Online stretnutie s Julianne Wagner

Minulý mesiac v marci sa nám so žiakmi 7.ABC podarilo zorganizovať online stretnutie s Julianne Wagner, našou bývalou lektorkou ANJ.
Boli sme nevýslovne šťastní, chceli sme ju opäť vidieť, porozprávať sa, požartovať („Julie, povedz ,chleba‘.“) a vymeniť si novinky. Pre mňa, ako učiteľku, bolo úžasné vidieť ich šťastné tváre, pozorovať, s akým entuziazmom žiaci neviazane komunikujú, ale čo je
ešte významnejšie, ako udržujú a budujú špeciálne puto, ktoré si s Julianne počas jej pôsobenia na našej škole vytvorili. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a som zaň veľmi vďačná.

Vyjadrené slovami Julianne: ´It was wonderful to catch up with the students and continue the special connections that we built last year. I feel so grateful for the students and teachers who welcomed me with open arms and continue to make me feel like I am part of ESS even when I’m on the other side of the world.´

Už teraz sa tešíme na odpovede od Julianne, lebo tentokrát sme sa dohodli, že jej všetci napíšeme listy.

Silvia Štítová a žiaci 7.ABC

 

Návšteva Erasmus +

V týždni od 4.3 do 8.3. naša škola v rámci projektu Erasmus + privítala žiakov z Poľska, Nemecka a Španielska. Celý týždeň sa niesol v téme „The Great Women“ a zúčastnení žiaci robili rôzne projekty a aktivity súvisiace s touto témou. Opýtali sme sa niekoľko otázok členov Erasmus + krúžku, ktorí u seba ubytovali zahraničných žiakov a strávili s nimi celý týždeň.

Čítať celý článok

SWAP

Začiatkom marca sa na našej škole uskutočnil Swap oblečenia, ktorý organizovali žiaci Erasmus+ krúžku. V čase trvania akcie si návštevníci mali možnosť vybrať oblečenie, ktoré darovali naši žiaci a učitelia. Za vybraný módny kúsok mohli zanechať ľubovoľný finančný príspevok, ktorý poslúži dobrej veci. Nielenže oblečenie dostalo druhú šancu, ale podarilo sa vyzbierať až 110 eur na podporu neziskovej organizácie Plamienok. Návštevníci si najviac vyberali svetre, tričká a blúzky. V pondelok sa prišli dokonca pozrieť aj študenti zo zahraničia, ktorí boli u nás v rámci programu Erasmus +. Tento nápad sa im veľmi páčil a inšpiroval aj ich. Touto aktivitou sme okrem iného chceli poukázať aj na zníženie ekologickej stopy, pretože pekné a štýlové veci nemusia vždy skončiť v koši po pár použitiach.

K. Kubíková, K. Záborská, E. Chromčíková

 

Projekt KRÓKUS

My, žiaci 9. ročníka, sme sa pod vedením p. učiteľky Sivoňovej zapojili do projektu Krókus, ktorý organizuje Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Projekt Krókus je zameraný na pripomenutie si približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami Holokaustu.

Čítať celý článok

Regionálne kolo Vajanského Martin

V dňoch 11. a 12. 3. 2024 sme sa zúčastnili 70. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín.

Čítať celý článok

5. kolo minifutbalovej ligy

Dňa 12. marca 2024 pokračovala 5. kolom minifutbalová liga najmladších žiakov a žiačok okresu Martin. Do tohto ročníka bolo prihlásených rekordných 12 základných škôl z okresu Martin. Naši žiaci pod vedením pána učiteľa Mareka Račeka obsadili v tomto kole 4. miesto a v priebežnom poradí okresnej minifutbalovej ligy najml.žiakov sú zatiaľ na peknom treťom mieste. Žiakom aj pánovi učiteľovi Račekovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme im palce v ďalšom pokračovaní súťaže!

 

Global MONEY WEEK v 3.A

Naša škola sa tiež zapojila do medzinárodnej iniciatívy GLOBAL MONEY WEEK. Cieľom iniciatívy je spopularizovať finančné vzdelávanie, aby boli mladí ľudia od útleho veku finančne uvedomelí a naučili sa robiť správne finančné rozhodnutia. Práve preto, sa žiaci 3.A zapojili spoločne pod vedením triednej pani učiteľky Katky Olejároveja a pani vychovávateľky Kiky do pestrých aktivít, zameraných na zlepšenie finančnej gramotnosti. Aktivity sa niesli pod spoločným názvom „Money sú s nami“.

Čítať celý článok

Deň vody

Bez vody by život na našej zemi nebol možný. To vie každý školák a vedia to aj žiaci z našej 3.B triedy. V rámci svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, sme navštívili školské biologické laboratórium. V ňom nás privítal p. učiteľ M. Škoviera, učiteľ biológie na gymnáziu.

Čítať celý článok

Po stopách knihomoľov s Martinusom

V marci si oveľa viac ako inokedy v roku pripomíname význam kníh. Prečo je tomu tak? Keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme, že práve tento mesiac je spájaný s Matejom Hrebendom, slovenským spisovateľom, ktorý bol od mala slepý ale ani to mu nebránilo v tom, aby sa venoval zbieraniu a zachraňovaniu kníh, čím sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. A keďže sa narodil a zomrel v marci, tento mesiac je venovaný jemu.

Čítať celý článok

Múzeum Andreja Kmeťa

Na Valentína, 14.2., sme počas vyučovania navštívili múzeum Andreja Kmeťa, kde sme mohli vidieť rastliny a živočíchy, o ktorých sme sa učili na hodinách biológie. Vďaka interaktívnym prvkom, sme si priblížili a utvrdili vedomosti o živočíchoch,

Čítať celý článok