Predstavenie ďalšieho rastu školy

Evanjelická spojená škola v Martine (ESŠ) je vynikajúca.

Myslím, že vo viacerých oblastiach je naša škola široko-ďaleko najlepšia: v angličtine, v charite a dobrovoľníctve, v starostlivosti o detskú dušu aj o veci verejné. Táto chvála patrí jej pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, žiakom aj rodičom, zahraničným a domácim podporovateľom, no najmä Bohu.

V porovnaní s okolitými školami však potrebujeme zmeniť mnohé veci. Sú to najmä podmienky pre šport a hry, znížiť počet neprijatých uchádzačov z kapacitných dôvodov a potrebujeme splácať úver. Vďaka rodičom a priateľom školy, ktorí si cenia jej nadštandardné služby, sa tieto veci budú dať zvládnuť. Na vytvorenie vhodných podmienok pre zdravý a komplexný rast detí potrebuje ESŠ pomoc.

Nadácia kresťanského vzdelávania zbiera financie na rast ESŠ, a to prevažne v USA. Slovensko však už nepatrí medzi krajiny tretieho sveta. Aj tu sú ľudia, ktorým záleží na kvalitnej výchove a vzdelávaní v kresťanskom duchu, a ktorí nielen môžu, ale aj chcú pomôcť. Ako správca nadácie ich pozývam k spolupráci na tomto vynikajúcom diele a sľubujem, že každé euro investujeme čo najlepšie do našich detí. Predstavenie konkrétnych krokov k naplneniu tejto vízie nájdete tu: Komunitné centrum

Návšteva lekárskej fakulty

Dňa 14.11.2019 navštívili tretiaci v rámci Dňa otvorených dverí Jesseniovu lekársku fakultu. V simulačnom výučbovom centre sa detí ujali študenti medicíny. Na štyroch stanovištiach si mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci, pozorovali dýchanie a pulz u zdravého a chorého človeka. Najviac ich zaujali anatomické modely ľudského tela, virtuálni pacienti a rôzne simulátory. V priestoroch centra sme stretli aj niekoľko našich už bývalých študentov ESŠ. Veríme, že aj vďaka takýmto akciám z radov našich terajších tretiakov EZŠ vyrastú budúci úspešní lekári.

Tri oriešky pre Kultúrnu Scénu

Až trikrát máte možnosť tešiť sa na predstavenie práce našich žiakov a študentov v rámci Vianočných trhov na Divadelnom námestí:

☉ sobota 7.12. od 16:00 hrá kapela SURPRISE, v ktorej účinkujú dvaja naši maturanti,
☉ štvrtok 19.12. o 16:20 predstavia svoj Vianočný program všetci naši tretiačikovia a deviataci,
☉ sobota 21.12. o pol štvrtej a o pol šiestej dopĺňa naša školská kapela predstavenie živého Betlehemu

Vianoce

Po skončení vianočných besiedok (16. a 17.12) školský klub detí srdečne pozýva rodičov, starých rodičov a priateľov školy na adventné trhy, na ktorých budú za dobrovoľný príspevok výrobky žiakov z krúžkov Základy varenia a Výtvarný ateliér. Finančný výťažok bude použitý na podporu aktivít školského sociálneho projektu, ktorý je zameraný na pomoc deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám.

S Rachel do vesmíru…

Our new American teacher Rachel Lulich would like to invite you all to the launch party for her debut science fiction novel, Random Walk. The event will be held at Martinus bookstore in the Martin Galleria on Sunday, December 8, from 16:00 to 18:00. Rachel will read an extract from the novel and answer attendees‘ questions.

Hot beverages and cookies will be available for purchase from Martinus, and copies of Random Walk can be bought from Rachel for 10 Euros. Whether you plan to buy the novel or not, Rachel would be happy to see you there to help her celebrate its release.

František Neupauer

Zakladateľ OZ Nenápadní hrdinovia, ktoré stojí za viacerými projektami. Prostredníctvom nich odovzdáva skúsenosti generácii mladých ľudí od tých, ktorých odvaha, vytrvalosť, utrpenie a statočnosť nám vydobyli slobodu od totalitného komunistického režimu. V súčasnosti je historikom Ústavu pamäti národa a riaditeľom Nadácie Antona Srholca ANTÓNIO.

Čítať celý článok