Rozhovor s Viktóriou Mamatejovou

Viki, u nás si zmaturovala v roku 2019. Na akú školu si sa následne prihlásila? (aký odbor…)
Hlásila som sa na viacero škôl, ale rozhodla som sa pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študujem odbor psychológia.

Prečo práve tento odbor?
Odjakživa mi bol blízky, pamätám si, že už na základnej škole som rodičom doma prehlásila, že budem psychologička. Párkrát som názor počas dospievania zmenila, pretože sa mi často menili záujmy, no nakoniec som sa aj tak vrátila k psychológii. Vlastne som tým, ako funguje naša myseľ, mozog, z čoho vyplýva naše správanie a prežívanie, fascinovaná.

Čítať celý článok

Jakub Vojt

Po absolvovaní nášho gymnázia viedla moja cesta do Nórska, kde som na University of Bergen vyštudoval 2-ročný program zameraný na nórsky jazyk, históriu a kultúru. Môj ďalší plán na University of Bergen v celku narušila pandémia a moje ďalšie kroky viedli k štúdiu na Univerzite Komenského.

Čítať celý článok

Viktória Húšťová

Škola: Karlova univerzita, Praha
Odbor: Právo

Moje štúdium na ESŠ som začala v treťom ročníku ZŠ. Evanjelická základná škola bola ešte len v začiatkoch a ja som tak mala možnosť byť súčasťou jednej z prvých tried, ktoré tvorili túto vtedy ešte malú školu. Za mojím prestupom stála najmä dobrá reputácia školy v kvalitnej výučbe anglického jazyku. A hoci ma zlákal kvalitný jazykový program ponúkaný školou, časom som mala možnosť spoznať aj ostatné stránky, v ktorých škola vynikala. Osobne sa mi páčil dôraz kladený na mimoštudijné aspekty vzdelania – množstvo sociálnych projektov, prednášky a diskusie na témy mimo kurikula, tie vo mne vzbudzovali zvedavosť a záujem o danú problematiku. Práve pre tieto dôvody som sa rozhodla pokračovať vo svojom štúdiu na EGMT.

Čítať celý článok

Ján Teodor Dobrovolný

Škola: Kajaani University of Applied Sciences
Štát: Fínsko
Študijný odbor: International Business
Organizácie: KAATO – Student Association for BBA Students, KAMK Esport Club, Board Games Club

 

Gymnázium a ako to šlo ďalej?
Na gymnáziu som nemal veľké vízie, čo by som chcel študovať na vysokej škole a akým smerom by som sa chcel uberať.

Čítať celý článok

Zuzana Kubíková

Ocenenie “Aktívny mládežník” pre našu absolventku

Naša absolventka Zuzka Kubíková sa stala absolútnou víťazkou ocenenia Aktívny mládežník, vyhláseného Radou mládeže Slovenska. Zuzka sa už 5 rokov aktívne venuje animátorskej práci so sociálne vylúčenou komunitou rómskych detí v martinskej osade Bambusky. Zuzka je kľúčovou osobou v tejto dobrovoľníckej práci, má získanú dôveru rómskej komunity a proaktívne a systematicky pristupuje k problematike rómskej segregácie v našom meste.

Čítať celý článok