Dobré správy z USA

V apríli 2024 Bohdan Hroboň a Adrian Kacian navštívili našich amerických partnerov, ktorých poinformovali nielen o úspechoch našej školy ale aj o plánoch rekonštrukcie na najbližšie obdobie. Partnerským cirkevným zborom v štátoch Minnesota, Ilinois, Severná Dakota a Florida predstavili plány na rekonštrukciu priestorov v Novej budove ESŠ (budova bývalej Neografie), kde ESŠ plánuje 9 nových tried a niekoľko kabinetov. Veríme, že s Božou pomocou sa potrebné financie vyzbierajú a ESŠ bude mať k dispozícií nove a funkčné priestory.

Adrian Kacian

Za našimi úspechmi sú aj Vaše 2%

Nadácia kresťanského vzdelávania dlhodobo zabezpečuje financie potrebné na rozvoj a rast Evanjelickej spojenej školy v Martine. Správca nadácie Bohdan Hroboň: ,,Kvalita každej školy stojí a padá na kvalitných učiteľoch. Nadácia preto podporuje ich profesionálny rast a rozvoj. Môže tak robiť aj vďaka každému, kto na ňu v tomto roku poukázal 2% z dane.

Čítať celý článok

Štúdium žalmov s Bohdanom Hroboňom

Dávame do Vašej pozornosti štúdium Žalmov s B. Hroboňom (webináre). Kniha Žalmov známa aj ako Žaltár a obsahuje hymny a žalospevy starovekého Izraela. Mnohé z týchto textov tvorili súčasť náboženských stretnutí v chráme a boli zhudobnené.

Čítať celý článok

Pozvanie na kávu od štvrtákov

Štvrtáci sa v tomto školskom roku premiestnili do budovy bývalého patronátneho gymnázia, v ktorého priestoroch sa nachádza aj tzv. Caffe – výnimočná stretávacia miestnosť so zachovanou pôvodnou tehlovou klenbou.

Čítať celý článok

Ocenenie Fides et ratio

Adrian Kacian a Bohdan Hroboň, ktorí učia aj na našom gymnáziu, si 12. septembra v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ocenenie Fides et ratio (Viera a rozum), ktorým katolícka cirkev vyjadruje úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery. Ocenili tak ich dlhoročnú prácu na sérii kníh odborných komentárov ku knihám Starého a Nového zákona. Obom srdečne gratulujeme!

Reportáž z odovzdávania ocenení.

 

Investujeme do novej strechy

Nadácia kresťanského vzdelávania dlhodobo zabezpečuje financie potrebné na rozvoj a rast Evanjelickej spojenej školy. Počas letných prázdnin bola pre nevyhovujúci technický stav zahájená komplexná rekonštrukcia strechy na zadnom trakte hlavnej budovy školy spojená s výmenou strešnej krytiny, drevených hradov a murárskych prác oporných múrov. Ukončenie rekonštrukčných prác je plánované do konca tohto kalendárneho roka. Nadácia investovala do tejto rekonštrukcie zatiaľ 300 tis. EUR.

 

ĎAKUJEME za 2% z dane na podporu našej školy

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali  2% z dane na podporu našej školy. Nadácia kresťanského vzdelávania takto získala v roku 2022 sumu 9064,22 EUR. Použila ju na zlepšenie vzdelávacích podmienok našej Evanjelickej spojenej školy v Martine. Pomohli ste nám napríklad dokúpiť nové informačno-technické vybavenie, dokončiť realizáciu exteriérovej učebne a výraznou mierou podporiť štipendijné fondy určené pre našich študentov. Veľmi si Vašu priazeň a dôveru vážime a ďakujeme za podporu!

Bohdan Hroboň
správca nadácie