Preventívny program Druhý krok

V minulom školskom roku sme cez projekt INKLUZIONISTI (program „Kto chýba“) získali pre školu financie na nákup a odborný výcvik v celosvetovo akreditovanom preventívnom programe DRUHÝ KROK.

Čítať celý článok

Dobrý pastier na ESŠ

V utorok 9. novembra na našu školu zavítal vynikajúci katolícky kňaz pán Vladimír Maslák z Kláštora pod Znievom, ktorý so sebou priviedol aj svojho zverenca Michala Pallu. Pán farár Maslák už 13 rokov pracuje ako duchovný správca v o.z. Dobrý pastier, ktorá poskytuje prístrešie, stravu, pomoc a prácu pre 600 mužov, 100 žien a 20 detí. Môžeme povedať, že pán farár je srdcom tejto charitatívnej organizácie, ktorá pôsobí aj v okolitých obciach.

Viac o ich činnosti sa môžete dozvedieť cez Video s pánom Maslákom a Michalom Pallom.

Ak by ste chceli aj vy pripraviť vianočný balíček vecí, ktorý si nájde pod stromčekom niekto, kto je v núdzi a svoj domov našiel v Dobrom pastierovi, spravíte krásnu vec. Viac informácií nájdete aj na stránke Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.
Mgr. Ľuboš Froľo

Vyhodnotenie zberu papiera

V rámci tradičného jesenného zberu papiera organizovaného v spoluráci s firmou Brantner sa nám spoločne podarilo poslať na opätovné zhodnotenie takmer 2925 kg zberového papiera. Samotné číslo nám toho možno veľa nepovie, no akonáhle si uvedomíme, že jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody, 70 % škodlivín vypúšťaných do ovzdušia a 27 kg emisií v porovnaní s papierom z primárnych surovín /celulózy stromov z našich lesov/ dostane toto množstvo vyzbieraného papiera za našu školu úplne iný rozmer. Stalo sa už peknou tradíciou, že pri každom zbere odmeníme troch najusilovnejších zberačov školy, na ktorých čakajú hodnotné ceny. V rámci aktuálneho jesenného zberu to boli nasledovní žiaci:

  1. Barbora Kossoňová – 4.A – 1000 kg
  2. Pavol Berta – 5.C – 350 kg
  3. Zuzana Kapalová -5.A – 320 kg

Mgr. Michaela Konečná
Koordinátorka environmentálnej výchovy

Modernejšia škola

Projekt Modernejšia škola sme získali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bolo vybraných 144 úspešných projektov v sume 3 500 000 € spomedzi 1846 žiadostí. Naša škola získala najvyššiu možnú sumu 30 000 €. Za spoluprácu ďakujeme predovšetkým architektke pani Vande Krčikovej. Bez jej pomoci by sme tak prepracovaný návrh nedokázali pripraviť.

Ing. Petra Piršelová
Vedúca ekonomického úseku

 

Záleží nám na komplexnom rozvoji našich žiakov

Rozhovor s Jozef Sopoligom, riaditeľom Evanjelického gymnázia v Martine.

Jozef, z vlastnej skúsenosti učiteľa aj rodiča viem, že na našej škole sa snažíte vnímať a rozvíjať gramotnosť vašich žiakov komplexne. Tento rozvoj škola realizuje prostredníctvom konkrétnych projektov prispôsobených pre jednotlivé stupne školy a druhy gramotnosti. Keď si len v krátkosti zaspomínam, vybavujú sa mi projekty a aktivity zamerané na finančnú, čitateľskú, mediálnu, počítačovú a kultúrnu /hudobná, výtvarná/ gramotnosť. Zabudol som na niečo?

Čítať celý článok

Sociálno-komunikačný tréning v našej škole

Sme veľmi radi, že konečne sme v tomto školskom roku mohli realizovať blokové vyučovanie zamerané na aktuálne problémy triednych kolektívov, poradenstvo a diskusiu s odborníkmi, triednymi učiteľmi a tiež prehĺbenie a upevnenie vzťahov v triedach, či ročníkoch. Jediným mínusom, ktorý vnímame my, učitelia, ale aj naši milí žiaci, je, že kvôli pandemickým opatreniam sme sociálno-komunikačný tréning nerealizovali mimo školského prostredia. Blokové vyučovanie sme rozdelili do dvoch termínov, jeden pre 6. – 7. ročník a druhý osobitne pre 8. – 9. ročník.

Čítať celý článok

Európsky týždeň jazykov na ESŠ

V Európe žije približne 800 miliónov obyvateľov v 47 krajinách a hovoria rôznymi príbuznými alebo vzdialenými jazykmi. Rada Európy so sídlom v Štrasburgu oceňuje túto rozmanitosť a podporuje ľudí, aby sa učili a zbližovali s rôznymi inými národmi a kultúrami. Takto sa cez učenie o iných krajinách môžeme nielen spoznať, ale môžeme si aj viac rozumieť ako ľudia a priatelia.

Európsky deň jazykov sa vždy oslavuje 26. septembra a keďže v kalendári pripadol tento deň na nedeľu, rozhodli sme sa, že my budeme oslavovať počas celého septembrového týždňa. Každá trieda si vybrala svoju krajinu a počas celého týždňa sa snažila ladiť svoje oblečenie v národných farbách tejto krajiny. Taktiež triedy boli vyzdobené vlajkami a symbolmi daného národa a žiaci sa na hodinách naučili pár bežných hovorových fráz a faktov o tejto krajine. V niektorých triedach si žiaci pripravili aj typické jedlo, pretože láska aj k iným národom ide predovšetkým cez žalúdok.

Na našej škole sympatie získali veľké národy ako Nemci, Rusi, Taliani, Španieli, Briti, Francúzi, ale taktiež aj malé krajiny ako Estónsko, Nórsko, Albánsko, Belgicko, Česko. Jedna trieda si dokonca vybrala Japonsko, ktoré bolo vzácnym hosťom medzi nami Európanmi.

Ľuboš Froľo

Škola v prírode

Konečne sa to podarilo aj nám!!! V tejto ťažkej „covid dobe“ plnej neistôt sme sa aj my – 4.B dostali do školy v prírode. Neopísateľná radosť v očiach detí. Otázky, čo nám to prinesie, čo môžeme očakávať, ale hlavne to, že ideme spolu ako trieda, bez rodičov, až na 4 DNI za dobrodružstvom.
Náš týždeň bol naozaj vymodlený. V nádhernom prostredí, obklopení Belianskymi Tatrami, sme si v Ždiari užívali naplno každý deň. Ekolandia, ako sa volala naša ŠVP, mala pre nás pripravený bohatý program – napr. prechádzka nočným lesom, ja a medvede, priateľ medzi stromami a i. S úsmevom sme pozorovali, ako sa v priebehu týždňa menia chute detí – z „vyberavých jazýčkov“ na: „Máte ešte na prídaj, prosím?“ Užili sme si to! Naozaj všetci!
Čas rýchlo plynie, a ani sme sa nenazdali, opäť sme zasadli do školských lavíc. Jedno nás však spája – zážitky či množstvo spomienok na tú NAJ, hoci jedinú, školu v prírode!

Kristína Záborská

 

Sociálna zbierka, ktorá išla (aj) tak trochu mimo nás…

Letné prázdniny sa okrem učiteľského oddychu niesli v znamení opakovaných telefonátov zo strany dobrovoľníkov zapojených do projektu Black and White a občianskeho združenia martINKLÚZIA, že sa im hromadia veci – oblečenie a obuv, hygienické potreby, školské potreby, dokonca matrace a chladnička – ktoré by sme mohli odviezť našim priateľom do základnej školy v Rokycanoch a do osady v Chminianskych Jakubovanoch (o predchádzajúcich aktivitách v týchto lokalitách sme vás informovali už v minulosti). Zozbierané veci sme priebežne uskladňovali v skladových priestoroch našej školy a začiatkom októbra sme sa konečne vydali na dlhú cestu na východ.

Čítať celý článok

Letná biblická škola 2021

Letná Biblická škola bavila a vzdelávala deti aj počas uplynulého leta. Americkí priatelia z partnerského cirkevného zboru na Slovensko vzhľadom na pandémiu nezavítali. No to nebol dôvod, aby v tábore nevládla priateľská a pokojná atmosféra poprepletaná biblickými príbehmi, hrami i pohybom.