Webinár o našich sociálnych aktivitách v rómskej komunite v Martine

Školský výbor a Výbor misie Evanjelickej cirkvi v tomto školskom roku zorganizoval sériu vzdelávacích webinárov.

Posledným z nich bol webinár s názvom „NIE JE ANI ŽID ANI GRÉK… ANI BIELY ANI RÓM…“ (SKÚSENOSTI A INŠPIRÁCIE Z TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKEJ KOMUNITE), ktorého lektorom bol náš učiteľ EVN Tomáš Gulán spolu s našou absolventkou Zuzkou Kubíkovou.

ZÁZNAM CELÉHO WEBINÁRA

Návšteva z nadácie Verus

V priestoroch Biblickej školy sa koncom mája uskutočnilo zasadnutie správnej rady nadácie Verus, ktorá dlhodobo podporuje aj našu školu. Zakladateľ a predseda správnej rady nadácie pán Marek Balko ocenil pozitívnu a priateľskú atmosféru, ktorú vnímal počas prehliadky hlavnej budovy školy.

“V nadácii Verus vychádzame z presvedčenia, že ľudia, ktorých v živote nič zlé nepostretlo, alebo hoci aj áno, boli schopní sa s tým vyrovnať, sú práve tí povolaní pomáhať. Zďaleka to však nie je samozrejmé ani automatické. Darcovská výzva Rodičia rodičom je dôkazom, že na Vašej škole sú ľudia, ktorí si toto povolanie pomáhať nielen uvedomujú, ale ho aj žijú.”

Komunitné centrum v Novej budove!

Pandémia COVID-19 razantne zasiahla aj do činnosti Nadácie kresťanského vzdelávania (NKV). Počas predchádzajúcich rokov sme naše fundraisingové aktivity vykonávali na báze osobných rozhovor, návštev a prezentácií. V čase pandémie COVID-19 sme však boli nútení väčšinu týchto aktivít presunúť do online priestoru. Zároveň sme nevedeli odhadnúť, nakoľko efektívny bude tento nový spôsob komunikácie. Okrem množstva online stretnutí a zoomov sme našim partnerom pravidelne mesačne posielali videá a novinky o našej škole. Aj v týchto sťažených podmienkach sa nám podarilo dofinancovať výtvarné a hudobné štúdiá (spolu $46 100) a čo je najdôležitejšie, naši partneri sa zaviazali poskytnúť sumu $250 000 na vybudovanie fitness a telocvične. Vďaka vernosti našim americkým partnerom môžeme v budúcom šk. roku dokončiť Komunitné centrum v novej budove tak, aby slúžilo žiakom aj rodičom ESŠ. Sme vďační za tento veľký finančný dar a veríme, že bude povzbudením a príkladom pre ďalších darcov, ochotných prispieť k dokončeniu a vybaveniu priestorov Novej budovy ESŠ.

Adrian Kacian

Ako získať potrebný nadhľad a s pokojom zvládnuť nepekné vysvedčenie

Radí Mgr. Ľubica Kövérová, psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Ako by sme sa mali na vysvedčenie dieťaťa pozerať, o čom vysvedčenie vypovedá?
Rodičia by mali brať vysvedčenie ako výsledok celoročnej práce ich dieťaťa v škole, ale zároveň i výsledok svojej práce. To znamená, ako sa zaujímali o dieťa počas celého školského roka, ako sa s ním učili, pomáhali mu, podporovali ho, riešili problémy dieťaťa spolu s vyučujúcimi.

Čítať celý článok

Timea Matea Vrabcová

Naša študentka Timea Matea Vrabcová ukončila štúdium na americkej strednej škole. Preto sme jej položili pár otázok, ktoré by mohli zaujímať tých z vás, ktorí by tiež chceli skúsiť takéto dobrodružstvo.

Čítať celý článok

Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

Počas dní 10. a 11.6.2021 sa konalo online celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv pod záštitou prezidentky SR, verejnej ochrankyne práv, viceprezidentky Európskej komisie a ďalších. Našu školu zastupovala žiačka 4.AG, Viktória Olléová. Viktória sa z 300 súťažiacich na krajskom kole prebojovala do semifinále a napokon aj do finále, kde súťažilo 12 najlepších študentov. Júnové celoslovenské kolo spočívalo v dvoch 15-minútových ústnych kolách, kde Viktória opisovala najprv „Právo na vzdelanie počas pandémie COVID-19“ a následne vo finále „Slovo a jazyk ako nástroje v prospech a neprospech ľudských práv“. Nakoľko porota nevyhlásila presné umiestnenia, vieme, že sa Viki umiestnila na 4.-12. mieste, čo je pekný úspech, ku ktorému jej srdečne gratulujeme!

Dušan Haško

Osem rokov života…


Veľa, či málo? Asi je to celkom relatívne. Dieťa za osem rokov života toho zažije veľmi veľa. Z novorodenca sa stane takmer hotový samostatný človek. Keď som ja mala osem rokov, dostala som na krk kľúč, na starosti o rok mladšieho brata a súbor pokynov k tomu, ako a kedy sa ráno treba vypraviť do školy, čo všetko si zobrať, skontrolovať, kadiaľ ísť do školy na opačnom konci mesta a na čo si dávať pozor. Od brata som bola staršia len o pár mesiacov, ale všetka zodpovednosť aj tak bola na mojich pleciach…

Čítať celý článok