Dobré správy z USA

V apríli 2024 Bohdan Hroboň a Adrian Kacian navštívili našich amerických partnerov, ktorých poinformovali nielen o úspechoch našej školy ale aj o plánoch rekonštrukcie na najbližšie obdobie. Partnerským cirkevným zborom v štátoch Minnesota, Ilinois, Severná Dakota a Florida predstavili plány na rekonštrukciu priestorov v Novej budove ESŠ (budova bývalej Neografie), kde ESŠ plánuje 9 nových tried a niekoľko kabinetov. Veríme, že s Božou pomocou sa potrebné financie vyzbierajú a ESŠ bude mať k dispozícií nove a funkčné priestory.

Adrian Kacian