Technická podpora našej školy

Matej Borcovan 

Martin Uhrin

pracuje ako technická podpora, administrátor webu a jedálne tiež ako hobby učiteľ predmetu umenie a kultúra – ZMAK. Najradšej rozdáva dobrú náladu. je učiteľ informatiky na gymnáziu, robí internetovú počítačovú podporu pre zamestnancov školy. Rád učí svoj predmet.

Čítať celý článok

Rodinné služby Božie – pôst 2020

Rodinné služby Božie v marci sa niesli v duchu pôstneho obdobia – prípravy na udalosti, ktoré sa pred mnohými rokmi stali v Jeruzaleme a ktoré si dnes pripomíname oslavovaním Veľkej noci. Nazvali sme ich – Boží hlas v tichu. Vtedy sme ešte netušili, aké ticho nám tohtoročný pôst prinesie.

Čítať celý článok

Môj učiteľ

Na stretnutí “inovatívnej skupiny” nám dal pán riaditeľ zadanie, aby sme si spomenuli na obdobie, keď sme boli my študentmi, a aby sme sa zamysleli, ktorí z našich učiteľov boli efektívni, či neefektívni, a čo ich takými robilo. Nazdávam sa, že to je zmysluplná úloha. Neverím, že dnes existuje učiteľ, ktorý by nebol inšpirovaný niektorým zo svojich učiteľov. No zároveň pochybujem, že sa často zamýšľame nad tým, čo našich študentov odrádza od učenia sa, alebo čo im dáva motiváciu učiť sa lepšie. Taktiež neviem, či je správne, aby mal žiak niektorého učiteľa ako svoj model, no dáva nám to príležitosť zamyslieť sa detailnejšie nad tým, ako nás tí najlepší učitelia inšpirovali, povzbudili, či motivovali.

Čítať celý článok

Spätná väzba učiteľov a rodičov na dištančné vzdelávanie (prvé dva týždne)

Keďže sme boli nútení okamžite prejsť na dištančné vzdelávanie, požiadali sme našich učiteľov o zdieľanie ich skúseností počas prvých týždňov tohto „pedagogického experimentu“.

Uvedomujeme si, že sme na túto situáciu, nielen ako škola, ale ako celá naša spoločnosť, neboli dostatočne pripravení. Aj preto patrí naša prvoradá vďaka kolegom z IKT podpory za rýchle sprístupnenie dostupných spôsobov e-vzdelávania.

Spolu sa učíme nové metódy, testujeme, skúšame a veríme, že sa nám aj takto s obmedzením podarí pokračovať v čo najkvalitnejšom vzdelávaní našich študentov.

V dotazníku sme sa učiteľov pýtali na ich pozitívne aj negatívne skúsenosti, zo všetkých vyberáme tie najpodnetnejšie. Berte to tak, že mnohé z nedorozumení sa medzičasom vyriešili.

Čítať celý článok