Ostať sústredený

Poznáte to? Otvoríte počítač a z neho sa na vás vyvalia maily, správy, nedokončené úlohy a termíny, ktoré máte splniť. Máte otvorených milión okien a v nich milión záložiek, medzi ktorými rýchlo prepínate. Pohladíte obrazovku mobilného telefónu a z neho na vás prehovoria smsky, správy

Čítať celý článok

Dvadsať rokov existencie školy

Prví prváci Evanjelickej základnej školy v Martine

Takto pred dvadsiatimi rokmi v januári 2003 sme sa pripravovali na prvý zápis prvákov do Evanjelickej základnej školy v Martine. Napriek všemožnému úsiliu, prihlásilo sa menej ako 12 žiakov, čo bolo veľké sklamanie.

Čítať celý článok

Cestovanie

Po období Covidu sa znovu otvorili možnosti cestovania. Ja som mal tento rok možnosť navštíviť dve zaujímavé miesta, jedno v Prahe, druhé v Holandsku a obe súviseli so školami.

Čítať celý článok

Pocit

Je milión pocitov, ktoré ako učitelia na konci roka prežívame. Často je to únava, kedy aj naša káva už potrebuje kávu, časový stres, aby sme do konca roka všetko stihli, spravodlivo uzatvorili známky, zorganizovali školský výlet, školu v prírode, prespávačku v škole, garden party, školu v prírode či oslavu učenia pre rodičov. Aký pocit prežívam na konci roka ja ako riaditeľ? Môj základný pocit je pocit hlbokej úcty, rešpektu a vďačnosti za svojich kolegov a kolegyne.

Čítať celý článok

Spojili sme sa, aby sme pomohli

Tento školský rok, podobne ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch, sme sa rozhodli, že v rámci nášho školského sociálneho projektu pomoci iným pomôžeme deťom, ktoré nevidia a nepočujú vôbec alebo majú iba zvyšky sluchu a zraku. Tieto deti sú umiestnené v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici.

Čítať celý článok

ÚVODNÍK – Trochu veselšie

V marci, týždeň po prázdninách sme mali v našej škole vcelku hektický. Bolo treba preorganizovať rozvrhy mnohých tried a pripraviť organizačné zabezpečenie, lebo šiestaci zo základnej školy išli na plavecký výcvik, druháci a tretiaci z gymnázia zasa na lyžiarsky. Po dvoch rokoch sme mali opäť písomné maturitné skúšky, najprv maturovali štvrtáci zo slovenského jazyka a nasledujúci deň piataci z anglického jazyka.

Čítať celý článok

Ako sa máme rok po

Takto pred rokom som v úvodníku písal o tom, aký chaos zažívame v súvislosti s COVID opatreniami a hľadal som cestu nového normálu, ktorý by nás mohol čakať. V čom sme sa odvtedy posunuli?

Čítať celý článok

Poznanie a láska

Predstavme si betlehemský výjav (vypočujte si ranné stíšenie 5), v centre ktorého je dieťatko Ježiš chránené Jozefom (stíšenie 5 stíšenie 6) a Máriou (stíšenie 1 stíšenie 2), okolo sú zvieratká a v pokľaku alebo predklone traja mudrci (stíšenie 4 stíšenie 9) s ich darmi. Okrem nich tam máme ovce so svojimi pastiermi (stíšenie 7), anjelov spievajúcich „sláva na výsostiach Bohu“ a nad tým všetkým svietiacu betlehemskú hviezdu. To sú prvé a pravé Vianoce. Vianoce bez stromčeka, všade prítomných svetielok, sobíkov, všelijakých mužíkov s miernou nadváhou, bielou bradou a v červenom prevleku a možno aj Vianoce bez snehu.

Čítať celý článok

Naše školy

Prednedávnom som mal v rámci svojho doktorandského štúdia možnosť debatovať s jedným profesorom pedagogiky o tom, ako je na tom naše školstvo v porovnaním s inými krajinami a ich školskými systémami. Samozrejme, z tej diskusie sme nevychádzali veľmi dobre, zlyhávanie v medzinárodných porovnaniach, prevládajúci transmisívny spôsob výuky v našich školách, neschopnosť odbornej verejnosti pracovať s najnovšími dátami a ich aplikáciami pre potreby súčasného školstva, slabá alebo žiadna spolupráca vysokých škôl so základnými alebo strednými školami.

Čítať celý článok

Pokoj Vám

Poznáte pocit, keď na začiatku niečoho nového máte chvenie a motýliky v bruchu, lebo neviete presne, čo Vás čaká? Mohli by sme to nazvať tréma, možno sú to obavy, neistota, pochybnosti alebo až strach. Niekedy tieto veci majú reálny základ a inokedy je to len v našich hlavách. Moja malá dcéra Miladka – teraz už prváčka – to vyjadrila ako prvú vec, keď sa ráno prebudila a povedala: „Ja sa bojím ísť do školy.“ Nie preto, že by bolo niečo konkrétne, čoho sa bojí, ale preto, že ide do niečoho pre ňu nového, čo ešte nezažila, neskúsila a má z toho obavy. Je to obava zo zmeny. Prežívame niečo podobné teraz na začiatku školského roka?

Čítať celý článok