Návšteva z nadácie Verus

V priestoroch Biblickej školy sa koncom mája uskutočnilo zasadnutie správnej rady nadácie Verus, ktorá dlhodobo podporuje aj našu školu. Zakladateľ a predseda správnej rady nadácie pán Marek Balko ocenil pozitívnu a priateľskú atmosféru, ktorú vnímal počas prehliadky hlavnej budovy školy.

“V nadácii Verus vychádzame z presvedčenia, že ľudia, ktorých v živote nič zlé nepostretlo, alebo hoci aj áno, boli schopní sa s tým vyrovnať, sú práve tí povolaní pomáhať. Zďaleka to však nie je samozrejmé ani automatické. Darcovská výzva Rodičia rodičom je dôkazom, že na Vašej škole sú ľudia, ktorí si toto povolanie pomáhať nielen uvedomujú, ale ho aj žijú.”

Komunitné centrum v Novej budove!

Pandémia COVID-19 razantne zasiahla aj do činnosti Nadácie kresťanského vzdelávania (NKV). Počas predchádzajúcich rokov sme naše fundraisingové aktivity vykonávali na báze osobných rozhovor, návštev a prezentácií. V čase pandémie COVID-19 sme však boli nútení väčšinu týchto aktivít presunúť do online priestoru. Zároveň sme nevedeli odhadnúť, nakoľko efektívny bude tento nový spôsob komunikácie. Okrem množstva online stretnutí a zoomov sme našim partnerom pravidelne mesačne posielali videá a novinky o našej škole. Aj v týchto sťažených podmienkach sa nám podarilo dofinancovať výtvarné a hudobné štúdiá (spolu $46 100) a čo je najdôležitejšie, naši partneri sa zaviazali poskytnúť sumu $250 000 na vybudovanie fitness a telocvične. Vďaka vernosti našim americkým partnerom môžeme v budúcom šk. roku dokončiť Komunitné centrum v novej budove tak, aby slúžilo žiakom aj rodičom ESŠ. Sme vďační za tento veľký finančný dar a veríme, že bude povzbudením a príkladom pre ďalších darcov, ochotných prispieť k dokončeniu a vybaveniu priestorov Novej budovy ESŠ.

Adrian Kacian

Spomienka na patróna našej školy

Minulý mesiac uplynulo 15 rokov od smrti môjho otca, Ján Bohdana Hroboňa. Bol to hrdina viery, ktorý bral Boha vážne. Svoju vieru žil a šíril najmä počas komunizmu, kedy to bolo nielen nežiadúce, ale aj nebezpečné. Doba sa odvtedy, vďakabohu, zmenila, a ja sa často pýtam, čo a ako by robil môj otec dnes.

Čítať celý článok

Partnerstvo s USA žije aj napriek pandémii

Všetci vieme, že rok 2020 bol veľmi špecifický hlavne kvôli vírusu COVID-19. V dôsledku pandémie sa značne obmedzilo cestovanie, a tým aj množstvo aktivít Nadácie kresťanského vzdelávania, ktoré fungujú na vzájomnom stretnutí sa ľudí z rôznych kultúr a krajín. Všetky letné vzdelávacie a misijné aktivity v spolupráci najmä s americkými partnermi (Letná biblická škola, Jazykové kurzy angličtiny, Peer ministry, J-camp, Builders group, atď.)

Čítať celý článok