Webinár o našich sociálnych aktivitách v rómskej komunite v Martine

Školský výbor a Výbor misie Evanjelickej cirkvi v tomto školskom roku zorganizoval sériu vzdelávacích webinárov.

Posledným z nich bol webinár s názvom „NIE JE ANI ŽID ANI GRÉK… ANI BIELY ANI RÓM…“ (SKÚSENOSTI A INŠPIRÁCIE Z TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKEJ KOMUNITE), ktorého lektorom bol náš učiteľ EVN Tomáš Gulán spolu s našou absolventkou Zuzkou Kubíkovou.

ZÁZNAM CELÉHO WEBINÁRA