Predstavenie ďalšieho rastu školy

Evanjelická spojená škola v Martine (ESŠ) je vynikajúca.

Myslím, že vo viacerých oblastiach je naša škola široko-ďaleko najlepšia: v angličtine, v charite a dobrovoľníctve, v starostlivosti o detskú dušu aj o veci verejné. Táto chvála patrí jej pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, žiakom aj rodičom, zahraničným a domácim podporovateľom, no najmä Bohu.

V porovnaní s okolitými školami však potrebujeme zmeniť mnohé veci. Sú to najmä podmienky pre šport a hry, znížiť počet neprijatých uchádzačov z kapacitných dôvodov a potrebujeme splácať úver. Vďaka rodičom a priateľom školy, ktorí si cenia jej nadštandardné služby, sa tieto veci budú dať zvládnuť. Na vytvorenie vhodných podmienok pre zdravý a komplexný rast detí potrebuje ESŠ pomoc.

Nadácia kresťanského vzdelávania zbiera financie na rast ESŠ, a to prevažne v USA. Slovensko však už nepatrí medzi krajiny tretieho sveta. Aj tu sú ľudia, ktorým záleží na kvalitnej výchove a vzdelávaní v kresťanskom duchu, a ktorí nielen môžu, ale aj chcú pomôcť. Ako správca nadácie ich pozývam k spolupráci na tomto vynikajúcom diele a sľubujem, že každé euro investujeme čo najlepšie do našich detí. Predstavenie konkrétnych krokov k naplneniu tejto vízie nájdete tu: Komunitné centrum