Dejepisná exkurzia do múzea SNP

Žiaci štvrtého ročníka sa 9.5.2024 zúčastnili dejepisnej exkurzie do múzea SNP v Banskej Bystrici. Pred múzeom sme hodnotili tanky a delá druhej svetovej vojny a v samotnom múzeu sme analyzovali zbrane a výstroj, ktorá sa používala v prvej a hlavne druhej svetovej vojne. Záujem a múdre reakcie našich žiakov nadchli nášho lektora tak, že nás neštandardne sprevádzal a vysvetľoval až dve hodiny. Fyzicky unavení ale plní historických znalostí sme poobede dorazili domov.

Roman Minek