tento rok čisto americké zloženie.

Čítať celý článok