Kresba na ceste

Čo sa nachádza pod nami? Pod našimi nohami? Pod ulicami mesta? Druhý júnový piatok sa tretiaci „vyzbrojení“ farebnými kriedami vybrali za bránu školy a ocitli sa v uliciach mesta. V centre mesta sa pridali ku deťom ostatných martinských škôl, ktoré sa rovnako ako oni zapojili do akcie Turčianskej galérie s názvom Kresba na cestu. Témou výtvarnej akcie bol svet, priestor, ktorý sa nachádza pod našimi nohami, pod chodníkmi a cestami. V detských kresbách dominovala „kostrová“ tematika, ale na chodníkoch sme videli aj obrázky starých váz, dinosaurov, múmií, skamenelín apod.

Tento zážitok bol pre tretiakov zaujímavou súčasťou vyučovania, v ktorom prepojili predmet výtvarnej výchovy s miestnou históriou.

Žiaci 3.A a 3.B