Poruchy príjmu potravy

Informácie a materiály pre rodičov.

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú bio-psycho-sociálnym ochorením, ktoré sa prejavujú najmä patologickou formou regulácie telesnej hmotnosti.

Čítať celý článok

Priznať si chybu nie je chyba

Každý z nás robí chyby, no málokto si ich vie priznať. Veľakrát konáme zbŕklo, neuvážene, povieme niečo, čo by sme povedať nechceli, či presviedčame iných o našej pravde. S odstupom času si uvedomíme, že naše konanie, či slová možno neboli správne a zistíme, že sme sa mýlili. Veľakrát môžu byť naše chyby prínosom pre nás samotných. Čo však s tým môžeme urobiť? A aký to môže mať dopad na našu duševnú pohodu?

Čítať celý článok

Kariérne poradenstvo

V spolupráci s CPPPaP Martin (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) sa v 3. ročníku gymnázia uskutočnila komplexná skupinová diagnostika zacielená na kariérne poradenstvo. Diagnostika študijno-profesijných predpokladov bola zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania študentov.

Žiaci mali možnosť v rámci skupinovej diagnostiky a následného individuálneho poradenstva získať reálny obraz o sebe, požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom diagnostiky v 3. ročníku bolo umožniť žiakom zmysluplnejšiu voľbu seminárov do ďalšieho školského roku.

Alexandra Auxtová
školský psychológ

Stres náš každodenný

Určite každý z nás má skúsenosť so stresom. Stresujú nás rôzne situácie, s ktorými sa stretávame každý deň. Môže to byť ranné prichystanie do školy, práce, pred podaním výkonu, ako je napríklad písomka alebo športová súťaž. Stres je prirodzená reakcia organizmu na nebezpečenstvo, ktoré nás ohrozuje. Ohrozuje v zmysle, že narúša našu pohodu, v ktorej sa cítime dobre. Krátkodobý stres môže mať pre naše telo pozitívne účinky, pomáha nám vyrovnať sa s náročnými okolnosťami.

Čítať celý článok

Ako získať potrebný nadhľad a s pokojom zvládnuť nepekné vysvedčenie

Radí Mgr. Ľubica Kövérová, psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Ako by sme sa mali na vysvedčenie dieťaťa pozerať, o čom vysvedčenie vypovedá?
Rodičia by mali brať vysvedčenie ako výsledok celoročnej práce ich dieťaťa v škole, ale zároveň i výsledok svojej práce. To znamená, ako sa zaujímali o dieťa počas celého školského roka, ako sa s ním učili, pomáhali mu, podporovali ho, riešili problémy dieťaťa spolu s vyučujúcimi.

Čítať celý článok

Relaxácia

Dokážete správne relaxovať?

V tomto náročnom období je dôležité nájsť si chvíľku pre seba a oddýchnuť si. Pre každého z nás, môže byť relaxom niečo iné. Čas strávený s rodinou, priateľmi, známymi, prechádzky do prírody, či pozeranie filmu alebo počúvanie hudby.

Čítať celý článok

EQ vs IQ

Téma na zamyslenie: Napadlo vám niekedy zamyslenie, čo je lepším prediktorom úspechu v živote IQ, ktoré je všeobecne oceňované a glorifikované; alebo je to menej nápadné, menej cenené EQ?

Na úvod možno krátka exkurzia jednotlivými pojmami:

ČO JE TO IQ? (Inteligenčný kvocient)

Čítať celý článok