Krúžková činnosť

Začali sme aj krúžkovú činnosť. Krúžok anglického jazyka zabezpečujú naši učitelia EMŠ, ten beží už od septembra. Navštívila nás už aj p. učiteľka tanečného krúžku, takže prvé tanečné kreácie už detičky vyskúšali v predposledný septembrový týždeň. V októbri sa môžu deti tešiť ešte na futbalový a hudobný krúžok.

EGMT KEMP

Pre našich prvákov na gymnáziu sme si pripravili kemp v Kľačne, ktorý trval od 6.-9. septembra 2022. Triedy sa mohli navzájom lepšie spoznať, či už medzi žiakmi, ale aj so svojimi triednymi učiteľkami Vladimírou Froľovou a Zuzanou Lackovou, s ktorými mali rôzne aktivity na spoznanie sa.

Čítať celý článok

Európsky deň jazykov aj na našej škole

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

Čítať celý článok

Pokračujeme v zbere elektroodpadu

Aj vďaka Vám sme v priebehu mesiaca september zrealizovali ďalší odvoz elektroodpadu, cez ktorý sme odovzdali na ďalšie zhodnotenie vyše 400 kg nepotrebných a nefunkčných elektrospotrebičov. Cez zapojenie sa našej školy do projektu Recyklohry

Čítať celý článok

Priznať si chybu nie je chyba

Každý z nás robí chyby, no málokto si ich vie priznať. Veľakrát konáme zbŕklo, neuvážene, povieme niečo, čo by sme povedať nechceli, či presviedčame iných o našej pravde. S odstupom času si uvedomíme, že naše konanie, či slová možno neboli správne a zistíme, že sme sa mýlili. Veľakrát môžu byť naše chyby prínosom pre nás samotných. Čo však s tým môžeme urobiť? A aký to môže mať dopad na našu duševnú pohodu?

Čítať celý článok

Rozhovor – Ondráčkovci

Mai, prvý krát som ťa viditeľne zaregistroval, keď sme pred niekoľkými rokmi mali na škole zahraničného študenta z Talianska, Giorgia, a vy ste boli jeho hosťovská rodina. Ako ste sa dostali k tomu mať doma na celý rok „cudzie“ dieťa, ešte k tomu puberťáka?

Hosťovať, ako hovoríš, cudzie dieťa je celkom výzva, no ja vždy hovorím, že po 2 týždňoch doma už dieťa nie je cudzie a my sme sa všetci nastavili na pravidlo „ ako naše deti tak aj AFS deti“ /Toto je jedno z pravidiel organizácie Intercultura Slovakia, člen AFS Intercultural Programmes, ktorá tieto výmeny organizuje/. Znamená to, že ako sa správame k našim deťom a aké majú doma pravidlá a povinnosti, tak sa staráme aj o zverené dieťa.

Čítať celý článok

Ukrajinské deti v Martine sa vzdelávajú aj počas prázdnin

Mnohé deti odídencov z Ukrajiny zostávajú študovať na slovenských školách, preto pre ne v týždňoch 11.-15.07.2022 a 18.-22.07.2022 Komunitné centrum Martin v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou pripravilo denný tábor. Viac ako 50 ukrajinských detí sa v priebehu dvoch týždňov zúčastnilo tohto tábora s vyučovaním základov slovenského jazyka.

Čítať celý článok

Navštívil nás kamarát AX

Aj v tomto školsom roku poračujeme v spolupráci s mestskou políciou v Martine v realizácii projektu s názvom KAMARÁT AX, ktorý je určený pre deti materských škôl predškolského veku a žiakov ZŠ 1. stupňa.

Čítať celý článok

Otvorenie školského roka EMŠ

Nový školský rok sme začali spoločne s 1. stupňom EZŠ slávnostnými Službami Božími v pondelok 5.9.2022. Zúčastnili sa ho deti 3 a 4. triedy EMŠ.

Sme veľmi radi, že náboženstvo v EMŠ s Natálkou a Benjaminom môže tento školský rok začať bez obmedzení už od prvého týždňa. Tešíme sa na ich pútavé biblické príbehy, ktorými deťom približujú nášho Svoriteľa. Prvé stretnutia už máme sa sebou.

Fotografie z otvorenia šk. roku v kostole.