Rodinné služby Božie – pôst 2020

Rodinné služby Božie v marci sa niesli v duchu pôstneho obdobia – prípravy na udalosti, ktoré sa pred mnohými rokmi stali v Jeruzaleme a ktoré si dnes pripomíname oslavovaním Veľkej noci. Nazvali sme ich – Boží hlas v tichu. Vtedy sme ešte netušili, aké ticho nám tohtoročný pôst prinesie.

V divadielku mal už aj potkanko ušité rúško, ale nie ani tak kvôli vírusu COVID-19 ako preto, lebo chcel pôsobiť staršie, dospelejšie a chcel si v lekárni kúpiť výrobky, ktoré môžu lekárnici predávať iba dospelým osobám (pre rast svalov a perfektnú svalnatú postavu). Nakoniec ho pani lekárnička podľa preukazu poistenca odhalila a vysvetlila mu, aké vedľajšie účinky môže mať jeho nezodpovedné správanie sa. A čo je najdôležitejšie, vždy je najlepšie všetkým a všade ukazovať iba svoju pravú tvár. Pani farárka potom deťom porozprávala príbeh, v ktorom nám svoju pravú tvár ukázal aj Ježiš Kristus.

Tento príbeh nám opisuje evanjelium podľa Matúša 17 kapitola. Ježiš v ňom pred učeníkmi zažiari v rúchu samotného Boha, aby tí, ktorí mu veria, jeho učeníci, už viac nepochybovali o tom, kto v skutočnosti je. Slová, ktoré sú v tom príbehu z Ježišových úst kľúčové, znejú takto: Nebojte sa! A preto, nebojme sa, ak sa aj veci okolo nás rýchlo menia a vyvolávajú v nás pocity úzkosti a neistoty. Nebojme sa, ale využime akúkoľvek situáciu, ktorú nám život prinesie, na hľadanie Boha – jeho lásky a prítomnosti.

Využime to ticho, ktoré nám bolo v tomto pôste dané celoplošne – celosvetovo na to, aby sme počuli ten Boží hlas, ktorý nás upokojuje a šepká: Nebojte sa. Ja som s vami po všetky dni, v každom čase, v každej situácii, až do konca sveta. Nech vás Pán Boh ochraňuje, milé deti, milí rodičia. Všetko na svete má svoj čas a momentálne je čas stíšiť sa. Ako sme to spievali aj na rodinných službách Božích v marci:

Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný.

Dnes poď! A pred Ním sa skloň, stoj v bázni vnorený.

V Ňom nieto hriechu, viem, svätá je táto zem,

Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný.

P.S. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom z radov učiteľov, žiakov aj študentov našej školy. Ste nádejou pre tento svet. Nech vás Boh žehná!

Natalia Kacianová