Čo nového v Ukrajinskom komunitnom centre?

Rozhovor s absolventkami Zuzkou Kubíkovou (ZK) a Tete Piršelovou (TP) o ich aktivitách v Ukrajinskom komunitnom centre v Martine (KC).

Od 24. februára ubehlo viac ako 100 dní. Krajiny susediace s napadnutou Ukrajinou za ten čas prijali milióny ľudí utekajúcich pred vojnou. V dôsledku tejto situácie začali po celom Slovensku v prvých týždňoch invázie vznikať výdajne potravín a komunitné centrá. V tom martinskom môžete stretnúť aj dve z našich absolventiek, Zuzanu Dagmar Kubíkovú a Teréziu Piršelovú.

Čítať celý článok

Rozhovor s Klárou Zemkovou

Klára Zemková je absolventkou EGMT a momentálne popri štúdiu na vysokej škole pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, kde má na starosti publicitu.

Čítať celý článok

Na slovíčko s Lukášom Latinákom

25. mája navštívil našu školu so svojím literárno-dramatickým pásmom Lukáš Latinák, ktorý našich študentov previedol netradičným spôsobom vybranými dielami svetovej a slovenskej literatúry.

Čítať celý článok

Festival Dotyky a spojenia aj u nás v škole

20.6.2022 sa naša škola hostila festival Dotyky a spojenia. Naši študenti sa stali súčasťou interaktívnej inscenácie Skrytý zmysel, ktorá znázorňuje modelovú situáciu zo školského prostredia, v ktorej sa ocitnú učiteľ, školník a riaditeľ a pri ktorej sa ukáže schopnosť kritického myslenia ako zásadný nástroj na obranu pred dezinformáciami, hoaxmi a inými škodlivými či nebezpečnými fenoménmi dnešnej doby.

Čítať celý článok