Graduation ceremony – príhovor riaditeľa

Vážený brat biskup, vážení rodičia, milí kolegovia a kolegyne, študenti a absolventi.

Dovoľte mi na úvod jednu “maturitnú” hádanku. Skúste uhádnuť, kto to je? Podotknem len, že to nie je žiadny spolužiak alebo učiteľ. 🙂 Je:

Čítať celý článok

Budovanie spoločenstva

Naša škola sa dlhodobo snaží viesť žiakov k tomu, aby prebrali zodpovednosť za veci okolo seba, za svoje okolie, za spoločenstvo, v ktorom žijú. Či už je to školské spoločenstvo, cirkevné spoločenstvo alebo za život v tomto meste, či v tejto republike.

Čítať celý článok

Škola uprostred výziev

Mám pocit, že žijeme v dosť neprehľadnom svete, akoby v hmle. Uvediem zopár príkladov ako sa situácia stáva neprehľadnou oproti predchádzajúcim pár rokom.

Čítať celý článok

Čím v škole žijeme

Jarné mesiace v školskom prostredí, so sebou prinášajú dôležité udalosti na všetkých stupňoch vzdelávania. V materskej rovnako ako aj v základnej škole nás čaká zápis, deviatakov a prvákov gymnazistov čaká v marci Testovanie 9, ôsmakov a deviatakov prijímačky na stredné školy.

Čítať celý článok

Žiť naplno

Začiatkom roka sa viac ako obyčajne zamýšľame nad tým, ako ďalej. Kladieme si otázky, ako sa mať lepšie, ako sa lepšie učiť, mať viac zážitkov, lepšie zamestnanie, prácu či podnikanie, možno ako mať vyšší príjem, ale tiež ako mať lepšie vzťahy, viac sa pohybovať, či mať lepšiu životosprávu.

Čítať celý článok

Stužková a 17. november

Tento príhovor zaznel počas stužkovej slávnosti 5.AG dňa 10.11.2023.

Milí rodičia, kolegovia, kolegyne, milí študenti!
Takto o týždeň si pripomenieme 17. november – deň, ktorý nám pripomína, že mladým ľuďom záležalo na tom, v akej krajine žijú, záležalo im na tom, aby žili v slobode a v demokracii.

Tento sviatok nám zároveň pripomína, že sloboda nie je zadarmo.

Čítať celý článok

Sloboda

V októbri sme mali u nás na návšteve dve dlhoročné riaditeľky z holandských evanjelických škôl: Nina a Marjon. V rámci svojej návštevy nám predstavili, ako funguje ich školský systém a v čom sú jeho silné stránky.

Čítať celý článok

Otvorenie školského roka

Príhovor pri otvorení školského roka 2023/24

Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, milí žiaci.
Viete, čo sa dialo v prvý školský deň v tomto kostole presne pred 20timi rokmi?

Čítať celý článok

Príďte osláviť dvadsiate výročie s nami!

Vážení rodičia, žiaci, absolventi a priatelia školy!

Prijmite naše srdečné pozvanie na spoločnú oslavu 20. výročia založenia školy, ktorá sa uskutoční 29.6.2023 o 15:30 na Zimnom štadióne na Podháji. 

Štadión je momentálne prázdny. Veríme však, že na konci júna tomu tak nebude, že bude plný ľudí, ktorí sa tešia zo všetkých dobrých vecí, ktoré sa za tých 20 rokov udiali.

Prosím, príďte sa potešiť a poďakovať Pánu Bohu za veľké veci, ktoré koná v našej škole už dvadsať rokov. 

Tešíme sa na vás!
Jozef Sopoliga, riaditeľ