Environmentálna výchova

Počas tretieho októbrového týždňa triedy 4.A a 4.B navštívili Centrum environmentálnej výchovy v Turčianskej Štiavničke. Deti sa na stretnutie s lektormi veľmi tešili. Dopoludním nás sprevádzali Martin Hrotek a Peter Kondek. Pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé úlohy – nielen v centre, ale aj v rámci environmentálnej prechádzky nádherným parkom. Tam to doslova hýrilo jesennými farbami. Dievčatá súťažili proti chlapcom a zmerali si sily nielen po vedomostnej stránke, ale aj v šikovnosti. Samozrejme, na záver nesmela chýbať návšteva zvieratiek, ktoré v centre chovajú. Na to sa asi všetky deti tešili najviac. Avšak boli aj takí, ktorí pri pohľade na hada radšej opustili miestnosť. Medzi takých som patrila aj ja. Keď som na krku žiačky uvidela omotávajúcu sa užovku, radšej som zaradila spiatočku. Takže zážitkov sme si odniesli viac než dosť a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

Miriam Bročková

Všetci si máme pomáhať

V druhú októbrovú nedeľu sme mali v našom chráme Božom opäť rodinné Služby Božie. Evanjeliovým textom bol príbeh O milosrdnom samaritánovi. Popri dodržiavaní všetkých epidemiologických opatrení sa kostolné lavice zaplnili deťmi, rodičmi, starými rodičmi a mnohými prajnými bratmi a sestrami. Deti, a to nielen v tejto nevyspytateľnej dobe, majú v sebe niečo úžasné – zvedavosť.

Čítať celý článok

JA a Základy podnikania

Čo je potrebné, aby firma fungovala? Môže byť vo firme iba jeden človek? Ako správne postupovať na pracovnom pohovore? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky hľadali naši žiaci z 5.A, 5.B aj 5.C v dňoch 20. – 22. 10. 2021 v Škole pre život.

Čítať celý článok

Preventívny program Druhý krok

V minulom školskom roku sme cez projekt INKLUZIONISTI (program „Kto chýba“) získali pre školu financie na nákup a odborný výcvik v celosvetovo akreditovanom preventívnom programe DRUHÝ KROK.

Čítať celý článok

Dobrý pastier na ESŠ

V utorok 9. novembra na našu školu zavítal vynikajúci katolícky kňaz pán Vladimír Maslák z Kláštora pod Znievom, ktorý so sebou priviedol aj svojho zverenca Michala Pallu. Pán farár Maslák už 13 rokov pracuje ako duchovný správca v o.z. Dobrý pastier, ktorá poskytuje prístrešie, stravu, pomoc a prácu pre 600 mužov, 100 žien a 20 detí. Môžeme povedať, že pán farár je srdcom tejto charitatívnej organizácie, ktorá pôsobí aj v okolitých obciach.

Viac o ich činnosti sa môžete dozvedieť cez Video s pánom Maslákom a Michalom Pallom.

Ak by ste chceli aj vy pripraviť vianočný balíček vecí, ktorý si nájde pod stromčekom niekto, kto je v núdzi a svoj domov našiel v Dobrom pastierovi, spravíte krásnu vec. Viac informácií nájdete aj na stránke Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.
Mgr. Ľuboš Froľo

Vyhodnotenie zberu papiera

V rámci tradičného jesenného zberu papiera organizovaného v spoluráci s firmou Brantner sa nám spoločne podarilo poslať na opätovné zhodnotenie takmer 2925 kg zberového papiera. Samotné číslo nám toho možno veľa nepovie, no akonáhle si uvedomíme, že jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody, 70 % škodlivín vypúšťaných do ovzdušia a 27 kg emisií v porovnaní s papierom z primárnych surovín /celulózy stromov z našich lesov/ dostane toto množstvo vyzbieraného papiera za našu školu úplne iný rozmer. Stalo sa už peknou tradíciou, že pri každom zbere odmeníme troch najusilovnejších zberačov školy, na ktorých čakajú hodnotné ceny. V rámci aktuálneho jesenného zberu to boli nasledovní žiaci:

  1. Barbora Kossoňová – 4.A – 1000 kg
  2. Pavol Berta – 5.C – 350 kg
  3. Zuzana Kapalová -5.A – 320 kg

Mgr. Michaela Konečná
Koordinátorka environmentálnej výchovy

Modernejšia škola

Projekt Modernejšia škola sme získali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bolo vybraných 144 úspešných projektov v sume 3 500 000 € spomedzi 1846 žiadostí. Naša škola získala najvyššiu možnú sumu 30 000 €. Za spoluprácu ďakujeme predovšetkým architektke pani Vande Krčikovej. Bez jej pomoci by sme tak prepracovaný návrh nedokázali pripraviť.

Ing. Petra Piršelová
Vedúca ekonomického úseku

 

Záleží nám na komplexnom rozvoji našich žiakov

Rozhovor s Jozef Sopoligom, riaditeľom Evanjelického gymnázia v Martine.

Jozef, z vlastnej skúsenosti učiteľa aj rodiča viem, že na našej škole sa snažíte vnímať a rozvíjať gramotnosť vašich žiakov komplexne. Tento rozvoj škola realizuje prostredníctvom konkrétnych projektov prispôsobených pre jednotlivé stupne školy a druhy gramotnosti. Keď si len v krátkosti zaspomínam, vybavujú sa mi projekty a aktivity zamerané na finančnú, čitateľskú, mediálnu, počítačovú a kultúrnu /hudobná, výtvarná/ gramotnosť. Zabudol som na niečo?

Čítať celý článok

Sociálno-komunikačný tréning v našej škole

Sme veľmi radi, že konečne sme v tomto školskom roku mohli realizovať blokové vyučovanie zamerané na aktuálne problémy triednych kolektívov, poradenstvo a diskusiu s odborníkmi, triednymi učiteľmi a tiež prehĺbenie a upevnenie vzťahov v triedach, či ročníkoch. Jediným mínusom, ktorý vnímame my, učitelia, ale aj naši milí žiaci, je, že kvôli pandemickým opatreniam sme sociálno-komunikačný tréning nerealizovali mimo školského prostredia. Blokové vyučovanie sme rozdelili do dvoch termínov, jeden pre 6. – 7. ročník a druhý osobitne pre 8. – 9. ročník.

Čítať celý článok