Krúžková činnosť

Začali sme aj krúžkovú činnosť. Krúžok anglického jazyka zabezpečujú naši učitelia EMŠ, ten beží už od septembra. Navštívila nás už aj p. učiteľka tanečného krúžku, takže prvé tanečné kreácie už detičky vyskúšali v predposledný septembrový týždeň. V októbri sa môžu deti tešiť ešte na futbalový a hudobný krúžok.