Sčítanie obyvateľov bude dôležité aj pre evanjelické školstvo

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať elektronicky na webe www.scitanie.sk od 15. februára do 31. marca 2021. Bude anonymné, no zároveň povinné pre každého z nás. Dobrou správou je, že na rozdiel od biblických čias, už nie je potrebné ísť sa zapísať osobne a na oslíkovi do mesta, z ktorého pochádza náš rod 😀 Pre starších spoluobčanov bude možnosť požiadať o asistenciu sčítacieho komisára. Vyplniť online formulár by však malo byť naozaj jednoduché.

Čítať celý článok

Spomienka na patróna našej školy

Minulý mesiac uplynulo 15 rokov od smrti môjho otca, Ján Bohdana Hroboňa. Bol to hrdina viery, ktorý bral Boha vážne. Svoju vieru žil a šíril najmä počas komunizmu, kedy to bolo nielen nežiadúce, ale aj nebezpečné. Doba sa odvtedy, vďakabohu, zmenila, a ja sa často pýtam, čo a ako by robil môj otec dnes.

Čítať celý článok

Partnerstvo s USA žije aj napriek pandémii

Všetci vieme, že rok 2020 bol veľmi špecifický hlavne kvôli vírusu COVID-19. V dôsledku pandémie sa značne obmedzilo cestovanie, a tým aj množstvo aktivít Nadácie kresťanského vzdelávania, ktoré fungujú na vzájomnom stretnutí sa ľudí z rôznych kultúr a krajín. Všetky letné vzdelávacie a misijné aktivity v spolupráci najmä s americkými partnermi (Letná biblická škola, Jazykové kurzy angličtiny, Peer ministry, J-camp, Builders group, atď.)

Čítať celý článok

Ján Teodor Dobrovolný

Škola: Kajaani University of Applied Sciences
Štát: Fínsko
Študijný odbor: International Business
Organizácie: KAATO – Student Association for BBA Students, KAMK Esport Club, Board Games Club

 

Gymnázium a ako to šlo ďalej?
Na gymnáziu som nemal veľké vízie, čo by som chcel študovať na vysokej škole a akým smerom by som sa chcel uberať.

Čítať celý článok

Zuzana Kubíková

Ocenenie “Aktívny mládežník” pre našu absolventku

Naša absolventka Zuzka Kubíková sa stala absolútnou víťazkou ocenenia Aktívny mládežník, vyhláseného Radou mládeže Slovenska. Zuzka sa už 5 rokov aktívne venuje animátorskej práci so sociálne vylúčenou komunitou rómskych detí v martinskej osade Bambusky. Zuzka je kľúčovou osobou v tejto dobrovoľníckej práci, má získanú dôveru rómskej komunity a proaktívne a systematicky pristupuje k problematike rómskej segregácie v našom meste.

Čítať celý článok

EQ vs IQ

Téma na zamyslenie: Napadlo vám niekedy zamyslenie, čo je lepším prediktorom úspechu v živote IQ, ktoré je všeobecne oceňované a glorifikované; alebo je to menej nápadné, menej cenené EQ?

Na úvod možno krátka exkurzia jednotlivými pojmami:

ČO JE TO IQ? (Inteligenčný kvocient)

Čítať celý článok

Čo čítame?

Uverejňujeme pre vás zopár čitateľských postrehov. Ak neviete, čo by vás mohlo zaujať a hľadáte knihu, o ktorej vám niekto prezradí zopár slov, tak odpoveď možno nájdete v nasledujúcich riadkoch. Dnes vám prinášame postrehy z III.AG.

Čítať celý článok

Rūta Šepetys a jej knihy ako zrkadlo do histórie (recenzie)

Je len málo autorov, ktorí dokážu na čitateľa skrz stránky preniesť farby rozličných kultúr, a tak mrazivé závany často krutej histórie, ako práve Rūta Šepetys. Táto výnimočná autorka má na konte už štyri knihy, ktoré nám približujú životy a pocity tínedžerov, ktorí sa narodili o päťdesiat či sto rokov pred nami. Vo svojich knihách sa na svetové dejiny pozerá citlivým srdcom a pozornými očami slobodomyseľných mladých ľudí, ktorí sa v mnohom od tých dnešných nelíšia. Majú svoje ambície, svoje lásky, túžby. My dnes máme priestor a podporu na to, aby sme ich rozvíjali, avšak oni ich museli pochovať pod hrozbou vojny, či diktatúry. A napriek tomu, že jej knihy sú venované najmä nám, tínedžerom, na svoje si určite prídu aj starší čitatelia.

Čítať celý článok

Pomohli sme detským onkologickým pacientom

Sociálne projekty Evanjelickej spojenej školy sú vždy krásnou spoluprácou vedenia školy, zamestnancov, žiakov a rodičov. Na začiatku školského roka sa spoločne zvolí téma projektu a po celý rok všetci pracujú na naplnení cieľa. V školskom roku 2019/2020 si žiaci a rodičia vybrali tému pre svoj sociálny projekt s názvom Srdcom vidíš viac zameraný na pomoc detským onkologickým pacientom. Ešte na jeseň sa projekt začal napĺňať krásnym podujatím Míľa nádeje.

Čítať celý článok