Spoločne pomáhame Plamienku

V rámci tohtoročného sociálneho projektu pod názvom Viera, nádej, láska, pomáhame neziskovej organizácii Plamienok. Organizácia pomáha ľuďom v rámci paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny, poskytuje pomoc vážne nevyliečiteľne chorým a deťom, domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Doposiaľ sme uskutočnili rôzne zbierky, ako napríklad materiálnu zbierku – pomocou ktorej mohli žiaci spolu s učiteľmi prispieť v rámci nákupu zdravotníckeho alebo kreatívneho materiálu pre centrum a tiež finančné zbierky – na základe ktorých sme doposiaľ vyzbierali 2700€. Tieto financie spolu s ďalšími odovzdáme Plamienku na konci školského roka. Za sebou máme aktivity ako napríklad Vianočný večierok, Zimný ples gymnázia alebo Vianočné trhy u žiakov základnej školy, kde sa nám spomenuté financie podarilo vyzbierať. Aktivity, pomocou ktorých môžeme financie pre neziskovú organizáciu vyzbierať, nás tiež čakajú aj v druhom polroku. Medzi ne určite bude patriť Dražba otrokov, alebo celoškolský dobročinný beh Míľa nádeje, kde sa môžu zapojiť a podporiť sociálny projekt všetci žiaci od materskej školy po gymnázium, učitelia ale aj rodičia a priatelia školy.

Ak by ste mali záujem podporiť tento sociálny projek aj finančne, môžete tak urobiť kliknutím na nasledovný odkaz CHCEM SOCIÁLNY PROJEKT PODPORIŤ FINANČNE.

Natália Vrždiaková
školská psychologička a koordinátorka sociálneho projektu