Rozhovor s absolventom Jánom Drahošom

Janko, si jedným z prvých absolventov ESŠ. Do našej školy si chodil od roku 2004-2018, čiže si vychodil aj základnú aj strednú školu. Ako vnímaš úplné začiatky a ako sa škola podľa teba zmenila za posledných 20 rokov?
Skôr by sa dalo polemizovať, čo sa nezmenilo (:D)

Čítať celý článok

Čo nového v Ukrajinskom komunitnom centre?

Rozhovor s absolventkami Zuzkou Kubíkovou (ZK) a Tete Piršelovou (TP) o ich aktivitách v Ukrajinskom komunitnom centre v Martine (KC).

Od 24. februára ubehlo viac ako 100 dní. Krajiny susediace s napadnutou Ukrajinou za ten čas prijali milióny ľudí utekajúcich pred vojnou. V dôsledku tejto situácie začali po celom Slovensku v prvých týždňoch invázie vznikať výdajne potravín a komunitné centrá. V tom martinskom môžete stretnúť aj dve z našich absolventiek, Zuzanu Dagmar Kubíkovú a Teréziu Piršelovú.

Čítať celý článok

Rozhovor s Klárou Zemkovou

Klára Zemková je absolventkou EGMT a momentálne popri štúdiu na vysokej škole pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, kde má na starosti publicitu.

Čítať celý článok

Debutový hudobný singel našej absolventky Sone Kmeťovej

Soňa, keď som ťa naposledy spovedal pre ESSMT NEWS, náš rozhovor bol o tvojom prvom hudobnom účinkovaní na doskách Slovenského komorného divadla v Martine. Čo sa odvtedy zmenilo?
V hudbe pokračujem intenzívne aj naďalej. Samozrejme, obmedzenia verejných vystúpení spôsobené Covidom nás v mnohom obmedzili, priam zastavili, takže verejných vystúpení bolo menej. Namiesto živých vystúpení sme sa teda presunuli do online priestoru, a nahrali aspoň video-pozdravy na benefičné programy pre sociálnych partnerov, vianočný koncert pre amerických partnerov školy… a podarilo sa nám hrať na svadbe pani učiteľky Aďky Janíkovej minulé leto, a tiež na Kultúrnom lete v Martine, či Dňoch mesta Vrútky v septembri 2021. Vymrzli sme aj na Divadelnom námestí, kde sme pripravili kultúrny program na občianskom stretnutí Za mier na Ukrajine. Aktuálne sa pripravujeme na najbližšie kultúrne leto, takže určite sa nenudíme.

Čítať celý článok

Rozhovor s Viktóriou Mamatejovou

Viki, u nás si zmaturovala v roku 2019. Na akú školu si sa následne prihlásila? (aký odbor…)
Hlásila som sa na viacero škôl, ale rozhodla som sa pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študujem odbor psychológia.

Prečo práve tento odbor?
Odjakživa mi bol blízky, pamätám si, že už na základnej škole som rodičom doma prehlásila, že budem psychologička. Párkrát som názor počas dospievania zmenila, pretože sa mi často menili záujmy, no nakoniec som sa aj tak vrátila k psychológii. Vlastne som tým, ako funguje naša myseľ, mozog, z čoho vyplýva naše správanie a prežívanie, fascinovaná.

Čítať celý článok

Jakub Vojt

Po absolvovaní nášho gymnázia viedla moja cesta do Nórska, kde som na University of Bergen vyštudoval 2-ročný program zameraný na nórsky jazyk, históriu a kultúru. Môj ďalší plán na University of Bergen v celku narušila pandémia a moje ďalšie kroky viedli k štúdiu na Univerzite Komenského.

Čítať celý článok

Viktória Húšťová

Škola: Karlova univerzita, Praha
Odbor: Právo

Moje štúdium na ESŠ som začala v treťom ročníku ZŠ. Evanjelická základná škola bola ešte len v začiatkoch a ja som tak mala možnosť byť súčasťou jednej z prvých tried, ktoré tvorili túto vtedy ešte malú školu. Za mojím prestupom stála najmä dobrá reputácia školy v kvalitnej výučbe anglického jazyku. A hoci ma zlákal kvalitný jazykový program ponúkaný školou, časom som mala možnosť spoznať aj ostatné stránky, v ktorých škola vynikala. Osobne sa mi páčil dôraz kladený na mimoštudijné aspekty vzdelania – množstvo sociálnych projektov, prednášky a diskusie na témy mimo kurikula, tie vo mne vzbudzovali zvedavosť a záujem o danú problematiku. Práve pre tieto dôvody som sa rozhodla pokračovať vo svojom štúdiu na EGMT.

Čítať celý článok

Ján Teodor Dobrovolný

Škola: Kajaani University of Applied Sciences
Štát: Fínsko
Študijný odbor: International Business
Organizácie: KAATO – Student Association for BBA Students, KAMK Esport Club, Board Games Club

 

Gymnázium a ako to šlo ďalej?
Na gymnáziu som nemal veľké vízie, čo by som chcel študovať na vysokej škole a akým smerom by som sa chcel uberať.

Čítať celý článok

Zuzana Kubíková

Ocenenie “Aktívny mládežník” pre našu absolventku

Naša absolventka Zuzka Kubíková sa stala absolútnou víťazkou ocenenia Aktívny mládežník, vyhláseného Radou mládeže Slovenska. Zuzka sa už 5 rokov aktívne venuje animátorskej práci so sociálne vylúčenou komunitou rómskych detí v martinskej osade Bambusky. Zuzka je kľúčovou osobou v tejto dobrovoľníckej práci, má získanú dôveru rómskej komunity a proaktívne a systematicky pristupuje k problematike rómskej segregácie v našom meste.

Čítať celý článok

Terézia Kucbelová

Momentálne študujem svoj tretí ročník bakalárskeho štúdia v odbore grafický dizajn a komunikácia na Westminsterskej univerzite v Londýne. V budúcnosti by som sa rada chcela zamerať na knižný dizajn, ktorý sa zaoberá grafickou a typografickou úpravou kníh, časopisov a publikácií. Tiež mám veľmi rada cestovanie a fotografiu a ak by sa mi podarilo tieto moje záľuby prepojiť s dizajnom, bola by som veľmi rada.

Čítať celý článok