2% z dane na podporu školy

Nadácia kresťanského vzdelávania dlhodobo zabezpečuje financie potrebné na rozvoj a rast Evanjelickej spojenej školy v Martine. Správca nadácie Bohdan Hroboň: ,,Kvalita každej školy stojí a padá na kvalitných učiteľoch. Nadácia preto podporuje ich profesionálny rast a rozvoj. Môže tak robiť aj vďaka každému, kto na ňu v tomto roku poukázal 2% z dane.

Čítať celý článok

Podpora rodičovského združenia

Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy každoročne podporuje viaceré školské akcie a projekty. V roku 2024 a 2025 podporíme okrem pravidelných aktivít aj vybudovanie stojiska pre bicykle.

Čítať celý článok

Spoločne pomáhame Plamienku

V rámci tohtoročného sociálneho projektu pod názvom Viera, nádej, láska, pomáhame neziskovej organizácii Plamienok. Organizácia pomáha ľuďom v rámci paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny, poskytuje pomoc vážne nevyliečiteľne chorým a deťom, domácu

Čítať celý článok

Street children

Cestovanie láka mnohých ľudí a možno aj ty snívaš, že raz pôjdeš na to alebo ono miesto. Ja som ako dieťa snívala o tom, že navštívim Južnú Ameriku. Počas štúdia na vysokej škole sa môj sen splnil. Mala som možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckeho programu v Ekvádore a strávila som tam 8 týždňov. Program sa volal Street children a úlohou dobrovoľníkov bolo tráviť čas s deťmi ľudí, ktorí pracovali a predávali na trhoch. Ak by sme deťom túto možnosť nedali, trávili by svoj čas iba na uliciach alebo medzi stánkami.

Čítať celý článok