Sloboda

V októbri sme mali u nás na návšteve dve dlhoročné riaditeľky z holandských evanjelických škôl: Nina a Marjon. V rámci svojej návštevy nám predstavili, ako funguje ich školský systém a v čom sú jeho silné stránky.

Čítať celý článok

Innovation Camp v Banskej Bystrici

Spoločnosť Junior Achievement Slovakia pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Čítať celý článok

Kávička v dobrej spoločnosti

Štvrtáci majú v tomto školskom roku triedy v budove bývalého patronátneho gymnázia. V jeho priestoroch sa nachádza aj tzv. caffe – výnimočná stretávacia miestnosť so zachovanou pôvodnou tehlovou klenbou.

Čítať celý článok

Pyžamový deň

Dňa 26.10.2023 školský parlament uskutočnil Pyžamový deň na našej škole EZŠ. Veľmi sme si ho užili. Bolo to naozaj zábavné pozerať sa na to, ako je skoro celá škola v pyžamách! Veľa žiakov sa zapojilo (dokonca aj učitelia) a pochvaľovali si ho naozaj všetci!

 

Noc v škole

V piatok 6.10. mali tretiaci zaujímavé poobedie. Po vyučovaní sa vybrali na výlet na Martinske hole! Výstup začali na Stráňach v sprievode pani učiteľky Katky, vychovávateliek Kristínky a Gabiky a učiteľa Maťa.

Čítať celý článok

Turčianska žiacka liga

Keďže máme v škole veľa šikovných detí, radi sa zapájame do atletickej súťaže Turčianska žiacka liga. Tento rok nás čaká 6 kôl. Počas prvých dvoch mesiacov sa nám podarilo absolvovať tri kolá.

Čítať celý článok

6., 7. a 8. ročník na sociálno-komunikačnom výcviku

6. ročník

Ako každý rok, aj tento, sa konal na našej škole sociálno-komunikačný výcvik. Naša trieda 6.B. sa ho zúčastnila prvýkrát. Tri nádherné dni (5.-7.10.2023) sme spoločne aj so 6.A. a našimi učiteľmi a učiteľkami prežili v Jasenskej doline v penzióne Brest.

Čítať celý článok

Zapájame sa do zberu starých mobilov

Naša škola sa v rámci programu Recyklohry zapája do zberu starých mobilných telefónov, ktorý prebieha do 27 .novembra. Zelené zberné nádoby určené výhradne na zber mobilných telefónov sú v hlavnej budove, Zborovom dome a Biblickej škole. Hlavným partnerom je Orange Slovensko, ktorý najlepším 50 zberačom z celého Slovenska venuje tablety Samsung a 5 školám 1000 Eur na zelené projekty. Viac info nájdeš na www.orange.sk/recyklohry