Festival Dotyky a spojenia aj u nás v škole

20.6.2022 sa naša škola hostila festival Dotyky a spojenia. Naši študenti sa stali súčasťou interaktívnej inscenácie Skrytý zmysel, ktorá znázorňuje modelovú situáciu zo školského prostredia, v ktorej sa ocitnú učiteľ, školník a riaditeľ a pri ktorej sa ukáže schopnosť kritického myslenia ako zásadný nástroj na obranu pred dezinformáciami, hoaxmi a inými škodlivými či nebezpečnými fenoménmi dnešnej doby.

Počas festivalového týždňa sme navštívili viaceré predstavenia: Na západe nič nové, Zlodejka kníh, Maugli. Podarilo sa nám byť súčasťou vzdelávacích workshopov organizácie Post Bellum s témou Rozhodovanie. Workshopy boli štvorhodinové zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci oboznámili s našou históriou. Otvorili témy, ktoré sa týkajú minulosti, ale korešpondujú aj s problémami súčasnej spoločnosti – nútená migrácia, antisemitizmus, xenofóbia. Princípom zážitkových workshopov bola štruktúrovaná dráma, najmä hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a v koži niekoho iného sa pokúšajú vcítiť do jeho pocitov, simulovane prežívajú našu históriu a získavajú inú optiku nazerania na našu minulosť a veríme, že sa stávajú aj vnímavejšími voči tomu, čo sa deje v súčasnosti. Ďakujeme za túto príležitosť.

Monika Záborská