Stretnutie Rady školy

Dňa 2.5.2024 sa konalo v priestoroch školy zasadnutie Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine za účasti 6 členov (ostatní 5 členovia svoju neúčasť dopredu ospravedlnili) s nasledovným programom:

Čítať celý článok