Noc výskumníkov

Európsky festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou akciou zameranou na popularizáciu vedy v celej Európe. Akcia prebieha vždy posledný piatok v septembri – na 5 miestach Slovenska – v Bratislave, Banskej Bystrici, v Žiline, v Košiciach a v Tatranskej Lomnici. Študenti najvyšších ročníkov gymnázia pod vedením p. uč. Miroslavy Konrádovej už po tretíkrát tvorili súčasť organizačného tímu tejto akcie. V Žiline sa festival konal tentokrát v obchodnom centre Mirage. Počas celej akcie boli študenti nápomocní prezentujúcim vedcom, zabezpečovali občerstvenie, sprevádzali skupiny žiakov medzi stánkami, pomáhali s technickým a materiálnym zabezpečením festivalu, anketou a prieskumom verejnej mienky, prípravou a záverečným upratovaním po akcii. V rámci organizačnej pomoci sa žiaci mohli veľa naučiť pri jednotlivých stánkoch, oboznámiť sa s prácou vedcov z Trnavskej univerzity, lekárov z Jeseniovej fakulty v Martine a s výskumníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Rovnako vybraní žiaci  2. stupňa základnej školy sa pod vedením p. uč. Evy Uličnej zúčastnili na festivale v Žiline ako účastníci. Tiež si mohli pozrieť jednotlivé exponáty a porozprávať sa s vedcami o všetkých vystavovaných exponátoch, vyskúšať si mnoho prístrojov, zahrať sa s robotmi, povoziť sa na elektromobile, odmerať intenzitu svojho hlasu, pozrieť sa na zloženie vlastnej krvi, zakúriť v skutočnej peci, podať prvú pomoc a mnoho ďalších aktivít.

Vložiť komentár