Erasmus+ v talianskom Palerme

V dňoch 13. – 20.4.2024 som sa zúčastnil Erasmu v talianskom Palerme. Palermo je hlavné mesto autonómneho regiónu Sicília, s rozlohou 158 km² a s počtom približne 650 tisíc obyvateľov. Toto nádherné mesto je neskutočným mixom kultúr, kde sa miešajú arabské vplyvy s talianskymi, gréckymi či francúzskymi, ktoré sa odzrkadľujú ako v architektúre, tak aj v spoločnosti.

Erasmus bol zameraný na outdoorové vzdelávanie v predškolských zariadeniach a jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom nástroje, nápady a osvedčené postupy ako navrhovať, plánovať a poskytovať zážitkové vzdelávacie aktivity vo vonkajšom prostredí a zároveň podporovať všeobecný rozvoj dieťaťa a environmentálne povedomie.

Vďaka vzdelávaniu som sa oboznámil s kľúčovými prvkami a rastúcimi trendami súvisiacimi s outdoorovým vzdelávaním. Naučil som sa diskutovať o princípoch a hodnotách outdoorového vzdelávania. Taktiež som sa oboznámil s navrhovaním, plánovaním a poskytovaním inšpiratívnych aktivít v prírode pre deti predškolského veku. Spoznal som a vyskúšal si praktické aktivity a skupinové hry, ktoré sa dajú využiť pri práci s deťmi tohto veku. Získal som inšpiráciu, ako deťom predstaviť tému udržateľnosti a ako u nich rozvíjať pozitívne postoje vo vzťahu k životnému prostrediu.

Pre mňa však najväčším prínosom bolo vymieňanie si overených postupov a zdieľanie poznatkov a skúseností s outdoorovým vzdelávaním s ďalšími účastníkmi tohto Erasmu z celej Európy.

Táto skúsenosť bola veľmi zaujímavá a prínosná. Verím, že nové poznatky sa mi podarí úspešne aplikovať v ďalšom pedagogickom procese.

Peter Petrovič