Čím v škole žijeme

Jarné mesiace v školskom prostredí, so sebou prinášajú dôležité udalosti na všetkých stupňoch vzdelávania. V materskej rovnako ako aj v základnej škole nás čaká zápis, deviatakov a prvákov gymnazistov čaká v marci Testovanie 9, ôsmakov a deviatakov prijímačky na stredné školy. Na gymnáziu žijeme dňom otvorených dverí, prijímačkami a maturitami. Postupne sa pripravujeme na prijímacie skúšky a tešíme sa na nových záujemcov o štúdium na našej škole. Už túto sobotu (2.3. 2024) spúšťame pre nich prípravný kurz. Za sebou máme gymnaziálny deň otvorených dverí, na ktorom sme mali viac ako sto záujemcov z iných základných škôl, ktorí prišli s viac ako päťdesiatimi rodičmi pozrieť si bežný deň a hodiny na gymnáziu. Vďaka všetkým za veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Už tento mesiac čakajú našich štvrtákov a piatakov maturitné skúšky, všetkým držíme palce. Teší nás aj veľmi dobrý výsledok a posun v rebríčku INEKO.

Popri tom máme za sebou intenzívnu prácu na presnejšom zarámcovaní a naplánovaní triednických hodín tak, aby to neboli len administratívne stretnutia žiakov s triednym učiteľom, ale predovšetkým stretnutia, kde sa stretnú ako partneri v spoločnom dialógu, kde si môžu nastavovať pravidlá spolužitia, komunikácie, ale aj osobného rozvoja. Veľmi nám v tom pomáha spolupráca s oboma našimi psychologičkami, ktoré pomáhajú s prípravou aktivít a materiálov, alebo sa priamo účastnia práce s triednymi kolektívmi. To je len jedna z vecí, ktorou sa snažíme budovať lepšie vzťahy a dobré spolunažívanie v našej škole. Ďalšou je novozavedený dvojdňový sociálno – komunikačný výcvik, ktorí sme mali so žiakmi 2. stupňa počas prvých dvoch dní vo februári alebo pilotný ročník “buddy programu” na EGMT, kde naši žiaci 3. ročníka z Peer Ministry sa snažia vybudovať dobré vzťahy so svojimi spolužiakmi v 1. ročníku a byť im oporami a partnermi počas štúdia. V marci sa chystajú na spoločný program počas noci v škole.

Na EZŠ máme za sebou veľmi živú diskusiu o tom, či chceme, vieme a môžeme ísť do nového štátneho kurikula, do ktorého školy môžu vstúpiť od septembra 2024 a ktoré bude povinné pre všetky školy od roku 2026. O čom diskutujeme? Kolegovia a kolegyne na 1. stupni EZŠ sú veľmi nadšené, chcú ísť do toho a to aj z toho dôvodu, že v prvom roku bude mať nové kurikulum dopad predovšetkým na 1. ročník resp. 1. cyklus (1. – 3. ročník), cítia sa pripravenými, mnohé veci, o ktorých štátne kurikulum hovorí, už dávno robia. Škola bude mať dostatok času (minimálne jeden celý školský rok) pripraviť a detailne nastaviť nový školský vzdelávací program. Súčasťou prípravy a zavádzania nového školského kurikula škola je aj intenzívna podpora zo strany štátu, či už cez NIVAM alebo cez naše RCPU vo forme vzdelávania, sprevádzania a mentoringu. Učitelia z 2. stupňa sú viac zdržanliví, majú viac obáv, či dokážu popri svojej vyťaženosti, keď ńapr. jeden učiteľ učí v deviatich triedach viac cca 200 žiakov, pracovať a do detailov premyslieť napr. 3. cyklus (7.-9. ročník), kde sa napríklad uvažuje o integrácii predmetov. Čaká nás ešte spoločná diskusia a pozorné počúvanie jeden druhému. Predovšetkým nás však čaká spoločné hľadanie cesty, ako urobiť našu školu zase o niečo lepšou tak, aby žiaci na našej škole mali výborné podmienky na učenie sa, vzájomnú diskusiu a interakciu, spravodlivé hodnotenie, dobrú spätnú väzbu, bezpečné a podporujúce vzťahy a v neposlednom rade, aby sa cítili v škole dobre, aby to bol ich priestor a čas, ktorý majú radi.

V tejto súvislosti chcem Vás – vážení rodičia a žiaci, pozvať k spoločnej diskusii o tom, akú školu by ste chceli mať. Ako chcete, aby sa u nás učilo? Aké vzťahy chcete, aby sme pestovali? Čo vám chýba? Čo by sme mali prestať robiť? V čom by sme mali vytrvať? Čo by sme mali zmeniť alebo opraviť? Čo pre to vieme urobiť my učitelia a čím viete prispieť vy rodičia alebo žiaci? V najbližšom čase, by sme Vám chceli poslať dotazník, kde by sme chceli od vás získať spätnú väzbu na našu prácu a zároveň budeme hľadať aj inú formu vzájomného dialógu, v ktorom by sme mohli spolu hľadať spoločné riešenia pre naše školské spoločenstvo. Veľkú nádej vkladám do toho, že v tomto smere budeme mať aktívne ZRPŠ, ale aj oba žiacke školské parlamenty.

Prajem všetkým úspešný školský polrok, ktorý máme pred sebou.

Jozef Sopoliga, riaditeľ