Ako sa žiaci budú môcť zapojiť do programu Erasmus+ 2022-2027

Vážení rodičia a žiaci,

ako sme Vás informovali minulý mesiac, naša škola získala akreditáciu v rámci programu Erasmus+ na roky 2022 – 2027.

Tento projekt dáva našim žiakom príležitosť vycestovať do inej – partnerskej krajiny, resp. školy, bližšie spoznať inú kultúru a rovesníkov, pričom náklady sú hradené z projektu. Tento projekt dáva aj príležitosť rozvíjať sa v používaní cudzieho jazyka, dáva gymnazistom možnosť študovať na zahraničnej škole, pričom môžu ísť na krátkodobý výmenný pobyt, alebo môžu v zahraničí stráviť aj dlhšie obdobie. Môžu si nájsť kamarátov v zahraničí a spolupracovať na spoločnej (nimi vymyslenej a v súlade s cieľmi projektu či celého Erasmu) téme.

Čítať celý článok

Ďakujeme za 2% z dane na podporu našej školy

Do konca apríla bola možnosť poukázať 2% z daní a podporiť tak aj našu školu prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania alebo občianskeho združenia Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy Martin.V minulom roku roku sme tak aj vďaka Vám mohli podporiť štipendiá pre 216 študentov našej školy v celkovej sume takmer 50 000 EUR, pričom výťažok 2% z dane činil 7010,71 EUR.

Vašu priazeň a podporu si veľmi vážime a aj touto cestou Vám za ňu ďakujeme.

Bohdan Hroboň
správca nadácie

Kariérne poradenstvo

V spolupráci s CPPPaP Martin (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) sa v 3. ročníku gymnázia uskutočnila komplexná skupinová diagnostika zacielená na kariérne poradenstvo. Diagnostika študijno-profesijných predpokladov bola zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania študentov.

Žiaci mali možnosť v rámci skupinovej diagnostiky a následného individuálneho poradenstva získať reálny obraz o sebe, požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom diagnostiky v 3. ročníku bolo umožniť žiakom zmysluplnejšiu voľbu seminárov do ďalšieho školského roku.

Alexandra Auxtová
školský psychológ

Stres náš každodenný

Určite každý z nás má skúsenosť so stresom. Stresujú nás rôzne situácie, s ktorými sa stretávame každý deň. Môže to byť ranné prichystanie do školy, práce, pred podaním výkonu, ako je napríklad písomka alebo športová súťaž. Stres je prirodzená reakcia organizmu na nebezpečenstvo, ktoré nás ohrozuje. Ohrozuje v zmysle, že narúša našu pohodu, v ktorej sa cítime dobre. Krátkodobý stres môže mať pre naše telo pozitívne účinky, pomáha nám vyrovnať sa s náročnými okolnosťami.

Čítať celý článok

Debutový hudobný singel našej absolventky Sone Kmeťovej

Soňa, keď som ťa naposledy spovedal pre ESSMT NEWS, náš rozhovor bol o tvojom prvom hudobnom účinkovaní na doskách Slovenského komorného divadla v Martine. Čo sa odvtedy zmenilo?
V hudbe pokračujem intenzívne aj naďalej. Samozrejme, obmedzenia verejných vystúpení spôsobené Covidom nás v mnohom obmedzili, priam zastavili, takže verejných vystúpení bolo menej. Namiesto živých vystúpení sme sa teda presunuli do online priestoru, a nahrali aspoň video-pozdravy na benefičné programy pre sociálnych partnerov, vianočný koncert pre amerických partnerov školy… a podarilo sa nám hrať na svadbe pani učiteľky Aďky Janíkovej minulé leto, a tiež na Kultúrnom lete v Martine, či Dňoch mesta Vrútky v septembri 2021. Vymrzli sme aj na Divadelnom námestí, kde sme pripravili kultúrny program na občianskom stretnutí Za mier na Ukrajine. Aktuálne sa pripravujeme na najbližšie kultúrne leto, takže určite sa nenudíme.

Čítať celý článok

Návšteva z Francúzska

Po Veľkej noci nás navštívila naša bývalá pani učiteľka Ľudmila Sartorisová, ktorá u nás učila francúzsky a anglický jazyk. Teší nás, že na nás nezabúda a pri kávičke sme jej položili pár otázok.

Čítať celý článok

Kultúrny apríl v IX.A

Apríl sa v 9.A tiahol v medziach kultúrnych zážitkov. Po uvoľnení protipandemických opatrení sme sa konečne dočkali otvorených múzeí, galérií a divadiel bez obmedzení. Využili sme čas a chopili sme sa príležitosti „užiť“ si aj trochu kultúrneho života.

Čítať celý článok

Výsledky okresného kola pytagoriády v šk. roku 2021/2022

Po školskom kole matematickej súťaže – pytagoriáda, ktoré sa konalo v decembri 2021, sa v dňoch 29. a 30. 3.2022 konalo aj okresné kolo pytagoriády, do ktorého postúpili najlepší úspešní riešitelia. Vďaka pedagógom aj žiakom sme mali v každej kategórii P3 – P8 svoje zastúpenie. Viacerí žiaci preukázali, že mali pekné matematické vedomosti, logické myslenie a aj potrebnú rýchlosť pri riešení. Už po druhý rok, kvôli pandémii sa toto kolo uskutočnilo v online priestore.

Čítať celý článok

Apríl v našej škôlke

1. aprílový týždeň – Prírodné javy
Mesiac apríl sme začali zaujímavou témou, na ktorú sa deti vždy tešia – Prírodné javy. Celý týždeň sme sa venovali rôznym pokusom, pri ktorých deti diskutovali o svojich predstavách o svetle, vytvárali predpoklady a overovali si priepustnosť svetla niektorými materiálmi. Skúmali tiene vrhané predmetmi vo svetle v závislosti od ich vzdialenosti od umiestnenia zdroja svetla, hrali na tabuli tieňohru.

Čítať celý článok