Sčítanie obyvateľov bude dôležité aj pre evanjelické školstvo

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať elektronicky na webe www.scitanie.sk od 15. februára do 31. marca 2021. Bude anonymné, no zároveň povinné pre každého z nás. Dobrou správou je, že na rozdiel od biblických čias, už nie je potrebné ísť sa zapísať osobne a na oslíkovi do mesta, z ktorého pochádza náš rod 😀 Pre starších spoluobčanov bude možnosť požiadať o asistenciu sčítacieho komisára. Vyplniť online formulár by však malo byť naozaj jednoduché.

PRE CIRKVI bude dôležité, že ich financovanie a postavenie sa bude odvíjať od výsledkov sčítania.