Preventívny program Druhý krok

V minulom školskom roku sme cez projekt INKLUZIONISTI (program „Kto chýba“) získali pre školu financie na nákup a odborný výcvik v celosvetovo akreditovanom preventívnom programe DRUHÝ KROK.

Čítať celý článok

Dobrý pastier na ESŠ

V utorok 9. novembra na našu školu zavítal vynikajúci katolícky kňaz pán Vladimír Maslák z Kláštora pod Znievom, ktorý so sebou priviedol aj svojho zverenca Michala Pallu. Pán farár Maslák už 13 rokov pracuje ako duchovný správca v o.z. Dobrý pastier, ktorá poskytuje prístrešie, stravu, pomoc a prácu pre 600 mužov, 100 žien a 20 detí. Môžeme povedať, že pán farár je srdcom tejto charitatívnej organizácie, ktorá pôsobí aj v okolitých obciach.

Viac o ich činnosti sa môžete dozvedieť cez Video s pánom Maslákom a Michalom Pallom.

Ak by ste chceli aj vy pripraviť vianočný balíček vecí, ktorý si nájde pod stromčekom niekto, kto je v núdzi a svoj domov našiel v Dobrom pastierovi, spravíte krásnu vec. Viac informácií nájdete aj na stránke Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.
Mgr. Ľuboš Froľo

Modernejšia škola

Projekt Modernejšia škola sme získali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bolo vybraných 144 úspešných projektov v sume 3 500 000 € spomedzi 1846 žiadostí. Naša škola získala najvyššiu možnú sumu 30 000 €. Za spoluprácu ďakujeme predovšetkým architektke pani Vande Krčikovej. Bez jej pomoci by sme tak prepracovaný návrh nedokázali pripraviť.

Ing. Petra Piršelová
Vedúca ekonomického úseku

 

Záleží nám na komplexnom rozvoji našich žiakov

Rozhovor s Jozef Sopoligom, riaditeľom Evanjelického gymnázia v Martine.

Jozef, z vlastnej skúsenosti učiteľa aj rodiča viem, že na našej škole sa snažíte vnímať a rozvíjať gramotnosť vašich žiakov komplexne. Tento rozvoj škola realizuje prostredníctvom konkrétnych projektov prispôsobených pre jednotlivé stupne školy a druhy gramotnosti. Keď si len v krátkosti zaspomínam, vybavujú sa mi projekty a aktivity zamerané na finančnú, čitateľskú, mediálnu, počítačovú a kultúrnu /hudobná, výtvarná/ gramotnosť. Zabudol som na niečo?

Čítať celý článok

Výtvarný krúžok v EMŠ

Po dobrých skúsenostiach z minulého školského roku chceme aj tento školský rok rozvíjať jemnú motoriku a manuálne zručnosti našich predškolákov aj prostredníctvom výtvarného krúžku. Deti si okrem toho osvoja prácu s rôznymi materiálmi i jednoduché postupy a výtvarné techniky. Nejedno majstrovské dielo potom poteší oko hrdého rodiča. Čo poviete? Hodné visieť aj u vás doma v obývačke?

Kolektív učiteľov EMŠ

Potulky mestom Martin

V týždni s témou Cestičky do škôlky si naši predškoláci vyrazili do mesta. V prvom rade si zopakovali zásady bezpečnosti chodcov a prakticky si ich vyskúšali. Vnímali nielen dopravné značky, farby, ale i zvuk semaforu a jeho význam pre zrakovo postihnutých ľudí. Prechádzkou v okolí našej škôlky spoznali dôležité orientačné body a významné budovy v okolí EMŠ.

Kolektív učiteľov EMŠ

 

Semafor náš kamarát

Celý druhý septembrový týždeň sa “Žirafky” učili o dopravných prostriedkoch a samozrejme aj o dodržiavaní pravidiel pri cestnej premávke, prechode cez priechod pre chodcov. Nakoniec si vyrobili svoje vlastné dlaňové semafóriky.

Kolektív učiteľov EMŠ

Náboženstvo v EMŠ s Natálkou a Benjaminom

Po minulom roku, kedy sme sa s našou pani farárkou Natálkou Kacianovou stretávali len obmedzene, nás jej prvá návšteva tento školský rok veľmi potešila, a to ešte o to viac, že neprišla sama, ale s p. učiteľom Benjaminom Chandlerom. Pútavou a zábavnou formou deťom priblížili stvorenie sveta i to, kto je naším Stvoriteľom a v spoločnej modlitbe deti ďakovali za to, čo máme a čo Boh stvoril. Tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutia na náboženstve v EMŠ v takejto rozšírenej zostave.

Kolektív učiteľov EMŠ

Modlitba pri príležitosti Bohoslužieb Veni Sancte na začiatku školského roka 2021/22

Pomodlime sa spolu s učiteľom národov – Jánom Amosom Komenským.
Pane Bože, ďakujeme Ti za dar škôl, že sa na nich môžeme učiť múdrosti t.j. novému poznaniu a porozumeniu, cnosti a mravnosti a tiež pobožnosti. Daj nech sa v školách hľadá a nachádza spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechutí a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu.

Čítať celý článok

Ako potešiť naše mamičky, ako rozvíjať empatiu a ako môžeme predísť ohrozeniu zdravia?

Žirafky

Pandemická situácia opäť prerušila tradíciu v organizovaní besiedok pri príležitosti Dňa matiek. Nedali sme sa však odradiť. Deti si s pomocou pani učiteliek pripravili pekný program plný piesní, básničiek. Úprimné slová vďaky a lásky boli venované všetkým mamičkám, ktoré si ich mohli vypočuť cez videozáznam.

Čítať celý článok