Živé knihy

Dňa 25.9.2019 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka gymnázia zúčastnili  akcie, ktorá nesie názov Živé knihy. Naša škola privítala 9 mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí momentálne pôsobia ako dobrovoľníci na Slovensku. Mnohí z nich učia angličtinu alebo ich materinský jazyk a pomáhajú na podujatiach v ich okolí. 

Čítať celý článok

Stretnutie generácií

Dňa 9.9.2019 sa žiaci zúčastnili slávnostnej ceremónie Stretnutie generácií v Seredi, pod dohľadom p.uč. Kataríny Jakubcovej. Akcia bola nielen pripomienkou toho, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny na našom území, ale i oslavou toho, že zlo bolo porazené. V tento Pamätný deň obetí Holokaustu a rasového násilia sme si opäť pripomínali, čo všetko sa stalo, ako sa to vôbec mohlo stať, čo ľudí k takýmto činom viedlo, no najmä sme si pripomínali šesť miliónov nevinných obetí, ktoré neprávom zahynuli neľudským vyvražďovaním a oslavovali sme silu preživších.

Čítať celý článok

Noc výskumníkov

Európsky festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou akciou zameranou na popularizáciu vedy v celej Európe. Akcia prebieha vždy posledný piatok v septembri – na 5 miestach Slovenska – v Bratislave, Banskej Bystrici, v Žiline, v Košiciach a v Tatranskej Lomnici. Študenti najvyšších ročníkov gymnázia pod vedením p. uč. Miroslavy Konrádovej už po tretíkrát tvorili súčasť organizačného tímu tejto akcie.

Čítať celý článok

Sociálno – komunikačný tréning na 2. stupni ZŠ

Sociálno – komunikačný tréning je aktivita, ktorú realizujeme na škole už tretí rok. Je určený pre žiakov 6. – 9. ročníka. Tréningy sa realizujú mimo priestorov školy v trvaní 3 dní. V tomto školskom roku sme realizovali 4 tréningy. Náplň sociálno – komunikačného tréningu je kombináciou diskusií, prednášok a zážitkového učenia.

Čítať celý článok

Plavecký výcvik

Tretí septembrový týždeň naši druháci zo základnej školy vymenili školské lavice za bazén v Aqua Relax Dolný Kubín. Deti sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím,  technikou plávania a bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz sa kládol na individuálny prístup zohľadňujúci  fyzickú zdatnosť a individuálne požiadavky dieťaťa.

Príhovor riaditeľa školy na začiatku školského roka

Milí rodičia, kolegovia, študenti, žiaci a deti, zvlášť noví žiaci a prváci,

Som rád, že Vás znovu vidím po prázdninách, verím, že ste si oddýchli, ale že ste robili aj niečo výnimočné, vzrušujúce a dobrodružné. Môj syn, keď sa vrátil z tábora, mi pripomenul, aké to bolo vzrušujúce, keď sme chodili do táborov.

Čítať celý článok

Predstavujeme: Zuzana Račeková

Zuzana Račeková pôsobí na našej škole od úplného začiatku. Aktuálne pôsobí na škole ako zástupkyňa a učiteľka na 1. stupni. Rada robí zmysluplné veci a rada učí. Teší ju, keď majú deti aj učitelia úsmev na tvári, a rada pomáha.

Zuzka, vedela by si opísať tvoj vzťah k našej škole? Ak by si ho mala prirovnať napríklad k nejakému stromu, kvetu, ovociu alebo inému predmetu, čo by to bolo a prečo?
Vybrala som si srdce. Nepreženiem, keď poviem, že škola je moja, ako sa hovorí srdcovka. Je symbolom lásky, túžby, života… vydáva veľkú silu a dáva energiu. Taký je môj vzťah a tak vnímam aj našu školu.

Čítať celý článok

Predstavujeme: Rachel Lulich

Na škole od septembra pôsobí naša nová americká lektorka, Rachel Lulich. Učí na gymnáziu v maturitnom ročníku konverzačnú angličtinu a tretiakov gymnazistov „speaking, writing“ a literatúru.

Rachel, odkiaľ pochádzaš?
Pôvodom som zo štátu Indiana. Vyrastala som v štátoch Oregon a Washington. Mám dvoch starších bratov. Ako stredoškoláčka som bola na výmennom pobyte v Nemecku, kde som sa dostala k aktívnej kresťanskej viere.

Čítať celý článok

Predstavujeme: Zuzka Kubíková

Zuzka Kubíková ako prvá z našej školy dosiahla ocenenie Strieborná úroveň v Medzinárodnej cene vojvodu z Edimburghu (DofE).

Zuzka, aký je tvoj naj zážitok z programu DofE?

Skrze DofE program som spoznala nových ľudí a začala robiť veci, ktoré by som pravdepodobne sama od seba nezačala, no najlepším zážitkom sú pre mňa isto expedície. Aj keď v takmer každý moment expedície, keď kráčate do nekonečného kopca v extrémnych horúčavách alebo absolútnom lejaku, chcete všetko zabaliť a ísť domov na gauč, tak spomienky na túto časť programu sú tie najlepšie.

Čítať celý článok