Krúžok Robotiky pre prvostupniarov v školskom roku 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 sa na našej škole uskutočňoval krúžok robotiky pre žiakov prvého stupňa. Tento krúžok bol bohatý na rôznorodé aktivity, ktoré deťom ponúkli možnosť objaviť fascinujúci svet technológie a programovania.

Jedným z prvých projektov, ktoré sme realizovali, bolo vyrábanie robotov z kefiek. Deti mali možnosť vytvoriť jednoduché vibrujúce roboty pomocou kefiek, batérií a malých motorčekov. Tento projekt bol skvelým úvodom do základov mechaniky a elektrických obvodov.

S príchodom vianočných sviatkov sme sa venovali výrobe svietiacich vianočných ozdôb. Deti si osvojili základné princípy elektroniky a kreatívne aplikovali svoje znalosti na vytvorenie ozdôb, ktoré svietili a prinášali sviatočnú náladu.

Veľmi dôležitou súčasťou nášho krúžku bolo aj programovanie. Pracovali sme s programom ScratchJr, ktorý je navrhnutý pre mladšie deti a umožňuje im intuitívne sa zoznámiť so základnými konceptmi programovania. Deti si vytvárali svoje vlastné príbehy, hry a animácie, pričom sa učili logicky myslieť a riešiť problémy.

Ďalším významným nástrojom v našej práci bol robot Photon. S jeho pomocou sa deti učili programovať jednoduché pohyby a reakcie robota na rôzne podnety. Tento interaktívny prístup k programovaniu pomohol deťom lepšie pochopiť, ako môžu programovať fyzické objekty v reálnom svete.

Krúžok bol tiež obohatený o prácu s Lego Spike Essential, čo je vzdelávacia stavebnica určená pre mladších študentov. Deti mali možnosť stavať rôzne modely a následne ich programovať, čo im poskytlo praktické skúsenosti s inžinierskym dizajnom a základnými princípmi robotiky.

Okrem vyššie uvedených aktivít sme sa venovali aj mnohým iným projektom, ktoré rozvíjali technické a kreatívne schopnosti detí. Každá aktivita bola starostlivo vybraná tak, aby bola zábavná a zároveň poučná, a aby podporovala deti v ich záujme o technológie a programovanie.

Krúžok robotiky pre žiakov prvého stupňa sa stal obľúbenou súčasťou školského roka a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty a objavy v budúcnosti.

Renáta Rusková