Rozhovor s absolventom Jánom Drahošom

Janko, si jedným z prvých absolventov ESŠ. Do našej školy si chodil od roku 2004-2018, čiže si vychodil aj základnú aj strednú školu. Ako vnímaš úplné začiatky a ako sa škola podľa teba zmenila za posledných 20 rokov?
Skôr by sa dalo polemizovať, čo sa nezmenilo (:D) Keď som do našej školy nastúpil ako jeden z prvých žiakov v septembri roku 2004, mali sme jednu triedu, dve krabice lega, jeden žltý autobus so super šoférom a jeho playlistami, dve učiteľky a jedného riaditeľa. Dnes je škola v porovnaní s prvým rokom gigantická. Som rád, že jediné čo sa nezmenilo je pán riaditeľ. Tomu pribudli len okuliare a trocha šedín ale po rokoch s nami sa niet čomu čudovať. 20 rokov školy a štádium, v ktorom sa nachádza dnes vnímam ako obrovský dar a milosrdenstvo od Boha ale tiež v tom vidím tvrdú, svedomitú a ťažkú prácu všetkých ľudí, ktorí sa o toto dielo pričinili. My sami sme si častokrát chystali nové priestory na brigádach a školu sme vlastnoručne pomáhali budovať. Aj na základe týchto chvíľ sme si k nej ja a takmer všetci moji spolužiaci, ktorí túto 14 ročnú cestu prežili tiež, vytvorili veľmi osobný vzťah. Verím však, že sa za tých 20 rokov nezmenili tri veci: 1. Humor pána riaditeľa 2. Vzťah žiakov ku svojej škole 3. Hodnoty, na ktorých bola táto škola vybudovaná. Ak sa tieto tri veci dajú nájsť v našej škole aj dnes, potom sa o jej ďalšie roky vôbec nebojím.

Podľa čoho si si vyberal predmety na strednej?
Predmety som si vyberal podľa jednoduchého kľúča. Pozrel som si zoznam možností a vybral som si tie, ktoré sa akokoľvek dotýkali politiky. Či už viac alebo okrajovo. Okrem toho som si pridal španielsky jazyk, pretože ma cudzie jazyky vždy fascinovali napriek tomu, že v nich úplne nevynikám. Nakoniec som si vybral dejiny umenia aby som si rozšíril všeobecný prehľad. To odporúčam aj všetkým všetkým študentom, ktorí dnes stoja pred dilemou, aké predmety si zvoliť. Netreba zúfať nad tým, že nemáte dosť predmetov, ktoré by vás bavili. Neváhajte si vybrať niečo, čo rozšíri vaše obzory v rámci oblastí, o ktorých ste doteraz veľa nevedeli. V živote sa vám to môže veľmi prekvapivo zísť.

Venoval si sa aj nejakým mimoškolským aktivitám počas strednej?
Niekedy som mal pocit, že som sa venoval iba im. Rovnaký pocit mala podľa mňa aj pani zástupkyňa Bednárová, s ktorou sme o týchto veciach, vo vyšších ročníkoch občas vzájomne diskutovali. Musím však povedať že vo väčšine prípadoch došlo k vzájomnej dohode. (:D) Teraz vážne, mimoškolské aktivity sú častokrát niečo, čo môže na konci dňa v životopise vynikať a byť odlišujúcim faktorom od ostatných rovesníkov. Je dôležité venovať čas škole ale rovnako dobré a užitočné je nájsť si niečo naviac. Ja som sa venoval v rámci strednej školy množstvu mimoškolských aktivít. Medzi tie hlavné považujem mládežnícku politiku, Nenápadných hrdinov a školskú kapelu. Neskôr som sa tiež na nejaký čas pridal k sociálnemu projektu Tomáša Gulána a chodil som s ním na Bambusky. Vďaka týmto aktivitám som prežil zážitky, ktoré mi zostanú v pamäti navždy a stretol ľudí, ktorí môj život výrazne ovplyvnili. Som za priestor, ktorý mi bol poskytnutý realizovať všetky tieto aktivity veľmi vďačný a vždy aj budem.

Nejaké zážitky na ktoré rád spomínaš?
Na túto otázku sa ani nedá odpovedať krátko. Hneď sa mi vynárajú desiatky momentov, pri ktorých sa musím usmiať. 14 rokov je v živote mladého človeka veľmi veľa. Takmer všetky spomienky, ktoré dnes v hlave mám sa do veľkej miery spájajú práve s našou školou. Ak však mám niečo naozaj vypichnúť tak by to boli celé prvé štyri roky na základnej škole, ktoré boli skutočne nezabudnuteľné a urobili nám do života veľmi silné základy. Z týchto rokov spomeniem jazdy do školy žltým autobusom, Čarovné noci, školy v prírode a pod. Druhá vec, na ktorú veľmi rád spomínam boli množstvá výletov a zahraničných ciest, ktoré som mohol za tie roky absolvovať. Nemusím nikomu dlho vravieť o tom, že práve tie najlepšie a najpamätnejšie zážitky sa tvoria mimo školy, na takýchto podujatiach. Posledným bodom sú rôzne drobné vtipné momenty, ktoré sme dennodenne zažívali či už medzi sebou alebo s učiteľmi. Vynárajú sa mi pravidelne a vždy si pri nich spomeniem na všetkých skvelých ľudí, ktorých som počas tých rokov na našej škole stretol. Spomienky, a hlavne tie z mladosti, sú niečo, čo človeka výrazne formuje a definuje do zásadnej miery to kým je a to kým raz bude. Som rád, že ja a moji spolužiaci sme zažili skutočne nádherné chvíle, ktoré si nosíme v našich srdciach a vždy na ne radi spomíname pri každom spoločnom stretnutí.

Čomu sa venuješ momentálne?
Ešte stále študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave. To mi zaberá väčšinu času. Popri tom pracujem pre jednu Slovensko-Talianskú spoločnosť, ktorá rieši Eurofondové výzvy a projekty. Je to veľmi pestrá a zaujímavá práca, pri ktorej človek môže veľa cestovať a nikdy sa nenudí. Vo voľnom čase som začal veľmi rád čítať, začal som sa viac venovať svojej životospráve, trávim veľa času s mojimi priateľmi a aby to nevyznelo moc intelektuálne a strojene, rád míňam čas pozeraním Netflixu a Formuly 1. 😀

Popri študovaní na vysokej škole sa venuješ aj politike. Ako môže byť mladý súčasťou politiky už na strednej alebo vysokej škole?
Jednou z ciest je určite mládežnícka politika alebo študentské parlamenty na vysokých školách. V týchto organizáciách príde mladý človek do kontaktu s politikou častokrát veľmi rýchlo a intenzívne. Postupom času si ho ľudia začnú všímať a začnú sa mu otvárať nové dvere za politickými skúsenostiami. V mojom prípade to bola akási kombinácia tejto skúsenosti, iných mimoškolských projektov a trochu aj náhod. Každopádne som presvedčený, že ak má človek niečo rád, niečo čo ho naozaj baví a má oči otvorené, príležitosti mu prídu samé do cesty. Ak by mal akýkoľvek študent záujem angažovať sa v politike a nevie ako na to, môže ma kontaktovať a ja mu rád poradím.

Prečo je podľa teba dôležité, aby sa mladí angažovali v oblasti politiky?
Mladí ľudia, ktorí prichádzajú do styku s politikou v mladom veku sú častokrát ešte nepoškvrnení politickým zmýšľaním a politickou realitou. Môžu tak priniesť svieže a úprimné názory plné zápalu a úprimných ideí, ktoré sú pre mladých ľudí príznačné. Vždy je to obohacujúce a vnáša to do politiky určitý obraz toho ako by mala do istej miery skutočne vyzerať. Na druhú stranu to pre mladého človeka, ktorý má pevné hodnoty môže byť dobrá škola a môže sa učiť od politických profíkov a tieto (hlavne tie pozitívne) zručnosti môže neskôr zúročiť. Mladí ľudia sú nositeľmi budúcnosti a tak by sa tejto zodpovednosti nemali vôbec báť a mali byť k nej čelom pristúpiť kľudne aj na strednej alebo vysokej škole. Čím viac mladých, šikovných a čestných ľudí sa bude v politike angažovať, o to nás budú brať vážnejšie a naša spoločnosť sa môže zlepšiť. Aj vďaka mladým ľuďom v politike sa môže slovo politika očistiť a prestať byť nadávkou a slovo politik negatívnou nálepkou.

Ak by si mohol zmeniť jednu vec na Slovensku, čo by to bolo?
Je veľa vecí, ktoré treba zmeniť. Avšak ak by som mal zázračnú moc a jedno prianie, smeroval by som ho určite k mysleniu Slovákov. My Slováci sa stále ani po 30. rokoch akosi nevieme nájsť. Mierne blúdime a keď nás niekto nasmeruje na dobrú a prosperujúcu cestu, začneme pochybovať. Keď si to začneme vlastnou zásluhou kaziť, veľmi rýchlo z toho obviníme niekoho iného. Prial by som si, aby na Slovensku bolo dostatočne veľa ľudí s takým myslením, v ktorom by Populizmus nemal cenu vyhrať. A my by sme nemuseli riešiť rôzne nezmysli, hoaxy, propagandu a iné veci, ktoré nás vracajú do minulého storočia a konečne mohli opäť začať budovať prosperujúcu a silnú krajinu. Máme na to, len sme ešte v sebe nenašli odhodlanie spraviť to.

Ako už vieš, ESŠ oslavuje 20. výročie. Je niečo, čo by si jej rád zaprial?
Bude to nakoniec asi veľké klíše ale nech som rozmýšľal akokoľvek nič lepšie ako toto sa vymyslieť nedalo. Prajem našej škole do ďalších rokov, aby v nej mladí ľudia naďalej “….rástli v pravde a láske v Kristovi v každom smere..”. Nech je naša škola bezpečným útočiskom pre mladých ľudí, ktorí sa vnútorne hľadajú a hľadajú svoju životnú cestu, nech majú učitelia otvorené mysle pre rozmanitosť osobností študentov a chuť podporovať ich jedinečnosť. Nech má veľa nových skvelých absolventov, ktorí budú písať svoje pekné osobné príbehy, a budú svetlom v našej spoločnosti. Nech naša škola nikdy nezabudne na hodnoty a idei, na ktorých bola formovaná.

(PS: a nech môžu žiaci vždy v máji sledovať počas vyučovania hokej) 😀

Milá škola, všetko najlepšie a vďaka za všetko!

Ďakujeme Jankovi za rozhovor!